Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 Fevral 14:39
Şərh Yoxdur
3254

Namazda diqqətin yayınması – bəndənin Allahdan üz çevirməsidir

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman bəndə namaza dayansa, Allah Təala ona üz çevirər və davamlı olaraq bəndəsinə diqqət edər, o zamana qədər ki, o, Allahdan üç dəfə üz döndərər. O zaman ki, bəndə üçüncü dəfə Allahdan üz döndərər, Allah da ondan üz döndərər”.

Hədisin şərhi.

İnsan namaza dayanan zaman Allah ona tam və xüsusi inayətlər edər. Yəni, bəndə Allaha hər nə qədər diqqət edərsə, Allah da bəndəsinə bu namazda o qədər diqqət edər. Əgər bəndənin diqqəti tam olarsa, Allahın da ona inayəti tam olar.

İkinci məsələ odur ki, bəndə namazda Allahdan üz çevirsə də, Allah üz çevirməz. Bir dəfə çevirməz, iki dəfə çevirməz, üçüncü dəfə ki, bəndə Allahdan üz çevirər, bu dəfə Allah da ondan üz çevirər. Bəndənin üz çevirməsi nə deməkdir? Bəndənin namazda Allahdan üz çevirməsi – diqqətinin yayınmasıdır. Yəni, bəndə namaz əsnasında başqa şeylər haqqında düşünər. Əgər insan iki rükət namaz qılar və bu namazı qəlb hüzuru ilə yerinə yetirərsə, çox sayda səğirə günahları bağışlanar və həmin namaz qəbul olar. Namazda Allaha üz çevirmək odur ki, bəndə dünya işlərini kənara qoyar və ancaq Allaha diqqət edər. İndi ki, namazda dayanmısan və bu bir neçə dəqiqə çəkir, diqqətini topla. Başqa işlərin ardınca getmə. (Tebyan/Deyerler)

Bu bir neçə dəqiqə çəkən namazda niyə belə tələsirsən? Niyə Allaha diqqət etmirsən? Allah buyurur ki, əgər sən Mənə diqqət etsən, Mən də sənə diqqət edəcəyəm. Əgər bir dəfə üz döndərsən, heç nə etmərəm, əgər iki dəfə üz döndərsən, yenə də səbir edərəm, ancaq üçüncü dəfə bu işi görərsənsə, Mən də səndən üz döndərərəm. Öz inayətimi səndən götürərəm və sənə lütf nəzəri ilə baxmaram.

Bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, duanın həyata keçməsində namazın qəbul olmasının çox təsiri vardır. Hər kimin namazı qəbul olan namaz olarsa və ondan sonra dua edərsə, duası qəbul olar. Əgər dualarımız yerinə yetmirsə, deməli namazlarımız qəbul olmamışdır. Yadına sal gör diqqətin harada olmuşdur? Dünyanın hansı işlərini düşünürdün?

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..