Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
1 Oktyabr 10:30
Şərh Yoxdur
3601

Namazda diqqətimizi necə toplayaq?

Biz müsəlmanlar üçün ağrılı məsələlərdən biri də budur ki, namazda diqqətimizi toplaya bilmir və bu bir neçə dəqiqədə mələkut aləminə uça bilmirik. Ayətullah Cavad Amuli buyurur: “Bəzən insan şəriətə əsasən namaz qılır, yəni namazın müstəhəblərinə və vacibatlarına riayət edir, ancaq qəlb hüzuru yoxdur. Bu namaz fiqhi cəhətdən batil olmasa da, ancaq əxlaqi cəhətdən təsirsiz namazdır. Namazda qəlb hüzurunu təmin etmək – çətin məsələdir. Hər namaz bir neçə dəqiqədən çox çəkmir və insan əgər bu bir neçə dəqiqəsini bilsə ki, Kiminlə söhbət edir – qalan məsələləri təmin olacaqdır. Ancaq bu bir neçə dəqiqəqdə hüzur qüdrəti olmadığına görə, başqa işləri də nakam qalar”. (Tebyan/Deyerler)

Alim yenə buyurur: “Namaz – Siratdır və Sirat qəflətlə bir yerə sığmır. Əgər insan qəflət edərsə, tükdən nazik və qılıncdan iti olan Siratdan süqut edər”.

Ona görə də deyə bilərik ki, həqiqi namaz o namazdır ki, insan ona diqqət edər və nəticə alar. Nəticəsi də bu olar ki, günahdan uzaqlaşar, insanı çirkin işlərdən saxlayar. O kəs ki, öz bədən üzvlərinə, halal və harama diqqət etməz – namazda qəlb hüzuru tofiqinə nail ola bilməz. Bilməz ki, kiminlə söhbət edir və Ondan eşitdiyi cavabları da dərk edə bilməz.

Ayətullah Noxudəki bizlərə qəlb hüzuru əldə etməyin yollarını tövsiyə edir və buyurur: “Namazda qəlb hüzuru əldə etmək – xəttatlıq sənəti kimi bir şeydir. Zəhmət, məşəqqət və uzun zaman olmadan mümkün olmaz. Yaxşı nəzər sal ki, hər kim xəttat olmaq istəyir – nə qədər zəhmət çəkməlidir. Müəllimlərinə xidmət etməli və məşəqqət çəkməlidir”.

Alim bizlərə buyurur ki, qəlb hüzuru asan bir iş deyildir, təmrinə və zəhmətə ehtiyacı vardır. Bu halı qısa müddətdə əldə etmək olmaz.

Ayətullah Cavad Amuli buyurur: “Nə zaman biz bir iş görmək istəsək və həmin işə mələkəmiz olmasa, başlanğıcda çox əziyyət çəkərik, o zamana qədər ki, həmin işdə mütəxəssis olarıq”.

Biz adətən maddiyyata ürəyimizi bağladığımıza görə namazda bədənimiz səcdə və rüku etsə də, ruhumuz maddi ləzzətlərin yanında olar. Biz öz dostlarımızla əyləşib adi mövzulardan danışan zaman çox ləzzət alarıq. Ancaq bir neçə dəqiqə qıldığımız namazda Kiminlə söhbət etməyimizi bilmədiyimizə görə, ləzzət almarıq, çünki Onu tanımırıq. Ona görə də namazda qəlb hüzuru ədə etmək istəyiriksə, ilk işimiz – Allahı tanımaq olmalıdır. Əgər Allahı tanıyıb, Onunla yaxın və dost ola bilsək – o zaman namaz qılmaqdan və Quran oxumaqdan ləzzət almış olarıq. Əgər biz bunu ürəkdən istəsək, Allah Özü bizə yardım edəcəkdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..