Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
5 Avqust 15:40
Şərh Yoxdur
2168

Anaların və həyat yodaşlarının haqqına aid İmam (r) buyurub: “Kişi qadının ətəyindən meraca gedər”

Bu dünyada hər kəs bir işlə məşğuldur. Bu dünyada biri elm dalıncadır, biri pul, biri də axirət. Lakin bir nəfər də vardır ki, çalışır ki, yemək hazırlasın, paltarları səliqəyə salsın, qulluq etsin və əvəzində heç bir şey istəmir. Nə onun bu xidmətləri kiminsə yadında qalır və nə də heç kəsdən muzd istəyir. Səssiz və sədasız iş görər, riyadan uzaqdır. Əgər bu deyilənlərə diqqətlə nəzər salsaq, görərik ki, bu fədakar insan – anadır. Hamının qəmini yeyər və hər kəsi düşünər. (Tebyan/Deyerler)

Səhərdən axşama qədər evdə və evdən bayırda zəhmət çəkər ki, övladları və həyat yoldaşı rahat yaşasınlar. Evi təmiz, yeməkləri dadlı və söhbətləri şirindir anaların.

Bizlərin bir çoxu analarımızın qədrini bilmirik. Bəzən evə yorğun və ya əsəbi halda gələn zaman soyuq salam verir və bişirdiyi yeməklərə ağız büzürük. Çirkli paltarımızı otağın küncünə atırıq.

Gəlin analara xitab edək və deyək: “Anacan, bilirik ki, yorulmusan, bilirik ki, minlərlə kiçik və böyük işlər görmüsən, bilirik ki, ailənin bütün yükü üzərindədir, bilirik ki, bütün il boyu gecə və gündüz ancaq bizi düşünürsən, biz isə səni ancaq ilin bir günü – analar günü xatırlayırıq.

Ola bilsin ki, tək olan zaman çoxlu göz yaşı tökmüsən və düşünmüsən ki, bu qədər zəhməti nə üçün çəkmisən? Bir ömür həyatını ailənə qurban etmisən. Müstəhəblərdən uzaq olub, istədiyin ziyarətlərə gedə bilməmisən. Uzun zamandır ki, Allahla xəlvət edə bilməmisən.

Xoş olsun halınına ki, səhərdən axşama qədər ibadət etmisən. Uca Allah behişti sənin ayaqlarının altında qərar vermişdir. Mehriban Allah sizin bütün səy və çalışmanızı görür və heç bir insanın zəhmətini əcrsiz buraxmaz”.

 

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ümmi Sələmə Peyğəmbərdən (s) qadının ərinə xidmət etməsi barəsində soruşanda, Həzrət (s) buyurur: “Hər bir qadın ərinin evində onu səliqəyə salmaq niyyətilə bir şeyi götürüb, başqa bir yerə qoysa Allah ona nəzər salar. Hər kimə Allah nəzər salar, ona əzab verməz”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Layiqli qadın iki inkişaf amilindən (ailə) biridir”.

 

Rəhmətlik İmam Xomeyni (r) buyurur: “Kişi qadının ətəyindən meraca gedər”.

Hamı yaxşı bilir ki, övladların müvəffəq olmasında anaların rolu böyükdür. Hər bir müvəffəq kişinin arxasında bir müvəffəq qadın dayanar.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, kişi öz həyat yoldşına nəzər salar və xanımı da ona nəzər salar, Allah rəhmət baxışları ilə onlara nəzər salar”.

Allah Təala hər bir halda qadınlara məhəbbət gözü ilə nəzər salar. Onun üçün təyin etdiyi hədəfdə ən çox savab və əcri nəzərə almışdır.

 

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O qadın ki, yeddi gün ərinə xidmət edər, Allah cəhənnəmin yeddi qapısını onun üzünə bağlayar. Behiştin səkkiz qapısını üzünə açar ki, hansı qapıdan istəsə daxil olsun”.

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Elə bir qadın yoxdur ki, ərinə bir qurtum su içizdirsin, məgər o halda ki, bu əməl onun üçün gündüzləri oruc tutmaq və gecələri ibadətlə keçirtməkdən daha yaxşıdır”.

Ona görə də ey analar və həyat yoldaşları! Öz zəhmətinizi hədər getmiş hesab etməyin. Bu zəhmətlərin savabını sizlərə Allah verəcəkdir.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..