Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
2 Mart 14:59
2 Şərh
8140

İmam Əlidən (ə) namaz haqqında 4 göstəriş və namaz qılmağın 7 səbəbi

“Nəhcul-bəlağə”nin 199-cu xütbəsində İmam Əlidən (ə) namazın əhəmiyyətinə və mənəvi, tərbiyəvi təsirlərinə işarə edilmiş və həqiqi namazqılanın sifətləri bəyan edilmişdir.

İmam Əli (ə) buyurur: “Namazın proqramına gözəl şəkildə nəzarət edin. Onu qorumaq üçün çalışın. Çoxlu namaz qılın və onun vasitəsilə Allaha yaxınlaşın. Çünki namaz xüsusi vaxtlarda bütün möminlərə vacibdir”.

İmam (ə) bu qısa xütbəsində namaz haqqında dörd göstəriş verir: öhdəçilik, qorumaq, çoxlu namaz qılmaq və onun vasitəsilə Allaha yaxınlaşmağa çalışmaq.

Sonra İmam (ə) namazı nə üçün qılmağa işarə edərək, onun yeddi səbəbini göstərmişdir. İmam (ə) bu kəlamlarında Quran ayələrinə və Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədislərə istinad edir. Həzrət (ə) buyurur: “Namaz bir vacibat kimi möminlərə təyin edilmişdir”. (Tebyan/Deyerler)

İkinci səbəbi belə buyurur: ““Sizi cəhənnəmə hansı şey çəkmişdir” – sualına cəhənnəm əhlinin belə cavab verdiyini eşitməmisiniz ki, deyiblər: “Biz namazqılanlardan olmamışıq””.

İmam (ə) namazın əhəmiyyətini isbat etmək üçün üçüncü və dördüncü səbəbi belə göstərir: “Namaz günahları tökər, necə ki, yarpaqlar ağacdan tökülər. Günah kəndirlərini boyunlardan açar”.

“Çünki, namaz (insanı) böyük günahlardan, (şəriətdə və əqldədə) xoşagəlməz hallardan çəkindirir”. (“Ənkəbut” 45). Bəli, namaz insanı gələcək günahlardan qoruyar və keçmiş günahlarına görə tövbə etməsinə səbəb olar. İnsanın tərəqqi etməsinə mane olan və boynuna sarılmış günah kəndirlərini açar.

Sonra İmam (ə) beşinci səbəbi Həzrət Peyğəmbərin (s) kəlamına istinad edərək təqdim edir: “Peyğəmbər (s) namazı insanın qapısının önündən axan isti bulağa bənzədir ki, o, gecə və gündüz beş dəfə həmin bulaqda özünü yuyar. Şübhəsiz ki, bədənində çirk qalmaz”.

Bu hədisdən də göründüyü kimi, namaz adi bulaq deyildir. Bu, xüsusi bir bulaqdır ki, çirkləri aradan aparmağı bacarır. Namaz insanda təqva ruhunu dirildər və insanı gələcək münkərlərdən qoruyar. Keçmişə görə tövbə etməsinə səbəb olar.

İmam (ə) altıncı səbəbi bəyan edən zaman Quran ayəsinə istinad edir və buyurur: “O dəstə möminlər ki, dünya zinətləri və gözlərinin nuru olan övladları və malları onları özünə məşğul etmir – namazın haqqını yaxşı tanıyıblar. Sübhan Allah onların haqqında buyurur: “Heç bir ticarət və alış-verişin Allahı yad etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmadığı kişilər”. (“Nur” 37).

Nəhayət, Həzrət (ə) sonuncu səbəbi belə bəyan edir: “Peyğəmbər (s) behişti müjdə verdikdən sonra özünü namaz üçün əziyyətə salır. Allah ona buyurur: “Ailəni namaza dəvət et və onların qarşısında səbirli ol!”. (Çünki namaz behiştin açarıdır). Həzrət də davamlı olaraq Əhli-beytini (ə) namaz qılmağa dəvət edir və özünü ona vadar edir”. Yəni, onu yerinə yetirməkdə səbirli olur.

İmamın (ə) bəyan etdiyi bu yeddi səbəb namazın əhəmiyyətindən və insan səadətinə qoyduğu təsirlərdən bəhs etdi və namazdan uzaq qalmağın gətirdiyi təhlükələri bizə tanıtdı.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..