Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
27 Fevral 14:39
Şərh Yoxdur
3204

Namazda diqqətin yayınması – bəndənin Allahdan üz çevirməsidir

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman bəndə namaza dayansa, Allah Təala ona üz çevirər və davamlı olaraq bəndəsinə diqqət edər, o zamana qədər ki, o, Allahdan üç dəfə üz döndərər. O zaman ki, bəndə üçüncü dəfə Allahdan üz döndərər, Allah da ondan üz döndərər”.

Hədisin şərhi.

İnsan namaza dayanan zaman Allah ona tam və xüsusi inayətlər edər. Yəni, bəndə Allaha hər nə qədər diqqət edərsə, Allah da bəndəsinə bu namazda o qədər diqqət edər. Əgər bəndənin diqqəti tam olarsa, Allahın da ona inayəti tam olar.

İkinci məsələ odur ki, bəndə namazda Allahdan üz çevirsə də, Allah üz çevirməz. Bir dəfə çevirməz, iki dəfə çevirməz, üçüncü dəfə ki, bəndə Allahdan üz çevirər, bu dəfə Allah da ondan üz çevirər. Bəndənin üz çevirməsi nə deməkdir? Bəndənin namazda Allahdan üz çevirməsi – diqqətinin yayınmasıdır. Yəni, bəndə namaz əsnasında başqa şeylər haqqında düşünər. Əgər insan iki rükət namaz qılar və bu namazı qəlb hüzuru ilə yerinə yetirərsə, çox sayda səğirə günahları bağışlanar və həmin namaz qəbul olar. Namazda Allaha üz çevirmək odur ki, bəndə dünya işlərini kənara qoyar və ancaq Allaha diqqət edər. İndi ki, namazda dayanmısan və bu bir neçə dəqiqə çəkir, diqqətini topla. Başqa işlərin ardınca getmə. (Tebyan/Deyerler)

Bu bir neçə dəqiqə çəkən namazda niyə belə tələsirsən? Niyə Allaha diqqət etmirsən? Allah buyurur ki, əgər sən Mənə diqqət etsən, Mən də sənə diqqət edəcəyəm. Əgər bir dəfə üz döndərsən, heç nə etmərəm, əgər iki dəfə üz döndərsən, yenə də səbir edərəm, ancaq üçüncü dəfə bu işi görərsənsə, Mən də səndən üz döndərərəm. Öz inayətimi səndən götürərəm və sənə lütf nəzəri ilə baxmaram.

Bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, duanın həyata keçməsində namazın qəbul olmasının çox təsiri vardır. Hər kimin namazı qəbul olan namaz olarsa və ondan sonra dua edərsə, duası qəbul olar. Əgər dualarımız yerinə yetmirsə, deməli namazlarımız qəbul olmamışdır. Yadına sal gör diqqətin harada olmuşdur? Dünyanın hansı işlərini düşünürdün?

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..