Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
22 İyun 13:27
Şərh Yoxdur
3173

Müvəffəq olmaq istəyən cavan müsəlmanın 4 xüsusiyyəti

Hər bir ölkənin inkişafı həmin ölkənin cavanlarının qüvvəsindən asılıdır. Ona görə də inkişaf etmiş ölkələr öz sərmayələrinin bir hissəsini cavanlara aid edərlər. Bu baxımdan, İslam dini cavanlara xüsusi diqqət ayırır. (Tebyan/Deyerler)

Bir cavan müsəlmana o zaman müvəffəq olar ki, bu dörd xüsusiyyətə malik olar:

1. Təqva və iman. Cavan müsəlmanın xüsusiyyətlərindən biri təqvadır. “Kim Allahdan qorxsa, (Allah) onun üçün (çətinliklərdən) çıxış yolu qoyar”. (“Təlaq” 2). İnsana hər bir zamanda və məkanda yardım edə biləcək tək varlıq – Allahdır. Allaha təvəkkül edən insan irəli gedər və imanlı insan olar. Allah Təalanın ona xüsusi nəzəri olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey Əbazər! O cavan ki, Allaha xatir dünyadan və onun məşğuliyyətlərindən üz çevirər, və cavanlığını Allaha itaət yolunda qocaldar, Allah ona 72 siddiqin mükafatını əta edər”. (Siddiq o kəsdir ki, düz danışar və dedikləri əməllərini təsdiq edər).

2. Agahlıq və dərk etmək. Cavan müsəlmanın ikinci xüsusiyyəti onun agahlığı və dərk etmək qabiliyyətidir. Heç bir zaman özünü təlimdən ehtyacsız hesab etməz və vaxtının çoxunu mütaliəyə sərf edər. İslam və dünya haqqında lazım olan biliklərə yiyələnər. Mütaliə edərək, özünü hər bir sahədə inkişaf etdirər. Onun agahlığı birtərəfli olmaz, bəlkə hər bir sahədə nəzər sahibi olar. Daima həqiqət ardıncadır və həqiqətə çatmaq üçün heç bir səyini əsirgəmir. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər Əhli-beyt (ə) davamçılarından olan cavanı yanıma gətirsələr ki, dinini tanımır – onu tənbeh edərəm”.

3. Ümidvar, şad olmaq. Cavan müsəlmanın üçüncü xüusiyyəti ümidvar və şad olmağıdır. Həyat çətinlikləri və məğlubiyyətlər heç bir zaman cavanı ümidsiz etməməlidir, bunlar – qələbə çalmaq üçün müqəddimələrdir. Bu məsələnin kökündə də Allaha təvəkkül və iman durur. Cavan müsəlman həm sadə geyinər və həm də səliqəlidir. Həmişə xoş ətir verər və başqaları ilə görüşən zaman üzünü turşutmaz. Heç bir zaman etidal həddən çıxmaz və şadlığı da ifrat həddə olmaz. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Təala gözəldir. Gözəlliyi sevir və nemətinin təsirini bəndəsində görmək istəyir. O, yoxsulluğu və yoxsul görünməyi düşmən bilir”.

4. Çalışqan olmaq və xəlqin xidmətində olmaq. Cavan müsəlmanın dördüncü xüsusiyyəti – çalışqan olmasıdır. Ona hansı vəzifəni verirsənsə-ver, onu yerinə yetirmək üçün bütün qüvvəsini qoyar. Cavan müsəlman yaxşı bilir ki, ibadət xəlqə xidmətlə bir yerdə olmalıdır. Özünü millətin xadimi bilməlidir. İnsanlarla rəftarında diqqətli olmalı və İslami ədəbə riayət etməlidir. Kobudluğu, acı rəftarı özündən uzaq etməlidir. İnsanlara xidmət etdikdən sonra onların gülümsəməsi – onun üçün ən yaxşı mükafatdır. Çünki inanır ki, bu gülümsəmənin arxasında Allahın razılığı gizlənmişdir.

 

www.ahliman.info

 

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İmam Sadiq (ə): Bizim Qаimimiz (ə.f) zühür еdəndə Əli (ə) kimi gеyinəcək və о Həzrət kimi rəftаr еdəcək

Qurаni-Kərim: “Еy Аdəm оğullаrı! Sizə аyıb yеrlərinizi örtmək üçün pаltаr, еləcə də gözəl və yumşаq gеyimlər göndərdik. Təğvа libаsı sizin üçün dаhа... Davamı..

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..