Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Fevral 12:54
Şərh Yoxdur
2296

İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün 11 hüccəti

Dünya yaranan gündən bu dünyaya 124 min peyğəmbər gəlmişdir. Bu peyğəmbərlər içərisində Allah Təala bəzilərini bəzilərindən üstün qərar vermişdir. İslam Peyğəmbəri (s) isə bütün peyğəmbərlərdən (ə) üstündür. İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün hüccətlərə nəzər salaq:

 

1. Birinci hüccət. Allah Təala buyurur: “(Ya Muhəmməd!) Biz səni aləmdəkilər üçün yalnız bir rəhmət olaraq göndərmişik”. (“Ənbiya” 107). Əgər bütün aləmdəkilər üçün rəhmətdirsə, deməli bütün aləmdə olanlardan üstündür.

 

2. İkinci hüccət. Allah Təala buyurur: “Və adını sənin (əzəmətin) üçün ucaltdıq (ki, bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun, Allahın adı ilə birgə çəkilsin, tovhid və peyğəmbərliyə birlikdə şəhadət verilsin. Allah, mələklər və insanlar səni mədh etsinlər, şöhrətin tədriclə Yer kürəsini əhatə etsin və axirətdə Məhmud – bəyənilən olasan). (“Şərh” 4). Allah Təala Həzrət Muhəmmədi (s) yada salmağı şəhadətlərdə, azanda və təşəhhüddə Öz adına yaxın qərar verir, halbuki başqa peyğəmbərlər bu cür deyildir. (Erfan/Deyerler)

 

3. Üçüncü hüccət. Allah Təala Rəsuli-Əkrəmə (s) itaət etməyi Özünə itaət etməyə yaxın qərar vermişdir. “Allahın peyğəmbərinə itaət edən kəs, əslində Allaha itaət edib”. (“Nisa” 80). Öz beyətini onun beyətinə yaxın qərar vermişdir. “Həqiqətən (Hüdeybiyyədə) sənə beyət edənlər əslində Allaha beyət edirlər”. (“Fəth” 10).

 

4. Dördüncü hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) möcüzəsi başqa peyğəmbərlərin möcüzəsindən daha üstündür. Ona görə də Peyğəmbəri-Əkrəm (s) başqa peyğəmbərlərdən üstündür.

 

5. Beşinci hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) ən böyük möcüzəsi – Qurani-Kərimdir və o, hərflərdən və səslərdən ibarətdir. Bu hərf və sözlər qalıcı möcüzədir. Allah Peyğəmbərin (s) möcüzəsini əbədi olaraq qalıcı qərar vermişdir, lakin o biri peyğəmbərlərin möcüzəsi fanidir və aradan getmişdir.

 

6. Altıncı hüccət. Allah Təala peyğəmbərlərindən danışandan sonra İslam Peyğəmbərinə (s) buyurur: “Biz səni onların hallarından agah etdik və sən onların ən gözəllərini və ən yaxşılarını seç. Onların hamısında onlara iqtida et”. Bu, o deməkdir ki, İslam Peyğəmbərində (s) bütün İlahi peyğəmbərlərin xüsusiyyətləri cəm olmuşdur və ona görə də İslam Peyğəmbəri (s) daha üstündür.

 

7. Yeddinci hüccət. Allah Təala buyurur: “Və Biz səni bütün insanlara (öz əsrindən dünyanın sonunadək) qoruyan və (salehlərə)müjdə verən və (pisləri) qorxudan (kimi) göndərdik”. (“Səba” 28). İslam Peyğəmbəri (s) bütün dünya üçün məbus olmuşdur və ona görə də onun əziyyəti başqalarından daha çox olmuşdur. Bu da o deməkdir ki, o, daha üstündür.

 

8. Səkkizinci hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) dini daha üstün bir dindir. Ona görə də o, ən üstün peyğəmbərdir. Bu din daha kamil və daha fazil olduğu üçün savabı da çoxdur.

 

9. Doqquzuncü hüccət. Həzrət Peyğəmbərin (s) ümməti ən üstün ümmət kimi tanıdılmışdır. Ona görə də bu ümmətin peyğəmbəri də üstün peyğəmbərdir.

 

10. Onuncü hüccət. Peyğəmbər (s) bütün peyğəmbərlərin xatəmidir. O, hamıdan üstün olduğu üçün xatəmdir.

 

11. On birinci hüccət. Peyğəmbərlərin bir-birindən üstün olmasının bir çox amilləri vardır ki, onlardan biri də möcüzələrinin sayının çox olmasıdır. İslam Peyğəmbəri (s) həyatı boyu üç mindən çox möcüzə göstərmişdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..