Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
28 Yanvar 14:38
Şərh Yoxdur
2031

Təvəkkülün insan həyatında 6 faydası

Təvəkkül, yəni Allah Təalaya qəlbən etimad etmək, Ona söykənməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Onu həyatında olan tək Qüdrət Sahibi hesab edir. Əgər bu etiqadı möhkəm imanla birlikdə həyatında əmələ çevirə bilərsə, çətinliklər insana asan görünər. Depressiya və ruhi xəstəliklərdən uzaq olar. Ona görə də Allaha təvəkkül etmək – özünə həqiqi dayaq tapmaq deməkdir. İnsan özünə ən yaxşı müdafiə edəni seçir. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, Allaha təvəkkül edən insan bu yolda səy etməzsə, nəticə əldə edə bilməz. İnsan qəlb etiqadı ilə bir yerdə, həm də hərəkət etməlidir. Bu zaman istədiyi nəticəyə çata bilər. (Tebyan/Deyerler)

Allaha təvəkkül etmək həyatımıza çox sayda səmərə gətirir ki, onlardan 6-na işarə edək:

 

1. Təvəkkül nicat mənbəyidir.

İmam Əli (ə) buyurur: “Allaha təvəkkül etmək – hər bir pislikdən nicat tapma və hər bir düşməndən amanda qalma mənbəyidir”. İnsan həyatın hər bir sahəsində büdrəyə bilər. Bizə bu zaman nicat verə biləcək qüvvə – Allaha təvəkkül etməkdir. İnsan Allaha etimad edərək, bu büdrəmələrdən amanda qalar.

 

2. Çətinliklərdən nicat tapar.

İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, çətinliklər onun üçün asan olar”. İnsan həyatda çox sayda çətinliklərlə üzləşər və buna görə də çarə düşünər. O kəs ki, daxilində Allaha etimad edər, bu çətinliklərə səbir edərsə, Allah bu çətinliklərin həll yolunu ona göstərər və bunun üçün vasitələr hazır edər.

 

3. Asan ruzi.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah qazancını kifayət edər və gözləmədiyi yerdən ona ruzi verər”. Ruzi Allahın əlindədir. Ancaq o kəslərin ki, Allaha təvəkküləri çoxdur, ruziləri başqaları ilə fərqlənər. Allah ruziyə çatmaq yolunu bu insanlar üçün asan edər.

 

4. Ehtiyacsızlıq.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ehtiyacsızlıqla izzət hər yeri gəzər, təvəkkül olan yeri tapanda orada qərar tutarlar”. İlahi sünnət belədir ki, Allaha təvəkkül edənlər ehtiyacsız olmalıdır. Bu insanlar heç kəsə möhtac olmazlar.

 

5. Qələbə.

İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, məğlub olmaz. Hər kim Allaha təvəssül edərsə, əzilməz”. Allaha təvəkkül etmək qələbənin rəmzidir. Həyatın məğlubiyyətlərindən nicat tapmaq deməkdir. Allaha təvəkkül edən insan Ona söykəndiyi üçün heç bir qorxu hiss etməz. Peyğəmbərlər (ə) də belə idi.

 

6. Üstün qüdrətə çatdırar.

İmam Kazım (ə) buyurur: “Hər kim qüvvətli insan olmaq istəyirsə, Allaha təvəkkül etsin”. Allaha təvəkkül edən insana Allah həmişə yardım edər. Onu insanların ən güclüsü edər.

Allah Təala bizləri təvəkkül əhlindən qərar versin.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..