Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
1 İyul 19:58
1 Şərh
4160

Quranın adları

 

Quranın ünvanlarından dördünü “isim” (ad) surətində işlətmək olar. Buna Qurani-Kərimin özündən dəlil gətirmək mümkündür.

 1. Quran: “Bəli, o Qurani-Məciddir” (Buruc-21).

بل هو قرءان مجيد

Bu ad 55 yerdə həmən formada, doqquz yerdə isə “Quranən” قرءانا surətində gəlibdir.

 

 1. Kitab: “Bir kitab, onu sənə nazil etmişik” (Sad-29).

كتاب انزلناه اليك

Bu ünvan yüzə yaxın yerdə işlədilibdir.

 

 1. Zikr: “Bu mübarək zikrdir” (Ənbiya-50 ).

و هذا ذكر مبارك

Bu ünvan da iyirmi yerdə işlədilibdir.

 

 1. Furqan: “Bərəkətli və zail olmayan bir varlıq öz bəndəsinə furqanı aləmlərə nəsihət olmaq üçün nazil etdi”. (Furqan-1).

تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

Kitab, zikr və furqan başqa asimani kitablara da ünvan kimi qeyd olunubdur. Amma təkcə “Quran” ünvanı bu kitabda (əlimizdə olan Quran) ad kimi göstərilibdir.

 

Quranın sifətləri

Bu qismətdə Qurana vəsf ünvanında ünvanlanmış kəlmələri qeyd edək.

 1. Məcid
 2. Kərim
 3. Həkim
 4. Əzim
 5. Əziz
 6. Mübarək
 7. Mubin
 8. Mutəşabih
 9. Məsani
 10. Ərəbi
 11. Qeyri zi’ivəc – غيرى ذي عوج
 12. Zi əzzikr – ذى الذكر
 13. Bəşir
 14. Nəzir
 15. Qəyyim

 

Həzrət Peyğəmbər (s) dunyadan köçəndən sonra bir ad da Qurana əlavə olundu və çox geniş yer tutdu. Bu da “Mushəf” adı idi. Quranın bu adla adlanmağının səbəbi onun yazılması idi. “Səhifə” açıq olan bir şeyə deyərlər. Quran açıq səhifələrə yazıldığı üçün ona bu ad sonradan itlaq edildi. “Mushəf” “Səhifə” nin cəmi olduğuna görə Qurana itlaq olundu. Amma Peyğəmbər (s)-ın zamanında ən məşhur olan adlar həmin Quranda gələn adlar idi. Buna nəbəvi hədislər də dəlalət edir. Məsələn, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki fitnələr gecə qaranlıqları kimi sizi çaşdırdı, onda Qurana müraciət edin”.

اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران

və ya; “Quranın başqa kəlamlara nisbət fəziləti, Allahın məxluqa nisbət fəziləti kimidir”.

فضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه

Başqa bir yerdə buyurur: “Mən sizin aranızda iki dənə çox qiymətli şey qoyub gedirəm, Allahın kitabı və itrətim”.

انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى

Gördüyünüz kimi bu hədislər dediyimiz məqsədi təsdiqləyir.

 

Hacı Əhliman Rüstəmovun – “Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinin (ə) məktəbində Quranşunaslıq” kitabından.

 

www.ahliman.info

Digər “Qurani Kərim ” Xəbərləri

Eyni ayədə saleh əməlin, namazın və zəkatın bir yerdə bəyan olmasının səbəbi

“Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görən və namaz qılıb zəkat verən kəslərin Rəbbi yanında məqamlarına uyğun mükafatları vardır və (axirətdə) onlar üçün... Davamı..

“Yasin” surəsinin misilsiz fəzilətləri

Hədilsərdə oxuyuruq ki: “Hər bir şeyin qəlbi vardır və Quranın qəlbi isə “Yasin” surəsidir”. Bu hədisin mənası budur ki, əgər insan İlahi... Davamı..

Allah-təala özünü Qurani-kərimdə göstərmişdir

İmam Sadiqdən (ə) elə bir kəlam vardır ki, əgər onun dərinliyinə diqqət yetirə bilsək, lərzəyə düşərik! Həzrət buyurur: “Həqiqətən də Allah-təala bəndələrə... Davamı..

Qurani Kərimdə Əba Əbdillahın (ə) surəsi: Kim bu surəni oxuyarsa…

“Fəcr” surəsi Quranın 89-cu surəsidir, Məkkidir (Məkkədə nazil olub) və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: ““Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb... Davamı..

Gözdəymədən qoruyar, ruzini artırar – “Qul” ilə başlayan 4 surənin bərəkətləri

Əziz Peyğəmbərimiz (s) və İmamlarımız (ə) bizə “Qul” ilə başlayan 4 surəni hər gün oxumağı tövsiyə edirlər və bu surələr ibarətdir: “Kafirun”,... Davamı..

Quranın bəzi surələrinin oxunuşunun savabı (2-ci hissə)

1-“Məariç” surəsi: Bu surəni oxumaq insanı Şeytanın şərrindən qoruyub saxlayır.   2-“Nuh” surəsi: Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs “Nuh” surəsini oxuyub,... Davamı..

Quranın bəzi surələrinin oxunuşunun savabı (1-ci hissə)

1-“Fatihə” surəsi: Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs “Fatihə” surəsini oxusa, Allah-taala ona nazil olmuş bütün ayələrin tilavətinin savabını verər.” ( “Təfsiri... Davamı..

Bu surəni 1 dəfə oxumaq, Quranı 10 dəfə xətm etmək kimidir

Bəşər həyatı çətinliklərlə doludur. İnsan bu çətinlikdən çıxmağın yollarını axtarır. Bu yolda mənəviyyata üz tutanlar, həmin çətinliklərdən xilas ola bilirlər. Qurani-Kərim –... Davamı..