Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
22 Sentyabr 13:11
1 Şərh
1749

Eyni işi görən hər iki nəfər cənnətə gedəcəklər, amma…

Dua dini ədəbiyyatımızda ən çox işlək və ən çox dərin mənaya malik məfhumlardandır ki, həm Quran – Kərimdə və həm də hədislərdə dəfələrlə və müxtəlif cəhətlərdən, zərurət, təsirlər və s… izah olunmuşdur. (Shabestan)

Necə ki, Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Dua möminin silahıdır. Dua dinin sütunudur, səmanın və yerin nurudur.”

Peyğəmbər (s) digər bir hədisdə buyurur: “Allah yanında duadan əziz bir iş və qiymətli bir şey yoxdur.”

Həmçinin Allahın Rəsulu (s) buyurur: Eyni işi görən hər iki nəfər cənnətə gedəcəklər, amma o ikisindən biri o dünyada digərinin işini özünkündən üstün görərkən deyəcək: “İlahi, bizim hər ikimizin əməli o dünyada bərabər idi axı, bəs nə üçün onun məqamı mənimkindən yuxarıdır?!” Allah – Taala cavabında buyurar: “O məndən istədi, dua etdi, amma sən dua etmədin!”

İmam Əli (ə) buyurur: Allahı ən çox o insanlar tanıyırlar ki, digərlərindən daha çox dua edirlər və Allah dərgahına istək əli açırlar.

İmam digər bir hədisdə buyurur: Dua bəla ilə üzləşməyə gedər və Qiyamət gününədək bəlanın qarşısında dayanar.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..