Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Avqust 11:26
1 Şərh
6873

İmam Zamanın (ə.f) zühurunun qəti əlamətlərini tanıyaq

Hədislərə istinadən deyə bilərik ki, zühurun 5 qəti əlaməti  aşağıdakılardan ibarətdir:

  1. Yəmaninin qiyamı;
  2. Süfyanını qiyamı;
  3. Asimandan  gələn səda (çağırış);
  4. Süfyani ordusunun Beyda çölündə yerə batması;
  5. Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi;

Bu əlamətlərdən  bəzisi İmamın (ə.f) zühurundan bir az əvvəl, bəzisi İmam (ə.f) zühur etdikdən bir neçə ay sonra, bəzisi isə İmamın (ə.f) ümumbəşəri qiyamından bir az öncə baş veəcək və müşahidə ediləcək./İmamzaman.az/

 

Bu barədə cüzi fərqlərlə çoxlu hədislər nəql olunmuşdur. Bu əlamətlərin hər biri barədə geniş və izahlı söhbət açacağıq. Hələlik, bu beş əlaməti özündə ehtiva edən bəzi hədislərin qısa məzmunu ilə tanış olaq.
İmam Sadiq (ə) buyurur:


خـمـس قـبل قیام القائم علیه السلام : الیمانی و السفانی و المنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل النفس ‍ الزکیة

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə beş şey baş verəcək: Yəmaninin qiyamı, Süfyaninin qiyamı, asimandan gələn səda, (Yəməndə) Beyda çölündə (Süfyani ordusunun) torpağa batması, Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi.” (1)
İmam (ə) başqa bir hədisdə  buyurur:

 

 قـبـل قـیـام القـائم خـمـس عـلامـات مـحـتـومـات : الیـمـانـی و السـفـیـانـی و الصـیـحـة و قتل النفس الزکیة و الخسف بالبیداء

 

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə görünəcək  beş qəti əlamət Yəmani və Süfyaninin qiyamı, asimandan səsin (şağırışın) eşidilməsi, Nəfsi Zəkiyyənin öldürülməsi və (Sufyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batmasıdır.”  (2)

 

Başqa bir yerdə isa İmam (ə) bu əaləmətləri belə ifadə edir:


النداء المحتوم و السفیانی من المحتوم و خسف البیداء من المحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل الفنس الزکیه من المحتوم

 

“Asimandan eşidilən səs, Süfyaninin (irticaçı) qiyamı, Yəmaninin qiyamı, (Süfyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batması və Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi zühurun qəti əlamətlərindədndir. “ (3)

 

Bəzi hədislərdə qeyd olunan Xorasanlı Seyidin də qiyamı zühurun əlamətlərindən hesab edilmişdir. Lakin heç bir hədisdə bu hadisə qəti əlamət kimi qeyd edilmir. Bəzi mühəddislər Xorasanlının elə həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər. Bəziləri də Nəfsi Zəkiyyənin həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər.  Bütün hallarda hədislərdə Süfyani və Yəmaninin qiyamı ilə eyni vaxtda Xorasanlı Seyidin də qiyam edəcəyinə işarə edilmişdir. Bəziləri onun Təmimdən olan qarabuğdayı , enli kürəkli,  Şəb ibn Saleh adlı bir cavan olacağını qeyd eiblər. O, öz qıyamını 4 min qoşunla Rey şəhərindən başlayacaq. Onların geyimləri ağ bayraqları isə qara olacaq. O, Hz. Məhdinin (ə.f) bayraqdarı kimi İliya (Qüds) torpaqlarına daxil  olacaq.

 

www.ahliman.info

 

 

___________

Mənbələr:

 

(1) Şeyx Səduq İkmalud-Din, c.2, səh.649, Şeyx Tusi, əl-Ğeybə, səh.267, zühur əlamətləri cüzi fərqlərlə  Biharul-Ənvar, c.52, səh.203- də də qeyd olunmuşdur.

(2) İkmalud-din, c.2, səh. 650,  Biharul-Ənvar, c.52, səh.204

(3) Nomani, Əl-Ğeybə, səh. 252 və 257, Biharul-Ənvar, c.52, səh.233.

 

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

İmam Hüseyn (ə) buyurdu: Südəmər balamı yanıma gətir onunla vidalaşım

İmam Hüseyn (ə) xeymənin qapısına tərəf gəlib Zeynəbə (s.ə) buyurdu: “Südəmər balamı yanıma gətir, onunla vidalaşım“. Həzrət, Əli Əsgəri qucağına alıb öpmək... Davamı..

Həzrət Hüseyndən (ә) həyatınızı dəyişəcək kəlamlar

“Әgәr üç şеy оlmаsаydı, bәşәr hеç nәyin qаrşısındа әyilmәzdi: 1. Kаsıblıq; 2. Хәstәlik; 3. Ölüm.”[1] “Sаlаmın yеtmiş sаvаbı vаr. Оnun аltmış dоqquzu... Davamı..

İmam Hüseynin (ə) intiqamını istəmək niyə böyük savabdır?

İmam Zaman ağanın (ə.f) zühurunu tezləşdirə bilən amillərdən biri də İmam Hüseynin (ə) qanının intiqamını istəməkdir. Bu, elə bir işdir ki, Allahdan... Davamı..

Bu gecə Məhərrəm ayı daxil olur. Bu gecənin və ayın əməlləri

Bu gecə şam namazından Məhərrəm ayı başlayır. Hicri-qəməri tarixi ilə 1442-ci ilin sonuncu Zilhiccə ayı bu gün bitir, iyulun 30-u isə 1443-cı... Davamı..

Bu gün İmam Museyi Kazımın (ə) mövlud günüdür

Bu gün müsəlmanların 7-ci imamı Həzrət İmam Museyi Kazımın (ə) mövlud günüdür. İmam Museyi Kazım (ə) hicri-qəməri təqvimi ilə 128-ci ildə zil-hiccə... Davamı..

14 Məsum (ə) Qədir-Xum barədə

Qədir-Xum hadisəsinə əhəmiyyət vermək – Əziz Peyğəmbərin (s) risalətinə əhəmiyyət vermək deməkdir. Məsumların (ə) mübarək dilindən bu hadisə haqqında deyilənləri izləyək. Allahın... Davamı..

Bu gün İslam dünyası Qədir-Xum bayramını qeyd edir – Qədir-Xum gününün əməlləri

Hicri-qəməri tarixi ilə bu gün, Zilhiccə ayının 18-də İslam dünyasının əhəmiyyətli bayramlarından biri – Qədir-Xum bayramı qeyd edilir. Hicrətin 10-cu ili (miladi... Davamı..

Bu gün imam Əliyyən-Nəqinin (ə) mövlud günüdür

Bu gün Əhli-beyt (ə) sevərlərin onuncu parlaq ulduzu imam Hadinin (ə) mövlud günüdür.  Şiələrin onuncu İmamı – İmam Əliyyən-Nəqi (əleyhissəlam) hicrətin iki... Davamı..