Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 Mart 14:55
Şərh Yoxdur
475

Salman Farsinin bütün ömrə bərabər olan ibadəti

Əbu Bəsir deyir: İmam Sadiqdən (ə) atası və babalarının vasitəsilə cəddi Peyğəmbərdən (s) belə nəql etdiyini eşitdim ki, Peyğəmbər (s) günlərin birində səhabələrinə üzünü tutaraq soruşdu: “İndiyədək sizdən biriniz ömrü boyunca ilin bütün günlərini oruc tutubmu?”
Bu zaman Salman dedi: “Mən ilin bütün günlərini oruc tuturam, ey Allahın Rəsulu (s)!”
Peyğəmbər (s) yenə soruşdu: “İndiyədək sizdən biriniz ilin bütün gecələrini əhya saxlayıbmı?”
Salman cavab verdi ki, mən ilin bütün gecələrini əhya saxlamışam, ey Allahın Rəsulu (ə)!”
Həzrət Peyğəmbər (s) yenə də soruşdu: “İndiyədək sizdən biriniz ilin hər gününü bir Quran xətm edibmi?”
Bu dəfə də Salman dilləndi: “Mən hər gün bir Quran xətm edirəm, ey Allahın Rəsulu (ə)!”
Bu zaman səhabələrdən bəziləri təəccüb və qəzəblə dedilər: “Ey Allahın Rəsulu (s), Salman farslardan biridir, məğrurluq edir və istəyir ki, bu sözləri ilə biz Qüreyşlilərə özünü göstərsin və bununla bizim önümüzdə fəxr etsin.”
“Siz dediniz ki, il boyu kim oruc tutur, o cavab verdi ki, “mən!” Halbuki biz onun ilin çox günlərində yemək yediyini görürük.
Siz dediniz ki, il boyunca bütün gecələri kim əhya saxlayır, yenə də o “mən” deyə cavab verdi. Halbuki biz onun əksər gecələri yatdığını görürük.
Siz soruşdunuz ki, kim hər gün bir Quran xətm edir, yenə də Salman “mən” dedi. Halbuki biz onun günün çox saatlarında bir şey oxuduğunu müşahidə etməmişik və o, çox vaxt sakitdir.”
Peyğəmbər (s) həmin səhabələrə buyurdu: Sakit olun, siz hara, Loğman Həkim hara? Siz Salmandan soruşun, o özü bunu sizə izah etsin.
Həmin səhabələrdən biri üzünü Salmana tutaraq dedi: “Ey Allah bəndəsi! Sən ilin bütün günlərini oruc olduğunu sanırsanmı?”
Salman dedi: “Bəli.”
Kişi dedi: “Amma səni daha çox gündüzlər yeyən görmüşük.”
Salman dedi: “Sən fikirləşdiyin kimi deyil. Mən hər ay 3 gün oruc tuturam və Allah-Taala Quranda buyurur ki,
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
“Hər kim bir yaxşı iş görərsə, onun üçün o işin on misli yazılacaq” – (beləliklə, hər ay üçün 3×10 oruc yazılır ki, nəticədə, ilin bütün günlərini oruc tutmuş adam kimi hesab edilir).
Şəban ayını da Ramazana birləşdirirəm ki, buna da bir ömrün qəbul olunmuş orucunun savabı yazılır.”
Həmin səhabə yenə soruşdu: “Ey Allah bəndəsi! Sən ilin bütün gecələrini əhya saxladığını və ibadət etdiyini sanırsanmı?”
Salman dedi: “Bəli.”
Səhabə dedi: “Axı sən gecələr çox vaxt yatırsan (və biz bunu bilirik).”
Salman cavab verdi: “Sən fikirləşdiyin kimi deyil. Mən Allah Rəsulundan (s) eşitdim ki, buyurur: “Hər kəs gecə dəstəmazla və (qüslə səbəb olan işlərdən və digər zahiri nəcasətdən) paklanıb yatarsa, sanki bütün gecəni əhya saxlayaraq ibadət edib” və mən də hər gecə (qüslümü üzərimdən götürüb, dəstəmaz alaraq) təharətlə yatmışam.”
Səhabə yenə soruşdu: “Sən ilin bütün günlərində bir Quran xətm etdiyini sanırsanmı?”
Salman dedi: “Bəli.”
Həmin səhabə dedi: “Axı biz səni günün çox saatlarında Quran oxumayan halda görürük.”
Salman buyurdu: Məsələ sən fikirləşdiyin kimi deyil. Mən Allahın həbibi həzrət Peyğəmbərdən (s) eşitdim ki, Əli ibn Əbi Talibə (ə) belə buyurur:
“Ey Əbəl-Həsən! Sənin misalın ümmətim üçün “Qul hu vəllahu əhəd”in Qurandakı misalıdır. Hər kəs onu (“İxlas” surəsini) bir dəfə oxusa, Quranın üçdən birini, iki dəfə oxusa, Quranın üçdən ikisini və üç dəfə oxusa Quranın hamısını xətm etmiş kimi sayılır. Hər kəs səni sevdiyini dilə gətirsə, imanının üçdən biri kamil olar, hər kəs səni sevdiyini həm dildə desə, həm də qəlbində təsdiqləsə, imanının üçdən ikisi kamil olar və hər kəs səni sevdiyini dildə desə, qəlbdə təsdiq etsə və əməli ilə də sənə yardımçı olsa, onun imanı kamil olar. Ey Əli! And olsun məni peyğəmbərliyə seçənə ki, əgər yer əhli də səni göy əhli kimi sevsəydi, cəhənnəm odu heç kimi yandırmazdı.”
Salman davam etdi: “Mən də hər gün “Qul hu vəllahu əhəd” surəsini üç dəfə oxuyuram.
O səhabə durdu getdi və sanki, bir daş udmuşdu.”

