Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Fevral 20:50
3 Şərh
6305

Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yaşamış insanlar

İnsanşünaslıq elmi iddia edir ki, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yer üzündə müxtəlif insanlar yaşamışdılar. Bu iddialarını Yer kürəsinin müxtəlif yerlərindən tapdıqları insan skeletinin hissələrinə əsasən söyləmişdilər. Onların bəzisinin ömrü bir milyon və bəzisininki isə 750 min ildir.

Qazıntılardan əldə edilmiş sümüklər ilk olaraq İndoneziyada, sonra Çində tapılmışdır. Bu insanların ən çox yaşlı olanını neandertallar adlandırmışdılar ki, o, başqa qədim insanların əcdadı olmuşdur. Bu insanlar miladdan əvvəl 70000 ilə 130000 arasında yaşamışdılar. Dünyanın çox yerinə dağılışmışdılar. (Tebyan/Deyerler)

Müqəddəs səma kitabı olan Qurani-Kərim hər bir hadisədən xəbər verən bir kitab olduğu üçün, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl yaşamış insanlar haqqında da xəbər verməlidir.

Bəli, Qurani-Kərimdə bəzi ayələr vardır ki, Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insanların yaşamasına işarə edir. “Və (yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbin mələklərə dedi: «Həqiqətən Mən yer üzündə bir canişin (Allahın oradakı nümayəndəsi, ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişini)qoyacağam». Dedilər: «Orada fəsad törədəcək və qanlar tökəcək bir kəsi (canişin)qoyursan?! Halbuki biz Səni kamilliklərlə vəsf edərək zikr oxuyur və (bütün eyb və nöqsanlardan) pak bilirik»”. (“Bəqərə” 30).

Təfsirçilər xəlifə dedikdə, iki nəzəriyyəni irəli sürüblər.

Birinci nəzəriyyə.

İnsanın bir və ya bir neçə növü yer üzündə yaşamışdır. Onlar yer üzündə fəsad törətməyə və qan tökməyə başlamışdılar. Sonra isə nəsilləri tükənmişdir. Mələklərin nəzərinə görə, xəlifənin xüsusiyyətləri gərək Allaha bənzər olsun və Onun sifətlərinə malik olsun. Ona görə də Allaha belə fikir bildirirlər.

İkinci nəzəriyyə.

Allah Təala ona görə onu canişini adlandırır ki, Allah bəndələri arasında hökm verən zaman Onun canişini olur. Allah Təala öz canişinlərinə yerdən istifadə edib, bəhrələnmək haqqını vermişdir.

Bu iki nəzəriyyə də Həzrət Adəmdən (ə) əvvəl insanların olduğuna işarə edir və bizi uzaqlara aparır. Bu insanlar yer üzündə yaşamış və sonra fəsad törətdiklərinə görə nəsilləri kəsilmişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Nimeyi-Şaban gecəsinin əməlləri

Bu gecə Nimeyi-Şaban daxil olur Hədislərdə qeyd olunur ki, bu gecə Qədr gecəsindən sonra ən fəzilətli gecədir. Tövsiyyə olunur ki, bu gecə... Davamı..

Allah-Təala buyurur: “Mömin kişilərə və qadınlara de ki, gözlərini nаməhrəmlərdən çеvirib yеrə diksinlər”

Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Аlimə bахmаq ibаdətdir. Ədаlətli rəhbərə bахmаq ibаdətdir. Аtа-аnаyа məhəbbətlə bахmаq ibаdətdir. Аllаhа хаtir sеvdiyin qаrdаşа bахmаq ibаdətdir.” “Üç... Davamı..

Ayətullah Misbah Yəzdi: “Problemlərin həlli üçün onun-bunun qabağında boyun bükmək gərək deyil. Axı sadəcə İmam Zaman ağanin (ə.f.) bircə nəzəri kifayətdir…”

Ayətullah Misbah Yəzdi bəzi məddəhların Əhli-beyt (ə) haqqında yazdıqları şeirləri tənqid etdimişdir və bu cür şeirlərin ali məzmunlara malik olmamasını vurğulamişdır. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “İçində ibrət оlmаyаn hər bir bахış, əbəsdir”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Göz qəlbin qаsididir.” “Göz qəlbin хəfiyyəsi və аğlın qаsididir.” “Qəlb gözün kitаbıdır.” “Gözlərin bахışlаrı şеytаnın tоrlаrıdır.” “Gözün kоrluğu... Davamı..

Bu gün Şaban ayının ilk günüdür. Bu ayın müştərək əməlləri və zikrləri

Bu gün Fevral ayının 22-i müqəddəs  Şaban ayının ilk günüdür. Şaban ayı mübarək Ramazan ayına son hazırlıq fürsəti sayılır. Hədis və rəvayətlərdə... Davamı..

Namazı keyfiyyətli qılmaq istəyənlər üçün Ayətullah Behcətdən tövsiyələr

Ayətullah Behcətin namazda qəlb hüzuru ilə bağlı nəzərləri vardır ki, onlara işarə edək: “Qəlb hüzuru mövzusunda bir giriş var və bir də... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: İnsanda gərək İmam Zamana (ə.f) qarşı bir növ qeyrət hissi olsun!

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Həmd olsun Allaha ki, şiələrin qəlbində İmam Zamana (ə.f) eşq var. Allah-təala bu eşqi günbəgün daha... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim cаmааtа qаrşı insаflı оlsа, Аllаh mütləq оnun izzətini аrtırаr”

İmаm Əli (ə) buyurub İnsaflı olmaq haqda buyurub: “İnsаf хislətlərin ən üstünüdür.” “İnsаf qəlbləri bir-birinə bаğlаyır. ” “Əlаqə tеlləri insаfın оlmаsı nəticəsində... Davamı..