Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
3 Mart 14:07
Şərh Yoxdur
3030

Günahın insana vurduğu 6 zərbə

“Beləliklə günahkarları onda olandan qorxan görərsən. Və onlar deyərlər: «Vay olsun bizə! Bu necə yazıdır ki, heç bir kiçik və böyüyü (bizim zehnimizdən keçirdiklərimizin, qəlbi inanclarımızın və bədənimizin hərəkətlərinin heç birini) yerdə qoymadan, istisnasız hamısını saymışdır!». Onlar (dünyada)etdiklərini (əməllərinin hesabını, əməl zamanı çəkilmiş şəklini, axirət cəzasını, həmin əməllərin öz cisim və ruhlarına təsirlərini və onların həmin aləmdəki təcəssümünü) hazır görəcəklər. Sənin Rəbbin heç kəsə zülm etməyəcəkdir”. (“Kəhf” 49).

Günahları iki yerə bölmək olar: bədənlə yerinə yetirilən və bədənlə yerinə yetirilməyən. Bədənlə yerinə yetirilən günahlara: qeybəti, oğurluğu, zinanı, əxlaqsızlığı misal çəkmək olar. Bədənlə yerinə yetirilməyən günahlara: həsədi, kini, simicliyi, tamahı misal çəkmək olar. Din alimlərinin nəzərinə görə, kəbirə günahlarının sayı qırxdır. Bəzi hallarda səğirə günahlar kəbirə günahlara çevrilə bilir: səğirə günahı kiçik hesab edən zaman, onu davamlı yerinə yetirən zaman, günahdan razı olan zaman, İlahi himayə ilə məğrur olan zaman. (Tebyan/Deyerler)

Bəs günah bizimlə nə edir?

 

1. Mərifətə mane olar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, insan günah edər, qəlbində qara nöqtə peyda olar. Əgər tövbə edərsə, məhv olar və əgər günahını artırarsa, daha da çoxalar – o yerə qədər ki, bütün qəlbini bürüyər”.

 

2. Duanın yerinə yetməsinə mane olar. Duanın yerinə yetməsinə şərait yaradan amillərdən biri də bəndənin Allahla rabitəsidir. Əgər günah edərsə, onların arasında maneə və pərdə yaranar. Duanın yerinə yetməsinə mane olar. “Kumeyl” duasında oxuyuruq: “Allahım, günahlarımı bağışla ki, duanın qarşısını alar”.

 

3. Hüzuru pozar. İnsan günah işlədən zaman vicdanı onu məzəmmət edər və rahat buraxmaz. İnsandan hüzuru aparar və yerini peşmançılıq alar.

 

4. Həyaya mane olar. Əxlaqın fəzilətli sifətləri insanı günahdan uzaqlaşdırar və onu kontrol edər. Günah insanın bu sifətlərini bir-bir əldən verməsinə səbəb olar. İmam Əli (ə) “Kumeyl” duasında buyurur: “Allahım, günahlarımı bağışla ki, pərdələri cırar”.

 

5. Ömrün uzun olmasına mane olar. Günahın bizim ömrümüzün uzun və qısa olmasına təsiri vardır. İmam Əli (ə) buyurur: “Məhv etməkdə tələsən günahlardan Allaha pənah aparıram”.

 

6. Nemətin dəyişməsinə səbəb olar. İmam Əli (ə) “Kumeyl” duasında buyurur: “Allahım, günahlarımı bağışla ki, nemətlərin dəyişməsinə səbəb olar”.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..