Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
20 İyun 17:26
Şərh Yoxdur
1948

Mübarək Ramazan ayının keyfiyyətli yaşanmasına kömək edən 7 nöqtə

Allah qonaqlığındayıq. Bu İlahi qonaqlıqdan bəhrələnmək üçün hazırlıqlı olmaq lazımdır. Necə ki, qohumlarımızın evinə gedən zaman proqram qurur və özümüzü səliqəyə salırıq, bu İlahi ziyafət üçün də hazırlıq görək və özümüzə əl gəzdirək. (Tebyan/Deyerler)

Daha hazırlıqlı olmaq üçün biz gərək bir neçə əməli yerinə yetirək.

 

1. Tövbə etmək. İlk atacağımız addım tövbə etməkdir. Əslində bir çoxlarımız Rəcəb və Şəban ayının necə gəlib getdiyini hiss eməmişik. Bizim üçün başqa günlərdən heç fərqlənmirdi də. Əgər özümüzə diqqət etməsək, Ramazan ayı da o cür gəlib gedəcəkdir. Əgər belə olarsa, aclıq və susuzluqdan başqa heç bir şeydən bəhrənmərik. Tövbələrimiz, ruhumuzun qırıq və sökük yerlərinə məlhəm olar və bizi yüngülləşdirər. Bu yüngüllük sayəsində də mənəviyyata çatmaq üçün böyük addımlar ata bilərik. İmam Əli (ə) buyurur: “Tövbə ürəkləri pak edər və günahları yuyar”.

 

2. Ətrafımızda olanlardan halallıq istəyək. Biz ictimai həyatda başqaları ilə rabitədə olduğumuza görə, istər-istəməz başqalarını incitmiş olarıq və bəzən də olur ki, başqalarının qeybətini etmiş oluruq. Bu cür hallar ruhumuz üçün yük olduğu üçün, bizə ağırlıq edər. Ona görə də gərək bu insanlardan halallıq istəyək.

 

3. Mənzili təmizləmək. Mübarək Ramazan ayında mələklər göydən yerə enərlər. Oruc tutanların ətrafında fırlanar və onlar üçün dua edərlər. O yer ki, təmiz deyildir və pak deyildir, mələklər ora daxil olmurlar. Ona görə də gərək evi təmizləyək və napak yeləri paklayaq.

 

4. Orucun əhkamına diqqət etmək. Çoxlarımız mübarək Ramazan ayının orucu ilə bağlı dini hökmləri yaxşı bilir. Lakin, təkrar – biliyin anasıdır. Bu İlahi vacibatın keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi baxımından, dini əhkamlara diqqət yetirməyin əhəmiyyəti böyükdür.

 

5. Bu ayda olan müstəhəb əməlləri yerinə yetirmək. O cümlədən, vacib namazlardan sonra oxunan duaları, hər günün duasını, gecələrin namazlarını diqqətdən qaçırmayaq. Oruc tutan insan Ramazan ayının zikrlərini və əməllərini, o cümlədən, məxsusi münacatlarını diqqətdə saxlasa, ibadəti daha keyfiyyətli olar.

 

6. Obaşdan və iftarlarda dua etmək, “Qədr” surəsini oxumaqEhsanlar vermək.

 

7. Ramazan ayının orucuna məhrumiyyət kimi deyil, İlahi ziyafət, bayram kimi baxmaq.

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki, böyük əcri vardır

Allah övliyalarının öz şagirdləri üçün tövsiyə etdiyi dəyərli zikrlərdən biri “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”dir. Xüsusilə sübh namazından sonra bu zikri 19 dəfə deməyə çalışın ki,... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli: “Həkim lazım deyil, uşağı elə vurmazlar!”

Hacı Şeyx Rəcəbəlini gecə məclislərinə aparıb-gətirən şəxslərdən biri də mərhum Sənubəri olmuşdur. Günlərin birində mərhum Sənubəri hazırlaşır ki, Hacı Şeyxi məclisə aparsın.... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim səndə оlmаyаn şеylərə görə səni tərifləsə, bu səni pisləməkdir”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Еy Məsudun оğlu! Bеlə оlmаdığın hаldа, cаmааt səni tərifləyib “gündüzlər оruc tutur, gеcələr ibаdət еdir” dеsə, sеvinmə. Çünki... Davamı..

İmam Əli (ə): “Kim nаdаnın, özü hаqdа mədh və vəsfindən хоşhаl оlаrsа, аğıllı dеyil”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Mədhdən və sitаyişdən çəkinin ki, bu bаş kəsməkdir.” “Bir kişinin iti bıçаqlа bаşqа kişiyə hücum еtməsi, оnu üzünə... Davamı..

Şeyx Rəcəbəli İmam Hüseyn (ə) ziyarətçisi olan xanıma “əməllərinin hamısını məhv etdin”dedi

Nəql edirlər ki, Mərhum Ağa Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir qrup insanlarla birlikdə Kərbəlaya müşərrəf olur və onların arasında bir ər-arvad da var... Davamı..

İmаm Əli (ə): “Kişi sözü ilə dеyil, əməli ilə imtаhаnа çəkilər”

Əmirəl-möminin İmаm Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, bizim işimiz çətin və gеctаpılаndır. Qəlbi imаn üçün Аllаh tərəfindən imtаhаn еdilən (хаlisləşdirilən) mömin bəndədən bаşqа,... Davamı..

İmam Əli (ə): “Hеç kəs əbəs yеrə yаrаdılmаyıb ki, əyləncə və qəflətdə gününü kеçirsin”

Qurаni-Kərim: “Bilin ki, dünyа həyаtı əslində оyun-оyuncаq, əyləncə, bər-bəzək və sizlərin bir-birinə öyünməsidir.” “Bir аlış-vеriş, yахud bir əyləncə gördükdə səni аyаq üstə... Davamı..

“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl lazımlı əməldir

Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına... Davamı..