Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
22 Sentyabr 13:11
1 Şərh
1684

Eyni işi görən hər iki nəfər cənnətə gedəcəklər, amma…

Dua dini ədəbiyyatımızda ən çox işlək və ən çox dərin mənaya malik məfhumlardandır ki, həm Quran – Kərimdə və həm də hədislərdə dəfələrlə və müxtəlif cəhətlərdən, zərurət, təsirlər və s… izah olunmuşdur. (Shabestan)

Necə ki, Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Dua möminin silahıdır. Dua dinin sütunudur, səmanın və yerin nurudur.”

Peyğəmbər (s) digər bir hədisdə buyurur: “Allah yanında duadan əziz bir iş və qiymətli bir şey yoxdur.”

Həmçinin Allahın Rəsulu (s) buyurur: Eyni işi görən hər iki nəfər cənnətə gedəcəklər, amma o ikisindən biri o dünyada digərinin işini özünkündən üstün görərkən deyəcək: “İlahi, bizim hər ikimizin əməli o dünyada bərabər idi axı, bəs nə üçün onun məqamı mənimkindən yuxarıdır?!” Allah – Taala cavabında buyurar: “O məndən istədi, dua etdi, amma sən dua etmədin!”

İmam Əli (ə) buyurur: Allahı ən çox o insanlar tanıyırlar ki, digərlərindən daha çox dua edirlər və Allah dərgahına istək əli açırlar.

İmam digər bir hədisdə buyurur: Dua bəla ilə üzləşməyə gedər və Qiyamət gününədək bəlanın qarşısında dayanar.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..