Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Fevral 12:54
Şərh Yoxdur
2179

İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün 11 hüccəti

Dünya yaranan gündən bu dünyaya 124 min peyğəmbər gəlmişdir. Bu peyğəmbərlər içərisində Allah Təala bəzilərini bəzilərindən üstün qərar vermişdir. İslam Peyğəmbəri (s) isə bütün peyğəmbərlərdən (ə) üstündür. İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün hüccətlərə nəzər salaq:

 

1. Birinci hüccət. Allah Təala buyurur: “(Ya Muhəmməd!) Biz səni aləmdəkilər üçün yalnız bir rəhmət olaraq göndərmişik”. (“Ənbiya” 107). Əgər bütün aləmdəkilər üçün rəhmətdirsə, deməli bütün aləmdə olanlardan üstündür.

 

2. İkinci hüccət. Allah Təala buyurur: “Və adını sənin (əzəmətin) üçün ucaltdıq (ki, bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun, Allahın adı ilə birgə çəkilsin, tovhid və peyğəmbərliyə birlikdə şəhadət verilsin. Allah, mələklər və insanlar səni mədh etsinlər, şöhrətin tədriclə Yer kürəsini əhatə etsin və axirətdə Məhmud – bəyənilən olasan). (“Şərh” 4). Allah Təala Həzrət Muhəmmədi (s) yada salmağı şəhadətlərdə, azanda və təşəhhüddə Öz adına yaxın qərar verir, halbuki başqa peyğəmbərlər bu cür deyildir. (Erfan/Deyerler)

 

3. Üçüncü hüccət. Allah Təala Rəsuli-Əkrəmə (s) itaət etməyi Özünə itaət etməyə yaxın qərar vermişdir. “Allahın peyğəmbərinə itaət edən kəs, əslində Allaha itaət edib”. (“Nisa” 80). Öz beyətini onun beyətinə yaxın qərar vermişdir. “Həqiqətən (Hüdeybiyyədə) sənə beyət edənlər əslində Allaha beyət edirlər”. (“Fəth” 10).

 

4. Dördüncü hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) möcüzəsi başqa peyğəmbərlərin möcüzəsindən daha üstündür. Ona görə də Peyğəmbəri-Əkrəm (s) başqa peyğəmbərlərdən üstündür.

 

5. Beşinci hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) ən böyük möcüzəsi – Qurani-Kərimdir və o, hərflərdən və səslərdən ibarətdir. Bu hərf və sözlər qalıcı möcüzədir. Allah Peyğəmbərin (s) möcüzəsini əbədi olaraq qalıcı qərar vermişdir, lakin o biri peyğəmbərlərin möcüzəsi fanidir və aradan getmişdir.

 

6. Altıncı hüccət. Allah Təala peyğəmbərlərindən danışandan sonra İslam Peyğəmbərinə (s) buyurur: “Biz səni onların hallarından agah etdik və sən onların ən gözəllərini və ən yaxşılarını seç. Onların hamısında onlara iqtida et”. Bu, o deməkdir ki, İslam Peyğəmbərində (s) bütün İlahi peyğəmbərlərin xüsusiyyətləri cəm olmuşdur və ona görə də İslam Peyğəmbəri (s) daha üstündür.

 

7. Yeddinci hüccət. Allah Təala buyurur: “Və Biz səni bütün insanlara (öz əsrindən dünyanın sonunadək) qoruyan və (salehlərə)müjdə verən və (pisləri) qorxudan (kimi) göndərdik”. (“Səba” 28). İslam Peyğəmbəri (s) bütün dünya üçün məbus olmuşdur və ona görə də onun əziyyəti başqalarından daha çox olmuşdur. Bu da o deməkdir ki, o, daha üstündür.

 

8. Səkkizinci hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) dini daha üstün bir dindir. Ona görə də o, ən üstün peyğəmbərdir. Bu din daha kamil və daha fazil olduğu üçün savabı da çoxdur.

 

9. Doqquzuncü hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) ümməti ən üstün ümmət kimi tanıdılmışdır. Ona görə də bu ümmətin peyğəmbəri də üstün peyğəmbərdir.

 

10. Onuncü hüccət. Peyğəmbər (s) bütün peyğəmbərlərin xatəmidir. O, hamıdan üstün olduğu üçün xatəmdir.

 

11. On birinci hüccət. Peyğəmbərlərin bir-birindən üstün olmasının bir çox amilləri vardır ki, onlardan biri də möcüzələrinin sayının çox olmasıdır. İslam Peyğəmbəri (s) həyatı boyu üç mindən çox möcüzə göstərmişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Qeyb dövründə Allahın dinində möhkəm olmaq üçün bu duanı mütləq oxumalıyıq

İmam Sadiq (ə) İbn Sənana xitab edərək buyurmuşdur: “Tezliklə şəkk və tərəddüdə düşəcəksiniz, aydın nişanə və yol göstərən imamsız qalacaqsınız. Həmin şəkk... Davamı..

Bədənin sağlamlığı ilə bağlı İmam Rzadan (ə) 10 tövsiyə

İnsanın qidalanmasının birbaşa bədəninə təsiri vardır. Bu günün tibb elmi sübut etmişdir ki, əgər insan sağlam qidalanarsa, sağlam dəriyə malik ola bilər.... Davamı..

Bu gün İmam Rzanın (ə) mövlud günüdür

148-ci ilin Zilqədə ayının 11-də Mədinə şəhərində başqa bir ab-hava var idi. Nəinki yer əhli, hətta səma əhli belə təbriklərini dilə gətirirdilər.... Davamı..

İmam Məhdinin (ə.f) zühurundan sonra kasıblar olacaqmı?

İmam Zaman (ə) zühur edəndən sonra insanların qəlbi hər şeydən ehtiyacsız olacaqdır. İmamın (ə.f) ədaləti o qədər geniş olacaqdır ki, carçıya əmr... Davamı..

Bu gün həzrət Məsumənin (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Məsumə (s)  hicri qəməri tarixi ilə, 173-cü il (795-ci il miladi) zilqədə ayının əvvəli  Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Məsumə xanımın atası... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Bizim sirlərimizi gizli sахlаmаq Аllаh yоlundа cihаddır”

İmаm Əli (ə) buyurub: “Sаkitlik аğıldır. Sükut sаğlığın səbəbi, sirr sахlаmаq isə хоşbəхtliyin bir hissəsidir.” İmаm Səccаd (ə) buyurub: “Аllаhа аnd оlsun,... Davamı..

Bu gün imam Cəfər Sadiqin (ə) şəhadət günüdür

Hicri-qəməri tarixi ilə Şəvval ayının 25-i müsəlmanların altıncı imamı Cəfər Sadiqin (ə) şəhadət günüdür. İmam Sadiq (ə) 83-cü hicri ilinin Rəbiül-əvvəl ayının... Davamı..

İmam Mehdi (ə.f) üçün hansı məkanda dua etmək tövsiyə edilib?

Nəql olunan hədislərə əsasən, bəzi müqəddəs məkanlarda İmam Mehdi (ə.f)  üçün dua oxumaq xüsusi olaraq təkidlə tövsiyə edilmışdir. O cümlədən, Məscidül-həram (Məkkə), Kufə... Davamı..