Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
25 Sentyabr 16:27
Şərh Yoxdur
2667

“Bu beş müqəddəsin varlığı hamıdan daha əzəmətli və daha möhtərəmdir…” – Süleymandan (ə), Davuddan (ə), Nuhdan (ə) yetişən yazılı sənədlərdə Əhli-Beyt (ə) haqqında

Böyük Allah Əhli-beytin (ə) adını ilk insan olan Adəmə (ə) öyrətdiyi kimi, başqa peyğəmbərlərə (ə) də öyrətmişdir. İslamın mötəbər mənbələrinə görə bu insanlar peyğəmbərlər (ə) üçün həmişə həyat örnəkləri və kamil insan nümunələri olmuşdular. (Tebyan/Deyerler)

Əvvəlki peyğəmbərlərin (ə) kitabında Peyğəmbərin (s) və onun canişininin adı çəkilmişdir. Ancaq düşmənlər çalışmışdılar ki, bu həqiqətləri gizlətsinlər.

Müqəddəs kitab İncildə Həzrət Süleymanın (ə) dilindən açıq şəkildə bu həqiqəti oxumaq olur ki, buyurub: “O, mənim dostum və məhbubum Muhəmməddir (s)”. Ancaq 1800 miladidən sonrakı çaplarda bu cümlələr silinmişdir. Əvvəlki çapda Peyğəmbərin (s) canişini Həzrət Əlinin (ə) adı İlya ya İli ya da Aliya kimi yazılmışdır.

Həzrət Əli (ə) və Davud (ə) peyğəmbər.

İmam Əlinin (ə) Zəburda da adı çəkilmişdir və Həzrət Davud (ə) İmam Əlinin (ə) dünyaya gəlişindən açıq şəkildə bəhs etmişdir. Qədim Zəbur nüsxəsində yazılıb: “İli adlanan o böyük şəxsə itaət etmək vacibdir. Ona itaət etmək – bütün din və dünya işlərini islah edər. O aliməqamlı şəxsiyyəti həm də Hedar (Heydər) adlandırırlar. O, kimsəsizlərin yardımçısı və şirlərin şiridir. Güc və qüdrəti çoxdur və təvəllüdü Kabada (Kəbədə) olacaqdır. Hamıya vacibdir ki, o böyük insanın ətəyindən tutsunlar. Nökər kimi itaət etsinlər. Eşidə bilən hər kəs eşitsin və hər kimin ağılı var – dərk etsin. Hər kimin qəlbi və beyni vardır – düşünsün. Vaxt keçərsə, bir daha qayıtmaz”.

Həzrət Əli (ə) və Süleyman (ə) peyğəmbər.

Birinci dünya müharibəsində ingilis əsgərləri Beytul-müqəddəsin bir neçə kilometliyində hücuma hazırlaşan zaman bir gümüş lövhə tapırlar ki, ətrafı bahalı qaşlarla bəzədilmiş və ortasında qızıl hərflərlə söz yazılmışdı. Onu öz komandirlərinin yanına apardılar və o, nə qədər çalışsa da onu oxuya bilmədi. Başa düşdü ki, çox qədim dildə yazılmışdır. Onu Britaniya ordusunun qərargahına çatdırdı və onlar da bu lövhəni şərqşünaslara verdilər. Müharibə bitəndən sonra həmin yazını incələməyə başladılar. Bütün Avropa ölkələnini dilşünasları toplaşdı və bir neçə ay tədqiqdən sonra bu lövhənin Süleymana (ə) aid olduğunu müəyyən etdilər.

Həmin yazının tərcüməsi belədir:

“Allah

Əhməd İlya

Bahtul

Hasən Hasin

Ey Əhməd! Fəryada çat!

Ey İli! (Əli) Mənə yardım et!

Ey Bahtul! Rəhmət nəzəri sal!

Ey Hasən! Kərəm ver!

Ey Hasin! Xoşluq ver!

Bu Süleyman indi bu böyük insana istiğasə edir.

Və İli (Əli) Qüdrətallahdır”.

Bu xəbər İngiltərənin baş yepiskopuna bildirilən zaman həmin lövhəni gizlətmələrini əmr edir. Ancaq bu lövhəni oxuyan hər bir dilşünas İslam dininə meyl edir.

Həzrət Əli (ə) və Nuh (ə) peyğəmbər.

Rusiyanın mədən işçiləri qazıntı zamanı bir taxta parçası tapırlar. Onun əlamətlərindən başa düşdülər ki, qeyri-adi bir taxta parçasıdır.

1953-cü ilin fevral ayının 23-də bu taxta parçasını araşdırmaq üçün qədim dillər üzrə mütəxəssis komitəsinin ixtiyarına verirlər. Səkkiz ay bu taxta parçasını tədqiq edirlər və nəhayət onu tərcümə edə bilirlər. Məlum olur ki, bu taxta parçası Həzrət Nuhun (ə) gəmisinin bir hissəsidir. Orada yazılmışdı: “Ey mənim Allahım! Ey mənim yardımçım! Öz lütf və mərhəmətin ilə Muhəmməd (s), İliya (ə), Şəbərə (ə) və Şəbirə (ə), Fatiməyə (s.ə) görə əlimdən tut. Bu beş müqəddəsin varlığı hamıdan daha əzəmətli və daha möhtərəmdir. Bütün dünya onlar üçün bərpa olubdur. Pərvərdigara! Onların adlarının vasitəsilə mənə yardım et. Sən hamını düz yola hidayət edə bilirsən”.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..