Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
13 Oktyabr 22:44
Şərh Yoxdur
3460

Ruzini artıran və azaldan amillər

Biz hamımız sevirik ki, maddi cəhətdən ehtiyacsız olaq və başqalarından asılı olmayaq. Ürəyimiz istəyən hər bir şeyi ala bilək və pula görə qəm yeməyək. Lakin bəzən hər nə qədər səy etsək də, yenə də maddi cəhətdən ehtiyacsız ola bilmirik. (Tebyan/Deyerler)

Allah Öz mübarək adına and verərək buyurur ki, ruzini çatdıran Odur. “Beləliklə and olsun göyün və yerin Rəbbinə ki, bu, (sizin ruzinizin göydə olması) sizin danışdığınız (zaman danışmağınızı bildiyiniz) kimi bir həqiqətdir(Allahın əzəli elmindən keçərək Lövhi-məhfuzda yazılıb və icra mərhələsinə yetişib). (“Zariyat” 23).

Quranda oxuyuruq ki, Allah Təala insana saysız-hesabsız ruzi və bərəkət verər. Bəs kimlər bu ruziyə şamildirlər? “Allah istədiyi şəxsə saysız-hesabsız ruzi verir”. (“Bəqərə” 212).

“Dedi: «O, Allah tərəfindəndir, çünki Allah istədiyinə hesabsız ruzi verir»”. (“Ali-İmran” 37).

“Allah istədiyinə hesabsız (əməllə müqayisə etmədən) ruzi verir”. (“Nur” 38).

Biz insanların səhvi bundadır ki, ruzini ancaq maddi tərəflərdə axtarırıq. Halbuki, ola bilər ki, Allahın bizə verdiyi ruzi maddi olmasın. Bəzilərimizin nəzərinə görə, hər kimin pulu çoxdursa, o, zəngin insandır. Hamı həsrət gözü ilə ona baxıb deyər ki, nə qədər xoşbəxt insandır.

Halbuki, Quranın nəzərinə görə ruzi maddi olmayan nemətlərə də şamil olur: vilayət, hidayət, elm, təqva, yaxşı həyat yoldaşı, saleh övladlar, layiqli ata və ana, hüzur, ümid, təhlükəsizlik, cisim sağlamlığı, ruh sağlamlığı kimi.

Bütün bunlar Allahın bizə verdiyi sönsuz nemətlərdir. O qədər zəngin insanlar vardır ki, cisim sağlamlığından və ya ailə səadətindən məhrumdurlar. O qədər zəngin insanlar vardır ki, həyat yoldaşının əlindən əziyyət çəkir və cana gəlirlər.

Hər bir canlının ruzisini Allah verər. “Bu yer üzündə (heyvan, cin və insan olmasından asılı olmayaraq) hərəkət edən hər bir canlının ruzisi Allahın öhdəsinədir”. (“Hud” 6).

Bəs nə edək ki, ruzimiz artsın?

Adətən bəzi paltar satılan mağazaların qapılarında yoxlama aparatları quraşdırılır ki, oğurluq paltarı müəyyən edə bilir və səs salır. Bizim günühlarımız da belədir, nə zaman günahlarımız çox olarsa, ruzimiz azalar. Günah ruzini azaldar.

“Məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə (qeyb aləmindən qırıldığı, nəfsi qane olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süst olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün, var-dövləti çox olsa belə) mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır və Qiyamət günü onu Məhşərə kor gətirərik”. (“Taha” 124).

Sizlərdən bəziniz deyə bilərsiniz ki, bəs zəngin insanların çoxu günah edir, ruziləri niyə azalmır? Cavabında deyə bilərik ki, ruzi dediyimiz kimi ancaq maddi ruzi nəzərdə tutulmur. Günahkar insanın məhrum olduğu ruzi mənəvi də ola bilər: sağlamlıq, gözəl ailə, saleh övlad kimi.

Ruzini azaldan günahlara namazı tərk etməyi, valideynə hörmətsizlik etməyi, haram mal yeməyi misal göstərmək olar. Əksinə, namazı əvvəl vaxtda qılmaq ruzini artırar.

İmam Rza (ə) buyurur: “Allah Təala peyğəmbərlərindən birinə vəhy edir ki, nə zaman itaət olunsam, razı oluram. Razı olan zaman bərəkət verirəm. Mənim bərəkətim sonsuzdur. Hər kim nəfsini günah qarşısında hifz edər, cavanlıq sərmayəsini günahla çirkləndirməz, gözlərini bağlayar, dilinə nəzarət edər, başqalarına əziyyət verməkdən çəkinər – Allah ona hədsiz-hesabsız ruzi verər”.

Ruzini artıra bilən əməllər: namazı əvvəl vaxtda qılmaq, gündəlik Quran oxumaq, “Zariyat”, “Vaqiə” surələrini oxumaq.

 

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..