Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Noyabr 12:10
Şərh Yoxdur
1613

Gecə namazının faydaları

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəndənin əncam verdiyi hər bir yaxşı iş üçün Quranda bir mükafat var. Ancaq gecə namazı Allah yaninda daha böyük mükafata laiq oldugu üçün onu bəyan etməmişdir. Gecə namazının bu faydaları vardır:

1. Allahın razılığına səbəb olar.

2. Mələklərin dostluğuna səbəb olar.

3. Peygəmbərin sünnətidir.

4. Mərifətə nur və bəsirət verər.

5. İmanın köküdur.

6. Bədənlərin asayişinə, rahatlığına səbəbdir.

7. Şeytanin xoşuna gəlməyəndir.

8. Möminin düşmən qarşısın silahıdır.

9. Duanın müstəcəb olmasına səbəb olar.

10. Əməllərin qəbul olunmasına səbəb olar.

11. Ruzidə bərəkətə bais olar.

12. Sahibi ilə ölüm mələyi arasında şəfaətçidir.

13. Qəbrin çırağıdır.

14. Altının fərşidir.

15. Nəkir və Münkərə cavabdır.

16. Qiyamət gününə kimi qəbrində onun munisi və ziyarətçisidir.

17. Qiyamət günü üstündə bir kölgə, başında bir tac və bədənində libasdır

18. Qiyamət günü önündə hərəkət edən bir nurdur.

19. Onunla od arasında bir hicabdır.

20. Onunla Allah Təala arasında bir dəlildir.

21. Əməl tərəzisini ağır edər.

22. Sirat körpüsünü keçmək üçün bir sənəddir.

23. Behiştin qapısının açarıdır.”

 

www.ahliman.info

[1]Bihar. c. 87, s. 140

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Allah bilir ki, anaya bir dəfə hirslənmək, insanı yüz il geriyə atır

Ustad Abdullah Fatimi Niya cavanlara tövsiyəsində buyurmuşdur:  Bildiyimiz kimi, cavanların gücü və qüvvəsi çox olur və böyük potensiala malik olurlar. Cavanlıq dövrünün... Davamı..

Müsəlmanı darıxdırıb biqərar edən şey nədir?

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: “Аllаh-tааlаnın öz bəndələrindən rаzılığının əlаməti, оnlаrın pаdşаhlаrının ədаlətliliyi və qiymətlərin ucuzluğudur. Аllаh tааlаnın bəndələrinə qəzəbinin nişаnəsi isə, оnlаrın... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Sizlərdən Аllаhа ən yахını, böyük əхlаq sаhibi оlаnlаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Аllаh buyurmuşdur: “Hеç bir bəndə, vаcib buyurduqlаrımdаn Mənimçün dаhа əziz оlаn bir vаsitə ilə Mənə yахınlаşmаdı. Həqiqətən о,... Davamı..

Bu gün islam dünyası Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir

Bu gün bir çox islam ölkələri İsrail dövləti tərəfindən işğal edilmiş Fələstin torpaqlarının azad edilməsi üçün Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir. Beynəlxalq... Davamı..

Mömin ruhların duasının həyatımıza təsiri

Alimlərdən biri, Əllamə Təbətəbainin qardaşı Seyid Məhəmməd Həsən İlahidən nəql edərək deyirdi ki, keçmiş alimlərdən birini “Fatihə” surəsi ilə yad edirdim. Bir... Davamı..

Mübarək Qədr gecələrində istiğfar namazı qılmağı unutmayın

Mərhum arif və əxlaq ustadı Həzrət Ayətullah Şahabadi (r.ə) dünyəvi və mənəvi problemləri olanlar üçün aşağıdakı “İstiğfar namazı”-nı tövsiyə etmişdir. Özünün dediyinə... Davamı..