Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
24 İyun 16:21
1 Şərh
2016

Əgər Adəmlə (ə) Həvva cənnətdən çıxarılmasaydı, biz indi cənnətdə olardıq?

Həzrət Adəmlə (ə) həyat yoldaşının cənnətdə yaşayacaqları ilə bağlı mövzu doğru deyildir. Belə ki, Allah Təala yaradılışın əvvəlində istəyirdi ki, yer üzündə Öz xəlifəsini xəlq etsin, nəinki behiştdə. “Və(yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbin mələklərə dedi: «Həqiqətən Mən yer üzündə bir canişin(Allahın oradakı nümayəndəsi, ya da oranın nəsli kəsilmiş qədim sakinlərinin canişini) qoyacağam»”. (“Bəqərə” 30).

“Həqiqətən Biz (Lövhi-Məhfuzdan sonra bütün səma kitablarında), Zikrdən (Musanın Tövratından) sonra (Davudun)Zəbur(un)da(və bu kitabların hamısından sonra Qur’anda) yazdıq və qərara aldıq ki, bu yerin varisi (sahibi, hakimi və bərəkətlərindən tam istifadə edən) Mənim saleh bəndələrim olacaqlar (və bunları qəsbkarların və zalım rəhbərlərin əlindən alıb ədalət imamları və onların canişinlərinə ötürəcəklər). (“Ənbiya” 105).

Allah Təala Adəmi (ə) yerdə yerləşdirməzdən ona iki imtahan verir:

1. Ona sual verir və adları soruşur və o, da mələklərin qarşısında göstərir ki, xəlifə olmağa layiqdir.

2. Allah Təala Adəmi (ə) imtahana çəkmək istəyir və ona buyurur: “Və dedik: «Ey Adəm, sən və zövcən bu bağda məskunlaşın, onun (meyvə və nemətlərinin) istədiyiniz yerindən bolluca yeyin və bu ağaca (buğda, üzüm, ya əncir ağacına)yaxınlaşmayın ki, zalımlardan olarsınız»”. (“Bəqərə” 35). Bu ayəni dərindən incələdikdən sonra bu nəticəyə gəlmək olur ki, xitab olunan insanlar sadəcə Adəm və Həvvadır, nəinki bütün insanlıq. Çünki Allah Təala buyurur ki, ey Adəm! Ancaq sən və həyat yoldaşın behiştdə sakin olun. Əgər biz də behişt əhli olmalıydıqsa və Adəm (ə) ilə Həvvanın səhvinə görə orada ola bilmiriksə, övladın valideynlərinə görə cəzalandırılması – zülmdür. Allah Təala isə zülmdən uzaqdır. Ona görə də behişt ancaq Adəm (ə) və Həvvaya aid olmuşdur, nəinki bütün bəşərə. Allah onara behiştdə imtahan verir və ağaca yaxınlaşmamaqlarını buyurur. Lakin onlar çaşırlar. Əgər şeytanın vəsvəsəsi olmasaydı da, insan yer üçün xəlq olmuş varlıqdır və gərək Yer kürəsinə gəlsin ki, imtahan oluna bilsin. Behiştdə vəzifə və təklif mövcud deyildir və ona görə də heç bir əmr və nəhy də yoxdur. İnsan gərək əməlinə görə behiştə daxil olsun, ancaq Adəm (ə) elə bir əməl görməmişdi ki, orada əbədi olaraq qalsın. Adəm (ə) behiştdə cavidan qalmadığını bilirdi və ona görə də şeytan (lən) onu məhz bu yoldan vəsvəsə edir və deyir ki, əgər bu ağacın meyvəsindən yesən, cavidan olarsan. O, da şeytanın bu vəsvəsinə aldanır.

İmam Sadiqə (ə) Adəmin (ə) behiştilə bağlı sual verirlər. Həzrət (ə) belə cavab verir: “Dünya bağlarından biri idi ki, Günəş və Ay ona nur saçardı. Əgər behişt cavidan olsaydı, Adəm (ə) heç bir zaman ondan çıxarılmazdı”.

Ona görə də deyə bilərik ki, bizim behiştdə sakin olmağımız heç bir zaman qərarlaşdırılmamışdır. Həzrət Adəm (ə) və Həvva da orada əbədi qalmaq üçün xəlq olmamışdılar. Yaradılışın əvvəlində insan yerin xəlifəsi olmaq üçün xəlq olunmuşdu. Əgər Adəm (ə) bir neçə gün behiştdə olubsa, imtahan olmasına görə idi. Adəm (ə) üçün bir dərs idi ki, necə məsuliyyəti öhdəsinə götürəcək və ondan boyun qaçırtmayacaqdır. İnsan o zaman əbədi behiştə qovuşar ki, İlahi imtahanın və vəzifələrinin öhdəsindən ən yaxşı şəkildə gəlmiş olar. (İslami saytlara istinadən)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..

Həzrət Rəsulullah: “Kim Аllаhlа görüşməyi istəsə, Аllаh dа оnunlа görüşmək istər”

Dаvudun (ə) хəbərləri bаrədə dеyilir ki, Аllаh оnа vəhy buyurmuşdur: “Еy Dаvud! Mən müştаqlаrın qəlbini öz rаzılığımdаn yаrаtdım və оnlаrı zаtımın nuru... Davamı..

Valideynin bağışlanması üçün qılınan namaz

Ata və ananın övladı üzərində olan haqlarından biri də budur ki, onlar vəfat edəndən sonra onların qəza namazlarını qılsınlar, qəza oruclarını tutsunlar,... Davamı..

Rəcəbəli Xəyyat: Dörd ildir ki, sən bir dəfə də olsun bacına baş çəkməmisən!

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Tehranda yaşayan saleh bəndə və bəsirət sahiblərindən biri mənə nəql etmişdi ki, bu danışdığım əhvalat inqilabdan öncə baş... Davamı..

Maddi, mənəvi, fiziki, ruzi və bir çox problemlərin həlli üçün həzrət Əlidən (ə) nəql olunan bu duanı oxuyun

Üveys Qərəni duası Şiə dua kitablarında keçən rəvayətlərə görə, Üveys Qərəninin İmam Əlidən (ə) hədis etdiyi bu duanı oxumaq bir çox dünyəvi... Davamı..

Allahı yad və zikr etmək Şeytanın hiyləsini zəiflədərək məhv edir

Allah-təala Qurani-Kərimdə şeytanın dilindən belə buyurur: “İblis dedi: Belə isə məni azdırdığına görə, mən də mütləq  Sənin düz yolunun başında, onların pusqusunda... Davamı..

İmam Əli (ə): Fаydаsız işləri kənаrа аtmаq хеyirli işlərə çаtmаğа səbəb оlаr

“О kəslər ki, bоş şеylərdən üz döndəriblər.”1 “О kəslər ki, yаlаn yеrə şəhаdət vеrməz və bоş şеylərlə rаstlаşsаlаr, böyüklüklə ötüb kеçərlər.”2 Həzrət... Davamı..

Kimsə yoxsulluq qorxusundan borcunu qaytarmazsa, Allah onu yoxsul edər

Bu gün texnologiya və elm inkişaf etsə də, insanların maddi çətinlikləri artmaqdadır. Bu gün cəmiyyətdə ən mühüm problem – yoxsulluq və insanların... Davamı..