Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
21 İyun 16:27
2 Şərh
3600

Quran elmləri (Ulumi-Quran)

Qurani-Kərimi başa düşməkdən ötrü istifadə olunan elm “Ulumi-Quran” adlanır. Başqa sözlə desək o bəhslər ki, ilahi ayələri başa düşmək üçün verilən təfsirdən qabaq olunur və onunla tanış olmaq hər bir müfəssir və mühəqqiqə lazımdır. Həmən bəhslərin ümumisinə “Ulumi-Quran” deyilir.

Burada Qurana aid olan bəhslər, Quranın nazil olması, tərtibi, toplanması, yazılması, oxunuşu, təfsiri, nasex və mənsuxu və sairə barədə söz açılır.

Quran ilahi vəhy və əbədi möcüzə olduğu üçün islamın əvvəlindən müsəlmanlar bu kitab barədə ciddi çalışmışlar. Əvvəli böyük səhabələr, sonralar isə islam alimləri müxtəlif sahələrdə Quranın təfsiri və başqa cəhətlərinə fövqəladə diqqət yetiriblər.  Alimlərin dəqiq nəzərinə görə Peyğəmbər (s)-in səhabələrinin arasında, birinci, Quranın təfsir və elmi ilə məşhur olan Həzrət Əli (ə) oldu . İbni Abbas kimi bir şəxsiyyət də təfsiri Əli (ə)-dan öyrəndi.

Cəlaləddin Suyuti deyir: “Xəlifələr arasında Ulumi Quran barədə ən çox rəvayət nəql edən Əli ibni Əbutalibdir.

Əbdullah ibni Abbas, Əbdullah ibni Məsud, Ubey ibn Kəb ibni Qeys də o şəxsiyyətlərdəndir ki, Quranın təfsir və qəraətində yüksək rolları olub və başqaları da onlardan öyrəniblər. Quranın təfsirinin və bəhslərinin yazılışı əsasən II hicri əsrdən başlayıbdır.

 

Hacı Əhliman Rüstəmovun Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinin (ə) məktəbində Quranşunaslıq kitabından.

www.ahliman.info

Digər “Qurani Kərim ” Xəbərləri

Eyni ayədə saleh əməlin, namazın və zəkatın bir yerdə bəyan olmasının səbəbi

“Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görən və namaz qılıb zəkat verən kəslərin Rəbbi yanında məqamlarına uyğun mükafatları vardır və (axirətdə) onlar üçün... Davamı..

“Yasin” surəsinin misilsiz fəzilətləri

Hədilsərdə oxuyuruq ki: “Hər bir şeyin qəlbi vardır və Quranın qəlbi isə “Yasin” surəsidir”. Bu hədisin mənası budur ki, əgər insan İlahi... Davamı..

Allah-təala özünü Qurani-kərimdə göstərmişdir

İmam Sadiqdən (ə) elə bir kəlam vardır ki, əgər onun dərinliyinə diqqət yetirə bilsək, lərzəyə düşərik! Həzrət buyurur: “Həqiqətən də Allah-təala bəndələrə... Davamı..

Qurani Kərimdə Əba Əbdillahın (ə) surəsi: Kim bu surəni oxuyarsa…

“Fəcr” surəsi Quranın 89-cu surəsidir, Məkkidir (Məkkədə nazil olub) və 30 ayəsi vardır. İmam Sadiq (ə) buyurur: ““Fəcr” surəsini vacib və müstəhəb... Davamı..

Gözdəymədən qoruyar, ruzini artırar – “Qul” ilə başlayan 4 surənin bərəkətləri

Əziz Peyğəmbərimiz (s) və İmamlarımız (ə) bizə “Qul” ilə başlayan 4 surəni hər gün oxumağı tövsiyə edirlər və bu surələr ibarətdir: “Kafirun”,... Davamı..

Quranın bəzi surələrinin oxunuşunun savabı (2-ci hissə)

1-“Məariç” surəsi: Bu surəni oxumaq insanı Şeytanın şərrindən qoruyub saxlayır.   2-“Nuh” surəsi: Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs “Nuh” surəsini oxuyub,... Davamı..

Quranın bəzi surələrinin oxunuşunun savabı (1-ci hissə)

1-“Fatihə” surəsi: Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs “Fatihə” surəsini oxusa, Allah-taala ona nazil olmuş bütün ayələrin tilavətinin savabını verər.” ( “Təfsiri... Davamı..

Bu surəni 1 dəfə oxumaq, Quranı 10 dəfə xətm etmək kimidir

Bəşər həyatı çətinliklərlə doludur. İnsan bu çətinlikdən çıxmağın yollarını axtarır. Bu yolda mənəviyyata üz tutanlar, həmin çətinliklərdən xilas ola bilirlər. Qurani-Kərim –... Davamı..