Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Mart 16:56
Şərh Yoxdur
3373

Bərzəx aləmində olan ruhlarla rabitə qurmaq olarmı?

Bərzəx dedikdə ölümdən sonrakı dünya nəzərdə tutulur. Ancaq nəzərə alsaq ki, yuxu – ölümün qardaşıdır, insan yatan zaman da bərzəx aləminə səfər edər. Orada gördükləri bərzəx aləmində olanlardır, eşitdikləri də bərzəx aləminin səsləridir.

Bəzi insanlar bərzəx aləmini dərk etməyə qadirdirlər. Çünki onların bərzəx aləmini görən gözləri və eşidən qulaqları vardır. Bu insanlar bərzəx aləmi ilə rabitə qura bilirlər. Lakin bu insanların sayı çox azdır. İnsanların əksər hissəsi bu qabiliyyətə malik deyildirlər.

Lakin insan yatan zaman həqiqətən də bərzəx aləminə daxil olar. Bütün insanlar yuxu gördüyünə görə deyə bilərik ki, hər bir insanın bərzəx aləmi ilə rabitəsi vardır. Əgər məqsəd öləndən sonrakı bərzəxdirsə, onda deyə bilərik ki, bu insanların sayı məhduddur.

 

Məsumlarımızın (ə) belə bir istedadları var idi və onlar nə zaman istəsələr, bərzəx aləminə daxil olub ölülərlə söhbət edə bilərlər. Bədr döyüşündə ölən kafirlərin cəsədini bir çalaya yığmışdılar və Həzrət Peyğəmbər (s) onların ruhları ilə söhbət etmişdi. Hər birini öz adı ilə çağırmış və sonra onlardan soruşmuşdu ki, Allahın vədəsinin həyata keçdiyini görürsünüzmü? Səhabələrdən bəzisi bu işə təəccüblənib demişdilər ki, siz ölülərlə söhbət edirsiniz? Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Siz onlardan daha çox eşidən deyilsiniz. Onlar başa düşdülər ki, mən nə deyirəm. Əgər Allah onlara icazə versəydi, bizim cavablarımızı da verərdilər”. (Tebyan/Deyerler)

Əgər tarixə nəzər salsaq görərik ki, peyğəmbərlərin (ə) bir çoxu ölülərlə təmas qurmuşdular. Hətta peyğəmbər olmayan Salman Farsi belə, ölü ilə söhbət etmişdi.

Bəzi insanlar Allahın lütfü ilə bərzəx aləminə daxil olub, orada baş verənləri görə bilirlər. Allah Təala bəzi bəndələrinin bərzəx gözünü və qulağını açır ki, həqiqətləri dərk edə bilsin.

Beləliklə deyə bilərik ki, bu dünyada olan bir insanın bərzəx aləmində olan ruhlarla rabitə qurması mümkünsüzdür. Lakin çox az insan vardır ki, bu istedada malikdirlər və Allah onlara bərzəx gözü və qulağı vermişdir. Bu məqama çatmaq hər kəsə qismət olmur. Bunun üçün nəfsi tərbiyə edib, suluk əhli olmaq lazımdır. İnsan ruhunu elə tərbiyə edər ki, istədiyi zaman bərzəx aləminə daxil olar və orada baş verənləri dünyada olduğu kimi müşahidə edər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..