Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 İyul 02:51
1 Şərh
3312

Günahdan uzaq olmağa kömək edən təsirli yollar

 

İslam maarifində insan caizul-xəta deyil, mümkünül-xəta hesab edilir. Yəni, insanın günah etməyə icazəsi yoxdur. Lakin əgər onu edərsə, tövbə qapısı üzünə açıqdır. (Tebyan/Deyerler)

 

a) Günahdan uzaq olmağın ən təsirli yollarından biri – insanın özünü tanımasıdır. Yəni, insan özünü tanıyaraq, öz ruhi və etiqadi xəstəliklərini bilərək, İlahi yardımın köməyi ilə özünü müalicə edə bilər. Şeytanın (lən) aldatmalarının qarşısını ala bilər. Ona görə də şeytanla mübarizə etməyin ilk addımı – insanın özünü tanıması və şeytanın nüfuz etdiyi yolları öyrənməsidir.

Günahdan uzaq olmağın iki əsl yolu vardır.

1. Şeytanı (lən) öz həqiqi düşmənin qərar vermək, onun hücum etdiyi yerləri bilmək və onunla mübarizə aparmaq üçün lazım olan vasitələrlə təchiz olunmaq.

2. Bizim əsl səyimiz bu olmalıdır ki, günah olan şəraitdə qərar tutmayaq. Əgər cahillik üzündən günaha düçar olsaq, tövbə edək.

Bunu yaddan çıxartmayaq ki, batinimizdə həm xof, qorxu olmalıdır, həm də ümid. İmam Baqir (ə) buyurur: “Elə bir mömin yoxdur ki, ona iki nur, nur saçmasın: keçmişdə etdiklərinə və gələcəkdə edəcəklərinə görə qorxu nuru, İlahi fəzl və rəhmətə görə ümid nuru. Əgər birini o birisi ilə müqayisə etmək istəsələr, heç biri artıq olmaz”.

Ona görə də həqiqi mömin o kəsdir ki, həm əməllərinə görə Allahdan qorxar və həm də rəhmətinə ümid bəsləyər. Hər iki nur gərək eyni səviyyədə və ölçüdə olsun. Çünki əgər qorxu çox olarsa, insan məyus olar. Əgər ümid çox olarsa, insan günah etmək üçün cürət əldə edər. Amma əgər bərabər olarsa, insan günah etməkdən çəkinər. Tövbə etməyə təşviq olar.

 

b) İnsanı günahdan saxlaya bilən başqa bir yol – dünyanı Allahın yaratdığı kimi görmək. Yəni bu dünya Allahın yaratdığı bir yerdir və burada günah etmək Allah qarşısında günah etməkdir. Əgər insan bu həqiqəti dərk etsə, günahdan çəkinə bilər. İnsan əgər başa düşsə ki, hər bir əməlini izləyən bir kamera vardır və bu kamera hamıdan gizlindədir, əməllərinə diqqət edər və abrının aradan getməsini istəməz.

Qurani-Kərim buyurur ki, məgər bilmirsiniz ki, Allah görür. Əgər biz Allahı və İmam Zamanı (ə.f) əməllərimizə nazir olan kimi qəbul etsək və dərk etsək, öz rəftarımıza diqqət edərik.

 

c) Günahı tərk etməyin başqa bir yolu – beş hiss orqanımıza nəzarət etməkdir. Yəni, həm yediklərimizə diqqət edək, həm eşitdiklərimizə, hiss etdiklərimizə, gördüklərimizə və danışdıqlarımıza. Əgər haram mal yesək, günah işlətmək bizim üçün asan olar.

Elə ona görə də İmam Hüseyn (ə) yezid (lən) ordusunun düşmən olmasının əsl səbəbini haramxor olmaqlarında görmüşdü. İnsan günahı gözləri ilə, qulaqları ilə qəbul edər. Hiss üzvləri ilə qəbul edər. Ona görə də bu beş hiss orqanlarının kontrol edilməsi çox mühümdür.

Günahla mübarizə üçün bəzi tövsiyələr:

1. Heç bir günahı kiçik hesab etməmək, hətta əgər kiçik olsa belə.

2. Günahı tərk etməklə bağlı güclü əzmə malik olmaq.

3. Allahla əhd bağlamaq ki, günahı tərk edəcəyəm və Ondan yardım istəmək.

4. Nə zaman günah fikiri zehnimizə daxil olsa, onu xaric edək və özümüzü Allahı yada salmaqla məşğul edək.

Qurani-Kərim buyurur: “Şübhəsiz, təqvalı olanlara şeytandan bir vəsvəsə yetişsə, (ya qəlblərdə dolanan bir şeytan onların fikirlərinə zərər-ziyan yetirsə, dərhal) (Allahı yadlarına salaraq) özlərinə gələr və onda gözüaçıq olarlar”. (“Əraf” 201).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Bu gecə “arzular gecəsi”dir. Bu gecənin namazı var

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək... Davamı..

Bu gecə mübarək Rəcəb ayı daxil oldu. Rəcəb ayının əməlləri və zikrləri

Həzrət Ayətullah Üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei cənablarının dəftərxanasının rəsmi saytının verdiyi məlumata görə, sabah, Yanvar ayının 23-ü, mübarək Rəcəb ayının  1-i... Davamı..

Ayətullah Cavadi Amuli: “Ən böyük təhlükə insanın abrının getməsidir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Əgər bir kəs dünyada rüsvay olsa, heç kəsin onu görməməsi üçün divarın, ya ağacın arxasında, dərədə, ya dağın... Davamı..

Biz Əhli-beytə (ə) niyə təvəssül edirik?

“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir.... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: “Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az istifadə edib”

Mərhum Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Öz mütaliələrimdə şahidi olduğum məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, Əhlibeyt (ə) “eşq” kəlməsindən çox az... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “Qəlbin rаhаtlığını ахtаrdım və оnu mаlın, sərvətin аzlığındа tаpdım”

Qurani Kərim: “Qızıl-gümüşü хəzinə tоplаyıb оnu Аllаh yоlundа sərf еtməyənlərə аğrılı bir əzаbdаn хəbər vеr.”   Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mən sizinçün... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Mаldаn fаydаlаnmаq, sərmаyəni işə qоymаq kаmil mərdlikdir.”

Qurani Kərim: “Vаr-dövlət və övlаdlаr, dünyа həyаtının zivərləridir. Əbədi qаlаn yахşı əməllər, Rəbbinin yаnındа yахşı və еləcə də ümid bахımındаn dаhа хеyirlidir.”... Davamı..

Öz süfrəsinə varlıları qonaq edən və yoxsulları çağırmayan şəxsin dəvətini qəbul etmək məkruhdur

Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərimiz buyurmuşdur: “Allaha və qiyamət gününə iman gətirən şəxs öz qonağına hörmət etməlidir.”[1] “Qonaq öz ruzisini gətirər və ev əhlinin... Davamı..