Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
1 May 05:31
Şərh Yoxdur
537

İmam Məhdinin (ə.f) etdiyi dua. Ərəbcə transkripsiya və tərcümə

Şeyx Kəfəmi öz “Misbah” kitabında deyir: Bu dua, İmam Zamanın (ə.f) etdiyi duadır.

Bismillаhir-rәhmаnir-rәhim.

Əllahummərzuqna təvfiqət taəti və bu`dəl mə`siyəti və sid-qən niyyəti və irfanəl hurməh, və əkrimna bil huda vəl istiqa-məh, və səddid əlsinətəna bis səvabi vəl hikməh, vəmlə` qulu-bəna bil ilmi vəl mə`rifəh, və təhhir butunəna minəl hərami vəş şubhəh, vəkfuf əydiyəna əniz zulmi vəs sirqəh, vəğzuz əbsarəna ənil fucuri vəl xiya-nəh, vəsdud əsmaəna ənil ləğvi vəl ğəybəh, və təfəzzəl əla ulə-maina biz zuhdi vən nəsihəh, və ələl mutəəlliminə bil cuhdi vər rəğbəh, və ələl mustəmiinə bil ittibai vəl məvizəh, və əla mərzəl musliminə biş şifai vər rahəh, və əla məvtahum bir rə`fəti vər rəhməh, və əla mə-şayixina bil vəqari vəs səkinəh, və ələş şəbabi bil inabəti vət təvbəh, və ələn nisai bil həyai vəl iffəh, və ələl əğniyai bit təvazui vəs səəh, və ələl fuqərai bis səbri vəl qənaəh, və ələl ğuzati bin nəsri vəl ğələbəh, və ələl usərai bil xəlasi vər rahəh, və ələl umərai bil ədli vəş şəfəqəh, və ələl rəiyyəti bil insafi və husnis sirəh, və barik lil huccaci vəz zuvvari fiz zadi vən nəfəqəh, vəqzi ma əvcəbtə ələyhim minəl həcci vəl umrəh, bifəzlikə və rəhmətikə ya ərhə-mər rahimin.

 

Duanın tərcüməsi:

Allahım! Bizlərə Sənə itaət etməyi və itaətsizlikdən uzaq olmağı nəsib et, pak niyyətləri, hörməti, sabitqədəm və doğru yolu tapmağa bizə kömək ol, dilimizi doğru danışmağa və hikmətə alışdır, ürəklərimizi elm və hikmətlə doldur, qarınlarımızı haram və şübhəli qidadan təmiz saxla, əllərimizi zülm və oğurluqdan uzaq saxla, gözlərimizi azğınlıqdan və xəyanətdən qoru, qulaqlarımızı bihudə və pis sözlərdən uzaq saxla, alimlərimizə xeyirxahlıq və dindarlıq əta et, tələbələrimizə səy və həvəs əta et, dinlə­yənlərimizə itaət və ibrət almaq,  müsəlman xəstələrə şəfa və rahatlıq əta et, ölənlərə mehribanlıq və təskinlik, yaşlılarımıza vüqarlı və ağır olmaq, gənclərimizə qayıdış və tövbə, qadınlarımıza həya və ismət, zənginlərimizə təvazö­karlıq və səxavətli olmaq, yoxsullarımıza dözüm və qənaət, döyüşçülərə yardım və qələbə, əsirlərə azadlıq və asanlıq, rəhbərlərə ədalət və mehribanlıq, rəiyyətə insaf və gözəl rəftar, hacılara və zəvvarlara azuqə və səfər xərclərində bərəkət ver, həcc və ümrə ziyarətində onlara vacib etdiyin əməlləri yerinə yetirməyi nəsib et. Öz kərəmin və rəhmə­tinə xatir, ey mehribanların ən mehribanı!

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Ey Əbuzər! Ölümün səni günah halında yaxalamasından qorx!

“Ey Əbuzər! Ölümün səni günah halında yaxalamasından qorx! Bu halda artıq nə tövbə edib günahlarını yumağa vaxtın qalacaq, nə də ikinci dəfə... Davamı..

Bu gün sonuncu imam Həzrət Mehdinin (ə) doğum günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Həzrət Məhdidən (ə.f) həyatınızı dəyişəcək kəlamlar

“Qеybәt dövründә insаnlаrın mәndәn fаydаlаnmаsı, оnlаrın buludlаrın аrхаsındаkı günәşdәn fаydаlаnmаsınа bәnzәyir.”[1] “Hәqiqәtәn, Аllаh-tәаlа insаnlаrı әbәs хәlq еtmәyib vә оnlаrı özbаşınа burахmаyıb.”[2] “Mәn... Davamı..

Ey Əbuzər! Bugünkü gün sənin əlindədir, sabah isə səninlə deyil

Peyğəmbər (s) səhlənkarlıqdan çəkinmək haqqında buyurur: “Bugünkü gün sənin əlindədir, sabah isə səninlə deyil”. Peyğəmbər (s) Əbuzərə nəsihətində bu günün işini sabaha... Davamı..

Peyğəmbərimiz (s) hansı rəngdə, hansı uzunluqda, hansı materialdan paltar geyinirdi?

“«Ey Adəm övladları, şübhəsiz sizə ayıb yerlərinizi örtəcək və sizin üçün zinət olacaq bir libas (geyim) nazil etdik (onun xammalını torpaqda yaratdıq və sizə onu... Davamı..

Həzrət Məhdi (ə.f) haradan zühur edəcək?

Məfzəl İmam Sadiqdən (ə) soruşdu: “Ey mənim sərvərim, Həzrət Məhdi (ə.f) haradan zühur edəcək?” Həzrət buyurdu: “Ey Məfzəl! O, təkbaşına zühur edəcək... Davamı..

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhid edilən günüdür

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhadət günüdür. Müsəlmanların 7-ci imamı hicri-qəməri tarixi ilə 182-ci ildə rəcəb ayının 25-də Abbasi xəlifəsi Harunun... Davamı..

İmam Sadiq (ə): “İmam Məhdi (ə.f) zühur edəndə bütün insanlar onu tanıyacaqdır”

Həzrət İmam Zaman ağanın (ə.f) mübarək ləqəblərindən biri Yusifi-Zəhradır. Bunun səbəbi də odur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) ilə Həzrət Yusif (ə)... Davamı..