Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Mart 16:56
Şərh Yoxdur
3411

Bərzəx aləmində olan ruhlarla rabitə qurmaq olarmı?

Bərzəx dedikdə ölümdən sonrakı dünya nəzərdə tutulur. Ancaq nəzərə alsaq ki, yuxu – ölümün qardaşıdır, insan yatan zaman da bərzəx aləminə səfər edər. Orada gördükləri bərzəx aləmində olanlardır, eşitdikləri də bərzəx aləminin səsləridir.

Bəzi insanlar bərzəx aləmini dərk etməyə qadirdirlər. Çünki onların bərzəx aləmini görən gözləri və eşidən qulaqları vardır. Bu insanlar bərzəx aləmi ilə rabitə qura bilirlər. Lakin bu insanların sayı çox azdır. İnsanların əksər hissəsi bu qabiliyyətə malik deyildirlər.

Lakin insan yatan zaman həqiqətən də bərzəx aləminə daxil olar. Bütün insanlar yuxu gördüyünə görə deyə bilərik ki, hər bir insanın bərzəx aləmi ilə rabitəsi vardır. Əgər məqsəd öləndən sonrakı bərzəxdirsə, onda deyə bilərik ki, bu insanların sayı məhduddur.

 

Məsumlarımızın (ə) belə bir istedadları var idi və onlar nə zaman istəsələr, bərzəx aləminə daxil olub ölülərlə söhbət edə bilərlər. Bədr döyüşündə ölən kafirlərin cəsədini bir çalaya yığmışdılar və Həzrət Peyğəmbər (s) onların ruhları ilə söhbət etmişdi. Hər birini öz adı ilə çağırmış və sonra onlardan soruşmuşdu ki, Allahın vədəsinin həyata keçdiyini görürsünüzmü? Səhabələrdən bəzisi bu işə təəccüblənib demişdilər ki, siz ölülərlə söhbət edirsiniz? Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Siz onlardan daha çox eşidən deyilsiniz. Onlar başa düşdülər ki, mən nə deyirəm. Əgər Allah onlara icazə versəydi, bizim cavablarımızı da verərdilər”. (Tebyan/Deyerler)

Əgər tarixə nəzər salsaq görərik ki, peyğəmbərlərin (ə) bir çoxu ölülərlə təmas qurmuşdular. Hətta peyğəmbər olmayan Salman Farsi belə, ölü ilə söhbət etmişdi.

Bəzi insanlar Allahın lütfü ilə bərzəx aləminə daxil olub, orada baş verənləri görə bilirlər. Allah Təala bəzi bəndələrinin bərzəx gözünü və qulağını açır ki, həqiqətləri dərk edə bilsin.

Beləliklə deyə bilərik ki, bu dünyada olan bir insanın bərzəx aləmində olan ruhlarla rabitə qurması mümkünsüzdür. Lakin çox az insan vardır ki, bu istedada malikdirlər və Allah onlara bərzəx gözü və qulağı vermişdir. Bu məqama çatmaq hər kəsə qismət olmur. Bunun üçün nəfsi tərbiyə edib, suluk əhli olmaq lazımdır. İnsan ruhunu elə tərbiyə edər ki, istədiyi zaman bərzəx aləminə daxil olar və orada baş verənləri dünyada olduğu kimi müşahidə edər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..