Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Noyabr 00:56
2 Şərh
3786

Dəstəmazın hikmətləri. Dəstəmazda əzaların yuyulmasının və məsh çəkilməsinin əhəmiyyəti

Vacib ibadətlərdən biri namazdır və namazdan əvvəl dəstəmaz almaq lazımdır. Bu əməl insanı Allaha yaxınlaşdırır və kamala çatmağına yardım edər. Başqa bir tərəfdən isə gigiyena baxımından müalicəvi təsirləri vardır. (Erfan/Deyerler)

Allah Təala Quranda dəstəmaz haqqında buyurur: “Ey iman gətirənlər, namaza durarkən(dəstəmazınız olmayanda) üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əllərinizi yuyun və başınıza və iki ayaqlarınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə kimi məsh edin”. (“Maidə” 6).

Dəstəmaz da başqa ibadətlər kimi hikmətə və fəlsəfəyə malik bir əməldir. İslam – insanın təmizliyinə və gigiyenasına riayət etməsinə diqqət edən bir dindir. Müsəlman təmiz, pak və səliqəli olmalıdır.

Dəstəmazın hikməti haqqında hədislərdə oxuyuruq: İmam Rza (ə) buyurur: “(Dəstəmaz) Ona görədir ki, bəndə Allahın qarşısında pakizə olsun, Mövlanın əmrinə itaət etsin, çirkdən və nəcasətdən pak olsun. Bədəninin süstlüyü aradan getsin və yuxusu qaçsın. Üzün və əllərin yuyulması, başa və ayaqlara məsh çəkilməsinin vacibliyi ona görədir ki, bu əzalar namazda daha çox işə yarayır. Çünki namazqılan üzü ilə səcdəyə gedər, əllləri ilə hacətini istəyər, namaz zamanı başı ilə üzü qibləyə dayanar, ayaqları ilə namazın qalxmağını və enməyini yerinə yetirər”.

Həzrət Peyğəmbər (s) dəstəmazın hikməti barəsində buyurur: “Dəstəmaz almaq – yəni üzü və əlləri yumaq, başa və ayaqların üzərinə məsh çəkməkdir. Üzü yumaq – yəni Allahım, hər günahı ki, bu üzümlə yerinə yetirmişəm, onu yuyuram ki, pak üzlə Sənə ibadət edəm. Pak alınla başımı torpağa qoyam. Əlləri yumaq – yəni Allahım, günahdan əllərimi yudum və bu əlllərimlə etdiyim günahları, onları yuyaraq pakladım. Başa məsh çəkmək – yəni Allahım, hər bir batil xəyaldan və başımda fırlatdığım xam həvəsdən başımı pak edirəm və o batil xəyalları başımdan uzağa atıram. Ayağa məsh çəkmək – yəni Allahım, mən pis yerlərə getməkdən ayağımı çəkirəm və bu ayaqlarımla etdiyim günahları pak edirəm. Əgər kimsə Allahın mübarək adını dilinə gətirmək istəyirsə, gərək ağzını paklasın. Məgər ola bilərmi ki, insan yuyulmamış ağızla Allahın adını çəksin? Gərək ağzını su ilə yusun”.

Bəzi həkimlər bu fikirdədir ki, nəzafət və təmizlik bəzi insanlar üçün zövq məsələsidir. Ancaq Quranda nəzafət – zəruri mövzulardandır. Belə ki, hər bir müsəlman insan onu dini vacibat kimi yerinə yetirməlidir. Əgər dərinin gigiyenası ilə bağlı yeni məlumlatlara nəzər salsaq, dəstəmazın və nəzafətin Quranda bəyan olmasının fəlfəsini dərk edə bilərik. Dərinin təmiz olması – həyati bir mövzudur. Çünki tər və çirkin yığılması ilə dəridən bədənə çox sayda xəstəliklər keçə bilir. Ancaq insan dəstəmaz alaraq, hər gün ən azı üç dəfə üzünü, əlllərini yuyur.

Bu yolla bədəni ağız və mədə-bağırsaq xəstəliklərindən qorumuş olur. Bundan əlavə, insan dəstəmaz alan zaman qan dövranı yaxşılaşır və əsəb telləri təhrik olunur ki, bu da insanın ayıqlığını artırır. Tədqiqatlar göstərir ki, insanın dəstəmaz alan zaman təhrik olunan bədən üzvləri bütün bədənini yuyan zaman təhrik olunan bədən üzvlərindən daha artıqdır. Yəni, bütün bədəni yuyan zaman dəstəmazın yaratdığı o sürəci yaratmaq olmur. Dəstəmaz zamanı bədənin ancaq 20% rütubətlənir, ancaq buna baxmayaraq dəstəmaz alan zaman ağızın içi, üz, əzələlər, dirsək, başın önü və ayaqların üzəri təhrik olunur. İnsanın bədən ayıqlığı artır.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..