Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
20 İyun 17:26
Şərh Yoxdur
1889

Mübarək Ramazan ayının keyfiyyətli yaşanmasına kömək edən 7 nöqtə

Allah qonaqlığındayıq. Bu İlahi qonaqlıqdan bəhrələnmək üçün hazırlıqlı olmaq lazımdır. Necə ki, qohumlarımızın evinə gedən zaman proqram qurur və özümüzü səliqəyə salırıq, bu İlahi ziyafət üçün də hazırlıq görək və özümüzə əl gəzdirək. (Tebyan/Deyerler)

Daha hazırlıqlı olmaq üçün biz gərək bir neçə əməli yerinə yetirək.

 

1. Tövbə etmək. İlk atacağımız addım tövbə etməkdir. Əslində bir çoxlarımız Rəcəb və Şəban ayının necə gəlib getdiyini hiss eməmişik. Bizim üçün başqa günlərdən heç fərqlənmirdi də. Əgər özümüzə diqqət etməsək, Ramazan ayı da o cür gəlib gedəcəkdir. Əgər belə olarsa, aclıq və susuzluqdan başqa heç bir şeydən bəhrənmərik. Tövbələrimiz, ruhumuzun qırıq və sökük yerlərinə məlhəm olar və bizi yüngülləşdirər. Bu yüngüllük sayəsində də mənəviyyata çatmaq üçün böyük addımlar ata bilərik. İmam Əli (ə) buyurur: “Tövbə ürəkləri pak edər və günahları yuyar”.

 

2. Ətrafımızda olanlardan halallıq istəyək. Biz ictimai həyatda başqaları ilə rabitədə olduğumuza görə, istər-istəməz başqalarını incitmiş olarıq və bəzən də olur ki, başqalarının qeybətini etmiş oluruq. Bu cür hallar ruhumuz üçün yük olduğu üçün, bizə ağırlıq edər. Ona görə də gərək bu insanlardan halallıq istəyək.

 

3. Mənzili təmizləmək. Mübarək Ramazan ayında mələklər göydən yerə enərlər. Oruc tutanların ətrafında fırlanar və onlar üçün dua edərlər. O yer ki, təmiz deyildir və pak deyildir, mələklər ora daxil olmurlar. Ona görə də gərək evi təmizləyək və napak yeləri paklayaq.

 

4. Orucun əhkamına diqqət etmək. Çoxlarımız mübarək Ramazan ayının orucu ilə bağlı dini hökmləri yaxşı bilir. Lakin, təkrar – biliyin anasıdır. Bu İlahi vacibatın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi baxımından, dini əhkamlara diqqət yetirməyin əhəmiyyəti böyükdür.

 

5. Bu ayda olan müstəhəb əməlləri yerinə yetirmək. O cümlədən, vacib namazlardan sonra oxunan duaları, hər günün duasını, gecələrin namazlarını diqqətdən qaçırmayaq. Oruc tutan insan Ramazan ayının zikrlərini və əməllərini, o cümlədən, məxsusi münacatlarını diqqətdə saxlasa, ibadəti daha keyfiyyətli olar.

 

6. Obaşdan və iftarlarda dua etmək, “Qədr” surəsini oxumaqEhsanlar vermək.

 

7. Ramazan ayının orucuna məhrumiyyət kimi deyil, İlahi ziyafət, bayram kimi baxmaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ayətullah Amuli: “Əməli Allaha xatir xalis niyətlə etmək çətindir”

Ayətullah Cavadi Amuli buyurur: Allah-Təala Qurani-Kərim buyurur: “Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı (siz insanlar üçün) yaradan Odur”.[1]... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Sizlərin ən zirəyi, sizlərin ən ibаdətkаrıdır”

Həzrət Muhəmməd Rəsulullah (s) buyurub: “Zirək оdur ki, öz nəfsini pisləsin və ölümdən sоnrаsı üçün iş görsün.“1 Həzrət Peyğəmbərimiz (s) “Möminlərin ən... Davamı..

Dünyanın şeytansifətlərini iyirmi ildir ki, mübahisəyə çağırırıq

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Münafiqlər və biganələrlə əyləşənlər onların təsiri altına düşürlər. Belələri zahirən müsəlman kimi tanınsalar da, qəlbləri nifaqa bulaşmışdır.... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Qаdının surəti оnun sifətində, kişinin surəti оnun sözlərindədir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Bəzən insаn Аllаhа хоş gələn sözlər dаnışır və həmin sözün çаtdığı yеrə çаtаcаğını dа gümаn еtmir. Аllаh həmin... Davamı..

İmаm Əli (ə) buyurub: “Yаlаndаn kənаr оlun. Çünki yаlаn imаndаn kənаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Ən pis sələm yаlаndır.” “Bəndə yаlаn dаnışаndа yаrаtdığı üfunətin iyindən mələk bir mil аrаlı durаr.” “Yаlаn, nifаqın qаpılаrındаn... Davamı..

İmam Əli (ə): “Özünü islаh еtmək üçün ən yахşı köməkçi qənаətdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Sənə vеrilənə qаnе оl ki, sоrğu-suаlın yüngül kеçsin.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Özünü islаh еtmək üçün ən... Davamı..

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..