Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
18 Avqust 11:26
1 Şərh
8042

İmam Zamanın (ə.f) zühurunun qəti əlamətlərini tanıyaq

Hədislərə istinadən deyə bilərik ki, zühurun 5 qəti əlaməti  aşağıdakılardan ibarətdir:

  1. Yəmaninin qiyamı;
  2. Süfyanını qiyamı;
  3. Asimandan  gələn səda (çağırış);
  4. Süfyani ordusunun Beyda çölündə yerə batması;
  5. Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi;

Bu əlamətlərdən  bəzisi İmamın (ə.f) zühurundan bir az əvvəl, bəzisi İmam (ə.f) zühur etdikdən bir neçə ay sonra, bəzisi isə İmamın (ə.f) ümumbəşəri qiyamından bir az öncə baş veəcək və müşahidə ediləcək./İmamzaman.az/

 

Bu barədə cüzi fərqlərlə çoxlu hədislər nəql olunmuşdur. Bu əlamətlərin hər biri barədə geniş və izahlı söhbət açacağıq. Hələlik, bu beş əlaməti özündə ehtiva edən bəzi hədislərin qısa məzmunu ilə tanış olaq.
İmam Sadiq (ə) buyurur:


خـمـس قـبل قیام القائم علیه السلام : الیمانی و السفانی و المنادی ینادی من السماء و خسف بالبیداء و قتل النفس ‍ الزکیة

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə beş şey baş verəcək: Yəmaninin qiyamı, Süfyaninin qiyamı, asimandan gələn səda, (Yəməndə) Beyda çölündə (Süfyani ordusunun) torpağa batması, Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi.” (1)
İmam (ə) başqa bir hədisdə  buyurur:

 

 قـبـل قـیـام القـائم خـمـس عـلامـات مـحـتـومـات : الیـمـانـی و السـفـیـانـی و الصـیـحـة و قتل النفس الزکیة و الخسف بالبیداء

 

“Qaimin (ə.f) qiyamından öncə görünəcək  beş qəti əlamət Yəmani və Süfyaninin qiyamı, asimandan səsin (şağırışın) eşidilməsi, Nəfsi Zəkiyyənin öldürülməsi və (Sufyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batmasıdır.”  (2)

 

Başqa bir yerdə isa İmam (ə) bu əaləmətləri belə ifadə edir:


النداء المحتوم و السفیانی من المحتوم و خسف البیداء من المحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل الفنس الزکیه من المحتوم

 

“Asimandan eşidilən səs, Süfyaninin (irticaçı) qiyamı, Yəmaninin qiyamı, (Süfyani ordusunun) Beyda çölündə yerə batması və Nəfsi Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi zühurun qəti əlamətlərindədndir. “ (3)

 

Bəzi hədislərdə qeyd olunan Xorasanlı Seyidin də qiyamı zühurun əlamətlərindən hesab edilmişdir. Lakin heç bir hədisdə bu hadisə qəti əlamət kimi qeyd edilmir. Bəzi mühəddislər Xorasanlının elə həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər. Bəziləri də Nəfsi Zəkiyyənin həmin Seyid Hüseyni olduğunu qeyd etmişlər.  Bütün hallarda hədislərdə Süfyani və Yəmaninin qiyamı ilə eyni vaxtda Xorasanlı Seyidin də qiyam edəcəyinə işarə edilmişdir. Bəziləri onun Təmimdən olan qarabuğdayı , enli kürəkli,  Şəb ibn Saleh adlı bir cavan olacağını qeyd eiblər. O, öz qıyamını 4 min qoşunla Rey şəhərindən başlayacaq. Onların geyimləri ağ bayraqları isə qara olacaq. O, Hz. Məhdinin (ə.f) bayraqdarı kimi İliya (Qüds) torpaqlarına daxil  olacaq.

 

www.ahliman.info

 

 

___________

Mənbələr:

 

(1) Şeyx Səduq İkmalud-Din, c.2, səh.649, Şeyx Tusi, əl-Ğeybə, səh.267, zühur əlamətləri cüzi fərqlərlə  Biharul-Ənvar, c.52, səh.203- də də qeyd olunmuşdur.

(2) İkmalud-din, c.2, səh. 650,  Biharul-Ənvar, c.52, səh.204

(3) Nomani, Əl-Ğeybə, səh. 252 və 257, Biharul-Ənvar, c.52, səh.233.

 

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün həzrət Muhəmmədin (s) və İmam Sadiqin (ə) mövlud günüdür – Mövlud gününün əməlləri

Bu gün hicri qəməri təqvimi ilə rəbiul-əvvəl ayının 17-si əziz İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd (s) və altıncı İmam Cəfər Sadiqin (ə) mövlud... Davamı..

Ey Əbuzər, bil ki, Allaha ibadətin birinci mərhələsi Onu tanımaqdır

Həzrət (s) ibadətin mərhələlərini bəyan edərək buyurur: “Ey Əbuzər, bil ki, Allaha ibadətin birinci mərhələsi Onu tanımaqdır. O, hər şeydən əvvəldir. Ondan... Davamı..

Bu gün İmam Həsən Әsgərinin (ə) şəhadət günüdür

O, on birinci İmam və Əhli-Beyt (ə) davamçılarının rəhbəri idi. Varlığının həyat çırağı 28 il tufanlı burulğanlardan sonra söndü. İmam Həsən Əsgərinin... Davamı..

Bu gün həzrət imam Rzanın (ə) şəhadət günüdür

İmam Rzanın (ə) şəhadət hadisəsi səfər ayının sonuna təsadüf edir. İmam (ə) 203-cü hicri ilinin səfər ayının son günündə dünyasını dəyişmişdir. Şəhid... Davamı..

Bu gecə islam peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin (s) vəfatı, İmam Həsənin (ə) şəhadət günü daxil olur

 Hicri-qəməri tarixi ilə sabah Səfər ayının 28-i, İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) vəfatının ildönümü və O həzrətin əziz nəvəsi İmam Həsənin (ə) şəhadət... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Cənnətə yаlnız təmiz şəхs gеdəcəkdir”

Əhli-Beyt əleyhimussalamın “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından:   İmаm Əli (ə) buyurub: “Bаşqаlаrını nаrаhаt еdən хоşаgəlməz iydən özünüzü su ilə təmizləyin. Özünüzə... Davamı..

Həzrət Peyğəmbər (s) kimləri əfv etmirdi?

Hədislərimiz buyurur ki, kərim insanın ən üstün sifətlərindən biri də başqalarını bağışlamaq bacarığıdır. Qurani-Kərimdə buyurulur ki, hər kim bağışlamağı bacarar, Biz də... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Çirkli аdаmlаr məhv оlаr”

Həzrət Muhəmməd (s) Peyğəmbərimizin “təmizlik və paklıq” haqqında buyurduqlarından: “Аllаh pаkdır və pаk şəхsi sеvir, təmizdir və təmizliyi sеvir.” “Bu bədənləri təmizləyin,... Davamı..