Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Avqust 11:26
1 Şərh
7171

İmam Zamanın (ə.f) zühurunun qəti əlamətlərini tanıyaq

Hədislərə istinadən deyə bilərik ki, zühurun 5 qəti əlaməti  aşağıdakılardan ibarətdir:

  1. Yəmaninin qiyamı;
  2. Süfyanını qiyamı;
  3. Asimandan  gələn səda (çağırış);
  4. Süfyani ordusunun Beyda çölündə yerə batması;
  5. Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi;

Bu əlamətlərdən  bəzisi İmamın (ə.f) zühurundan bir az əvvəl, bəzisi İmam (ə.f) zühur etdikdən bir neçə ay sonra, bəzisi isə İmamın (ə.f) ümumbəşəri qiyamından bir az öncə baş veəcək və müşahidə ediləcək./İmamzaman.az/

 

Bu barədə cüzi fərqlərlə çoxlu hədislər nəql olunmuşdur. Bu əlamətlərin hər biri barədə geniş və izahlı söhbət açacağıq. Hələlik, bu beş əlaməti özündə ehtiva edən bəzi hədislərin qısa məzmunu ilə tanış olaq.
İmam Sadiq (ə) buyurur:


خـمـس قـبل قیام القائم علیه السلام : الیمانی و السفانی و المنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل النفس ‍ الزکیة

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə beş şey baş verəcək: Yəmaninin qiyamı, Süfyaninin qiyamı, asimandan gələn səda, (Yəməndə) Beyda çölündə (Süfyani ordusunun) torpağa batması, Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi.” (1)
İmam (ə) başqa bir hədisdə  buyurur:

 

 قـبـل قـیـام القـائم خـمـس عـلامـات مـحـتـومـات : الیـمـانـی و السـفـیـانـی و الصـیـحـة و قتل النفس الزکیة و الخسف بالبیداء

 

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə görünəcək  beş qəti əlamət Yəmani və Süfyaninin qiyamı, asimandan səsin (şağırışın) eşidilməsi, Nəfsi Zəkiyyənin öldürülməsi və (Sufyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batmasıdır.”  (2)

 

Başqa bir yerdə isa İmam (ə) bu əaləmətləri belə ifadə edir:


النداء المحتوم و السفیانی من المحتوم و خسف البیداء من المحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل الفنس الزکیه من المحتوم

 

“Asimandan eşidilən səs, Süfyaninin (irticaçı) qiyamı, Yəmaninin qiyamı, (Süfyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batması və Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi zühurun qəti əlamətlərindədndir. “ (3)

 

Bəzi hədislərdə qeyd olunan Xorasanlı Seyidin də qiyamı zühurun əlamətlərindən hesab edilmişdir. Lakin heç bir hədisdə bu hadisə qəti əlamət kimi qeyd edilmir. Bəzi mühəddislər Xorasanlının elə həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər. Bəziləri də Nəfsi Zəkiyyənin həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər.  Bütün hallarda hədislərdə Süfyani və Yəmaninin qiyamı ilə eyni vaxtda Xorasanlı Seyidin də qiyam edəcəyinə işarə edilmişdir. Bəziləri onun Təmimdən olan qarabuğdayı , enli kürəkli,  Şəb ibn Saleh adlı bir cavan olacağını qeyd eiblər. O, öz qıyamını 4 min qoşunla Rey şəhərindən başlayacaq. Onların geyimləri ağ bayraqları isə qara olacaq. O, Hz. Məhdinin (ə.f) bayraqdarı kimi İliya (Qüds) torpaqlarına daxil  olacaq.

 

www.ahliman.info

 

 

___________

Mənbələr:

 

(1) Şeyx Səduq İkmalud-Din, c.2, səh.649, Şeyx Tusi, əl-Ğeybə, səh.267, zühur əlamətləri cüzi fərqlərlə  Biharul-Ənvar, c.52, səh.203- də də qeyd olunmuşdur.

(2) İkmalud-din, c.2, səh. 650,  Biharul-Ənvar, c.52, səh.204

(3) Nomani, Əl-Ğeybə, səh. 252 və 257, Biharul-Ənvar, c.52, səh.233.

 

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

İmam Əli (ə): “Аllаh, Muhəmməddən (s) yахşı insаn yаrаtmаyıb”

Bir nəfər, Əmirəl-möminindən (ə), о Həzrət qılıncının qаyışını bеlinə bаğlаmış hаldа Kufə məscidində оlаrkən Pеyğəmbərin cismаni хüsusiyyətləri bаrədə suаl sоruşdu. İmаm (ə)... Davamı..

Bu gün Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövlud günüdür

Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) gözünün işığı xanım... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Sizin ən təqvаlınız və Аllаhı ən yахşı tаnıyаnınız mənəm”

Həzrət Muhəmməd (s) peyğəmbərimiz özü haqda buyurur: “Mən, Аllаhın tərbiyə еtdiyi, Əli isə mənim tərbiyə еtdiyimdir.” “Еy insаnlаr! Mən əslində Аllаh tərəfindən... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) sevgisi insana 7 yerdə xüsusi bəhrə verər

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Salman! Fatiməni (s.ə) sevmək yüz yerdə insanın halına faydalı olar ki, onların ən rahat olanları ibarətdir:  ... Davamı..

Həzrət Zəhranın (s.ə) İmam Əliyə (ə) vəsiyyət etdiyi 8 məqam

Həzrət Zəhranın (s.ə) bizə gəlib çatan vəsiyyətində 8 mühüm nöqtəyə işarə edilmişdir ki, onlara nəzər salaq: 1. İmam Baqir (ə) buyurur: “Anam Fatimə (s.ə)... Davamı..

Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz

“Ey Əbuzər! Xalqı aldatmaq xatirinə elm öyrənən kəsin burnuna cənnət qoxusu dəyməz”. Şöhrət və sərvət üçün elm dalınca gedənlər bir tərəfə qalsın,... Davamı..

Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinin (ə) xüsusi davamçıları cənnətdə harada sakin olacaqlar?

“Allah mömin kişilərə və möminə qadınlara (ev və ağaclarının) altından çaylar axan, əbədi qalacaqları cənnətlər vəd etmişdir. Həmçinin əbədi cənnətlərdə pak məskənlər!... Davamı..

Həzrət xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) əza günləri bu gecədən başlayır

Əziz İslam peyğəmbərinin vəfatından dərhal sonra baş verənlər qarşısında özünü mübarizə meydanına atan Fatimeyi Zəhra İmamət yolunda özünü fəda edən ilk şəxsdir.... Davamı..