Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
9 Mart 13:42
Şərh Yoxdur
2873

Axəril-zamanda qadınların vəziyyəti

Axəril-zaman hökuməti ilə bağlı bəyan olunan mövzulardan biri qadınların ictimai məqamları ilə bağlıdır.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “O zaman ki, qadınlar hakim olar və uşaqlar hökumət edərlər”.

Həzrət Əli (ə) yenə buyurur: “O zaman ki, qadınlar səltənət taxtına qalib gələrlər və hər bir kişiyə qalib olarlar və onların istəyindən savayısına əməl olunmaz”.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qadınları görərsən ki, kişilər kimi məclislər təşkil edərlər”.

Axəril-zamanda insanların ən çox rastlaşdırları çətinlik – iqtisadi böhranlardır. Bütün dünya üzrə iqtisadi çətinliklər müşahidə olunacaqdır. Qadınlar da bu hadisədən amanda qalmayacaqlar. Bəlkə ən çox zərbə onlara dəyəcəkdir. (Erfan/Deyerler)

İmam Əli (ə) buyurur: “Axəril-zamanda qadınlar dünyaya həris olduqları üçün həyat yoldaşlarının ruzi qazanmasında iştirak edərlər”.

Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: “Ən pis zaman olan axəril-zamanda elə qadınlar zahir olacaqlar ki, paltar geyinməklərinə baxmayaraq, paltarsız olarlar”.

Axəril-zamanda qadınların ictimai vəziyyəti:

1. Qadınlar təhlükəsizlikdə olmazlar. Zühurdan əvvəl cəmiyyəti hədələyən ən böyük təhlükə – ailələrin və namusların təhlükədə olmasıdır. Bu məsələ o qədər yayılacaqdır ki, çox az insan onun qarşısını almağa çalışacaqdır.

 

2. Qadınların əxlaqi səviyyələrinin aşağı düşməsi. Zühurdan əvvəl cəmiyyətdə fəsad və əxlaqsızlıqlar artacaqdır. Heyvani rəftarlar o qədər çoxalacaqdır ki, adi hal hesab olunacaqdır. Muhəmməd ibni Müslim deyir: “İmam Baqirə (ə) dedim: “Sizin Qaim (ə) nə zaman zühur edəcəkdir?”. İmam (ə) buyurdu: “O zaman ki, kişilər özlərini qadınlara bənzədəcək və qadınlar da kişilərə bənzəyərlər””.

 

3. Başçı və himayəçisi olmayan qadınların sayı artacaqdır. Axəril-zamanda dalbadal müharibələr olduğu üçün kişilərin sayı azalacaqdır. Ona görə də başçısı olmayan qadınların sayı artacaqdır. Onlar da özlərini himayə edənlərin ardınca olarlar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət bərpa olmaz, məgər o halda ki, 50 qadın üçün bir başçı olsun”.

Əgər bu gün cəmiyyətə nəzər salsaq, görərik ki, hədislərimizin söylədiyi həmin nişanələri az və ya çox olaraq cəmiyyətdə müşahidə etmək olar. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, axəril-zamanda təkcə əxlaqı zəif qadınlar olmayacaqdır, əlbəttə ki, iffətli və imanlı qadınlar da olacaqdır.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..