Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Oktyabr 16:36
Şərh Yoxdur
2707

Behiştdə həyat yoldaşı necə seçilir?

Bəzi hədislərimizdə oxuyuruq ki, o mömin qadın və kişi ki, bu dünyada ailədə qurublar, axirətdə də bir-birindən ayırlmazdılar. Belə bir sual yaranır ki, bu, bir qanundurmu? (Tebyan/Deyerler)

Hər şeydən əvvəl demək olar ki, insanın axirətdəki yaşayışının xırdalıqları bizlərə aydın deyildir. Biz ancaq bəzi hədis və ayələrə görə bu haqda nəzər verə bilərik.

Başqa bir nöqtə isə budur ki, bir qadınla kişinin evliliyi ancaq bu dünyaya aid olan məsələdir O kişilərin ki, bu dünyada həyat yoldaşları vardır, axirətdə də o cür olması zəruri deyildir. Çünki qadınla kişi arasında oxunan əqd duası – bu dünyaya aid olan bir məsələdir. Axirətdə hər kəs öz əməlinin qonağıdır.

Bəzi hədislərimizdə oxuyuruq ki, Allah bəzi saleh qadınları hurul-eynə çevirər və behiştdə saleh həyat yoldaşları ilə yaşayarlar. Ancaq bu hədislərdən belə nəticə çıxartmaq olmaz ki, hər bir qadın və ya kişi axirətdə də həmin insanla yaşamağa məcburdur. Ancaq əgər özü istəyərsə, həmin həyat yoldaşı ilə axirətdə də bir yerdə yaşaya biləcəkdir.

Həmçinin “Təfsirül-bəyan”da oxuyuruq ki, behiştdə insana nəsib olan qadın – həmin o qadındır ki, dünyada onunla evli idi. Ancaq axirətdə hurul-eyn şəklində olar.

Belə bir sual meydana gəlir ki, bəs o qadınlar ki, dünyada ailə qurmayıblar və ya həyat yoldaşları cəhənnəm əhlidirlər, onların aqibəti necə olur? Asya kimi.

Demək olar ki, behiştdə, behişt əhli üçün hər şey hazır olar. Hər bir ləzzət onların ixtiyarına qoyular. Həmçinin bu qadınlar da behiştin saleh kişiləri ilə ailə qurar və bir yerdə yaşayarlar.

Məsələn Quranda oxuyuruq: “Orada ürəklərin istədiyi və gözlərin ləzzət aldığı (hər) şey hazırdır”. (“Zuxruf” 71).

Beləliklə deyə bilərik ki, behişt qadınları saleh həyat yoldaşları ilə bir yerdə behiştdə yaşayarlar. Behiştin hər bir üzvü üçün orada pak həyat yoldaşları olar. “İman gətirib yaxşı işlər görən şəxslərə müjdə ver ki, onlar üçün (evlərinin və ağaclarının) altından çaylar axan cənnətlər (və ya bağlar) vardır. Həmin bağlardan onlara ruzi olaraq bir meyvə verilən zaman deyərlər: «Bu, əvvəldən (dünyada) bizim ruzimiz olmuş şeydir». Və onların yanına bütün meyvələr (gözəllik və lətafət baxımından) bir-birinə oxşar gətirilər. Orada onlar üçün pak zövcələr vardır və onlar orada əbədi qalacaqlar”. (“Bəqərə” 25).

Behişt qadınları da behişt kişiləri kimi behiştin hər bir nemətindən bəhrələnə biləcəklər. Həmçinin ürəkləri istəyən həyat yoldaşları ilə ailə qura biləcəklər.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..