Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Aprel 14:49
Şərh Yoxdur
443

Əllamə Təbatəbai: “Bu səslərdən çox olur, yalnız bu səsləri eşidən lazımdır!”

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Qum şəhərində böyük şəxsiyyətlərdən olan bir seyid yaşayırdı. Onun həmin şəhərdə nəşriyyatı var idi. Əllamə Təbatəbainin xüsusi tələbələrindən hesab olunurdu və onun sirlərinin məhrəmi idi. Bu seyid yüksək mənəviyyata sahib hal əhli olmuş və bu sirri daima gizli saxlayırdı. Bir gün o bizi öz mənzilinə dəvət etmişdi. Mən başqa bir şəxslə birlikdə ona qonaq oldum. Söhbət zamanı onun göz yaşlarının surətinə axtığının şahidi olduq.

O, Əllamə Təbatəbai barədə bir əhvalatı nəql edərək dedi: “Bir gün Əllamə ilə işim var idi, buna görə də onun mənzilinə getməli oldum. Qapını nə qədər döydüm və gözlədim, onu üzümə açan olmadı. Məlum oldu ki, mənzildə kimsə yoxdur. Birdən qulağıma səs gəldi: “Qapını döymə, ağa “Nov” qəbiristanlığına gedib!”

Ətrafımda heç kim yox idi. Öz-özümə dedim: “Gedim qəbiristanlığa, bununla qulağıma gələn səsin doğru olub-olmadığını da öyrənmiş olaram.”

Tələsik özümü qəbiristanlığa çatdırdım və ağanın qəbirlər arasında dolaşdığının şahidi oldum. Ona yaxınlaşarkən özümü hazırladım ki, başıma gələnləri ona danışım. Düşünürdüm ki, hətta o, buna şübhə edərsə belə, and içərəm.

Ona yaxınlaşan kimi mənə dedi: “Özünü itirmə, bu səslərdən çox olur, yalnız bu səsləri eşidən lazımdır!

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Allah bilir ki, anaya bir dəfə hirslənmək, insanı yüz il geriyə atır

Ustad Abdullah Fatimi Niya cavanlara tövsiyəsində buyurmuşdur:  Bildiyimiz kimi, cavanların gücü və qüvvəsi çox olur və böyük potensiala malik olurlar. Cavanlıq dövrünün... Davamı..

Müsəlmanı darıxdırıb biqərar edən şey nədir?

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: “Аllаh-tааlаnın öz bəndələrindən rаzılığının əlаməti, оnlаrın pаdşаhlаrının ədаlətliliyi və qiymətlərin ucuzluğudur. Аllаh tааlаnın bəndələrinə qəzəbinin nişаnəsi isə, оnlаrın... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Sizlərdən Аllаhа ən yахını, böyük əхlаq sаhibi оlаnlаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Аllаh buyurmuşdur: “Hеç bir bəndə, vаcib buyurduqlаrımdаn Mənimçün dаhа əziz оlаn bir vаsitə ilə Mənə yахınlаşmаdı. Həqiqətən о,... Davamı..

Bu gün islam dünyası Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir

Bu gün bir çox islam ölkələri İsrail dövləti tərəfindən işğal edilmiş Fələstin torpaqlarının azad edilməsi üçün Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir. Beynəlxalq... Davamı..

Mömin ruhların duasının həyatımıza təsiri

Alimlərdən biri, Əllamə Təbətəbainin qardaşı Seyid Məhəmməd Həsən İlahidən nəql edərək deyirdi ki, keçmiş alimlərdən birini “Fatihə” surəsi ilə yad edirdim. Bir... Davamı..

Mübarək Qədr gecələrində istiğfar namazı qılmağı unutmayın

Mərhum arif və əxlaq ustadı Həzrət Ayətullah Şahabadi (r.ə) dünyəvi və mənəvi problemləri olanlar üçün aşağıdakı “İstiğfar namazı”-nı tövsiyə etmişdir. Özünün dediyinə... Davamı..