 

www.ahliman.info
(Şeyx Səduq, “Şəban ayının fəzilətləri”, hədis: 25).

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Allah bilir ki, anaya bir dəfə hirslənmək, insanı yüz il geriyə atır

Ustad Abdullah Fatimi Niya cavanlara tövsiyəsində buyurmuşdur:  Bildiyimiz kimi, cavanların gücü və qüvvəsi çox olur və böyük potensiala malik olurlar. Cavanlıq dövrünün... Davamı..

Müsəlmanı darıxdırıb biqərar edən şey nədir?

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: “Аllаh-tааlаnın öz bəndələrindən rаzılığının əlаməti, оnlаrın pаdşаhlаrının ədаlətliliyi və qiymətlərin ucuzluğudur. Аllаh tааlаnın bəndələrinə qəzəbinin nişаnəsi isə, оnlаrın... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Sizlərdən Аllаhа ən yахını, böyük əхlаq sаhibi оlаnlаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Аllаh buyurmuşdur: “Hеç bir bəndə, vаcib buyurduqlаrımdаn Mənimçün dаhа əziz оlаn bir vаsitə ilə Mənə yахınlаşmаdı. Həqiqətən о,... Davamı..

Bu gün islam dünyası Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir

Bu gün bir çox islam ölkələri İsrail dövləti tərəfindən işğal edilmiş Fələstin torpaqlarının azad edilməsi üçün Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir. Beynəlxalq... Davamı..

Mömin ruhların duasının həyatımıza təsiri

Alimlərdən biri, Əllamə Təbətəbainin qardaşı Seyid Məhəmməd Həsən İlahidən nəql edərək deyirdi ki, keçmiş alimlərdən birini “Fatihə” surəsi ilə yad edirdim. Bir... Davamı..

Mübarək Qədr gecələrində istiğfar namazı qılmağı unutmayın

Mərhum arif və əxlaq ustadı Həzrət Ayətullah Şahabadi (r.ə) dünyəvi və mənəvi problemləri olanlar üçün aşağıdakı “İstiğfar namazı”-nı tövsiyə etmişdir. Özünün dediyinə... Davamı..