Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
13 Oktyabr 22:44
Şərh Yoxdur
3321

Ruzini artıran və azaldan amillər

Biz hamımız sevirik ki, maddi cəhətdən ehtiyacsız olaq və başqalarından asılı olmayaq. Ürəyimiz istəyən hər bir şeyi ala bilək və pula görə qəm yeməyək. Lakin bəzən hər nə qədər səy etsək də, yenə də maddi cəhətdən ehtiyacsız ola bilmirik. (Tebyan/Deyerler)

Allah Öz mübarək adına and verərək buyurur ki, ruzini çatdıran Odur. “Beləliklə and olsun göyün və yerin Rəbbinə ki, bu, (sizin ruzinizin göydə olması) sizin danışdığınız (zaman danışmağınızı bildiyiniz) kimi bir həqiqətdir(Allahın əzəli elmindən keçərək Lövhi-məhfuzda yazılıb və icra mərhələsinə yetişib). (“Zariyat” 23).

Quranda oxuyuruq ki, Allah Təala insana saysız-hesabsız ruzi və bərəkət verər. Bəs kimlər bu ruziyə şamildirlər? “Allah istədiyi şəxsə saysız-hesabsız ruzi verir”. (“Bəqərə” 212).

“Dedi: «O, Allah tərəfindəndir, çünki Allah istədiyinə hesabsız ruzi verir»”. (“Ali-İmran” 37).

“Allah istədiyinə hesabsız (əməllə müqayisə etmədən) ruzi verir”. (“Nur” 38).

Biz insanların səhvi bundadır ki, ruzini ancaq maddi tərəflərdə axtarırıq. Halbuki, ola bilər ki, Allahın bizə verdiyi ruzi maddi olmasın. Bəzilərimizin nəzərinə görə, hər kimin pulu çoxdursa, o, zəngin insandır. Hamı həsrət gözü ilə ona baxıb deyər ki, nə qədər xoşbəxt insandır.

Halbuki, Quranın nəzərinə görə ruzi maddi olmayan nemətlərə də şamil olur: vilayət, hidayət, elm, təqva, yaxşı həyat yoldaşı, saleh övladlar, layiqli ata və ana, hüzur, ümid, təhlükəsizlik, cisim sağlamlığı, ruh sağlamlığı kimi.

Bütün bunlar Allahın bizə verdiyi sönsuz nemətlərdir. O qədər zəngin insanlar vardır ki, cisim sağlamlığından və ya ailə səadətindən məhrumdurlar. O qədər zəngin insanlar vardır ki, həyat yoldaşının əlindən əziyyət çəkir və cana gəlirlər.

Hər bir canlının ruzisini Allah verər. “Bu yer üzündə (heyvan, cin və insan olmasından asılı olmayaraq) hərəkət edən hər bir canlının ruzisi Allahın öhdəsinədir”. (“Hud” 6).

Bəs nə edək ki, ruzimiz artsın?

Adətən bəzi paltar satılan mağazaların qapılarında yoxlama aparatları quraşdırılır ki, oğurluq paltarı müəyyən edə bilir və səs salır. Bizim günühlarımız da belədir, nə zaman günahlarımız çox olarsa, ruzimiz azalar. Günah ruzini azaldar.

“Məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə (qeyb aləmindən qırıldığı, nəfsi qane olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süst olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün, var-dövləti çox olsa belə) mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır və Qiyamət günü onu Məhşərə kor gətirərik”. (“Taha” 124).

Sizlərdən bəziniz deyə bilərsiniz ki, bəs zəngin insanların çoxu günah edir, ruziləri niyə azalmır? Cavabında deyə bilərik ki, ruzi dediyimiz kimi ancaq maddi ruzi nəzərdə tutulmur. Günahkar insanın məhrum olduğu ruzi mənəvi də ola bilər: sağlamlıq, gözəl ailə, saleh övlad kimi.

Ruzini azaldan günahlara namazı tərk etməyi, valideynə hörmətsizlik etməyi, haram mal yeməyi misal göstərmək olar. Əksinə, namazı əvvəl vaxtda qılmaq ruzini artırar.

İmam Rza (ə) buyurur: “Allah Təala peyğəmbərlərindən birinə vəhy edir ki, nə zaman itaət olunsam, razı oluram. Razı olan zaman bərəkət verirəm. Mənim bərəkətim sonsuzdur. Hər kim nəfsini günah qarşısında hifz edər, cavanlıq sərmayəsini günahla çirkləndirməz, gözlərini bağlayar, dilinə nəzarət edər, başqalarına əziyyət verməkdən çəkinər – Allah ona hədsiz-hesabsız ruzi verər”.

Ruzini artıra bilən əməllər: namazı əvvəl vaxtda qılmaq, gündəlik Quran oxumaq, “Zariyat”, “Vaqiə” surələrini oxumaq.

 

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..