Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Yanvar 14:38
Şərh Yoxdur
2110

Təvəkkülün insan həyatında 6 faydası

Təvəkkül, yəni Allah Təalaya qəlbən etimad etmək, Ona söykənməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Onu həyatında olan tək Qüdrət Sahibi hesab edir. Əgər bu etiqadı möhkəm imanla birlikdə həyatında əmələ çevirə bilərsə, çətinliklər insana asan görünər. Depressiya və ruhi xəstəliklərdən uzaq olar. Ona görə də Allaha təvəkkül etmək – özünə həqiqi dayaq tapmaq deməkdir. İnsan özünə ən yaxşı müdafiə edəni seçir. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, Allaha təvəkkül edən insan bu yolda səy etməzsə, nəticə əldə edə bilməz. İnsan qəlb etiqadı ilə bir yerdə, həm də hərəkət etməlidir. Bu zaman istədiyi nəticəyə çata bilər. (Tebyan/Deyerler)

Allaha təvəkkül etmək həyatımıza çox sayda səmərə gətirir ki, onlardan 6-na işarə edək:

 

1. Təvəkkül nicat mənbəyidir.

İmam Əli (ə) buyurur: “Allaha təvəkkül etmək – hər bir pislikdən nicat tapma və hər bir düşməndən amanda qalma mənbəyidir”. İnsan həyatın hər bir sahəsində büdrəyə bilər. Bizə bu zaman nicat verə biləcək qüvvə – Allaha təvəkkül etməkdir. İnsan Allaha etimad edərək, bu büdrəmələrdən amanda qalar.

 

2. Çətinliklərdən nicat tapar.

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, çətinliklər onun üçün asan olar”. İnsan həyatda çox sayda çətinliklərlə üzləşər və buna görə də çarə düşünər. O kəs ki, daxilində Allaha etimad edər, bu çətinliklərə səbir edərsə, Allah bu çətinliklərin həll yolunu ona göstərər və bunun üçün vasitələr hazır edər.

 

3. Asan ruzi.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah qazancını kifayət edər və gözləmədiyi yerdən ona ruzi verər”. Ruzi Allahın əlindədir. Ancaq o kəslərin ki, Allaha təvəkküləri çoxdur, ruziləri başqaları ilə fərqlənər. Allah ruziyə çatmaq yolunu bu insanlar üçün asan edər.

 

4. Ehtiyacsızlıq.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ehtiyacsızlıqla izzət hər yeri gəzər, təvəkkül olan yeri tapanda orada qərar tutarlar”. İlahi sünnət belədir ki, Allaha təvəkkül edənlər ehtiyacsız olmalıdır. Bu insanlar heç kəsə möhtac olmazlar.

 

5. Qələbə.

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, məğlub olmaz. Hər kim Allaha təvəssül edərsə, əzilməz”. Allaha təvəkkül etmək qələbənin rəmzidir. Həyatın məğlubiyyətlərindən nicat tapmaq deməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Ona söykəndiyi üçün heç bir qorxu hiss etməz. Peyğəmbərlər (ə) də belə idi.

 

6. Üstün qüdrətə çatdırar.

İmam Kazım (ə) buyurur: “Hər kim qüvvətli insan olmaq istəyirsə, Allaha təvəkkül etsin”. Allaha təvəkkül edən insana Allah həmişə yardım edər. Onu insanların ən güclüsü edər.

Allah Təala bizləri təvəkkül əhlindən qərar versin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..