Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
1 May 05:31
Şərh Yoxdur
859

İmam Məhdinin (ə.f) etdiyi dua. Ərəbcə transkripsiya və tərcümə

Şeyx Kəfəmi öz “Misbah” kitabında deyir: Bu dua, İmam Zamanın (ə.f) etdiyi duadır.

Bismillаhir-rәhmаnir-rәhim.

Əllahummərzuqna təvfiqət taəti və bu`dəl mə`siyəti və sid-qən niyyəti və irfanəl hurməh, və əkrimna bil huda vəl istiqa-məh, və səddid əlsinətəna bis səvabi vəl hikməh, vəmlə` qulu-bəna bil ilmi vəl mə`rifəh, və təhhir butunəna minəl hərami vəş şubhəh, vəkfuf əydiyəna əniz zulmi vəs sirqəh, vəğzuz əbsarəna ənil fucuri vəl xiya-nəh, vəsdud əsmaəna ənil ləğvi vəl ğəybəh, və təfəzzəl əla ulə-maina biz zuhdi vən nəsihəh, və ələl mutəəlliminə bil cuhdi vər rəğbəh, və ələl mustəmiinə bil ittibai vəl məvizəh, və əla mərzəl musliminə biş şifai vər rahəh, və əla məvtahum bir rə`fəti vər rəhməh, və əla mə-şayixina bil vəqari vəs səkinəh, və ələş şəbabi bil inabəti vət təvbəh, və ələn nisai bil həyai vəl iffəh, və ələl əğniyai bit təvazui vəs səəh, və ələl fuqərai bis səbri vəl qənaəh, və ələl ğuzati bin nəsri vəl ğələbəh, və ələl usərai bil xəlasi vər rahəh, və ələl umərai bil ədli vəş şəfəqəh, və ələl rəiyyəti bil insafi və husnis sirəh, və barik lil huccaci vəz zuvvari fiz zadi vən nəfəqəh, vəqzi ma əvcəbtə ələyhim minəl həcci vəl umrəh, bifəzlikə və rəhmətikə ya ərhə-mər rahimin.

 

Duanın tərcüməsi:

Allahım! Bizlərə Sənə itaət etməyi və itaətsizlikdən uzaq olmağı nəsib et, pak niyyətləri, hörməti, sabitqədəm və doğru yolu tapmağa bizə kömək ol, dilimizi doğru danışmağa və hikmətə alışdır, ürəklərimizi elm və hikmətlə doldur, qarınlarımızı haram və şübhəli qidadan təmiz saxla, əllərimizi zülm və oğurluqdan uzaq saxla, gözlərimizi azğınlıqdan və xəyanətdən qoru, qulaqlarımızı bihudə və pis sözlərdən uzaq saxla, alimlərimizə xeyirxahlıq və dindarlıq əta et, tələbələrimizə səy və həvəs əta et, dinlə­yənlərimizə itaət və ibrət almaq,  müsəlman xəstələrə şəfa və rahatlıq əta et, ölənlərə mehribanlıq və təskinlik, yaşlılarımıza vüqarlı və ağır olmaq, gənclərimizə qayıdış və tövbə, qadınlarımıza həya və ismət, zənginlərimizə təvazö­karlıq və səxavətli olmaq, yoxsullarımıza dözüm və qənaət, döyüşçülərə yardım və qələbə, əsirlərə azadlıq və asanlıq, rəhbərlərə ədalət və mehribanlıq, rəiyyətə insaf və gözəl rəftar, hacılara və zəvvarlara azuqə və səfər xərclərində bərəkət ver, həcc və ümrə ziyarətində onlara vacib etdiyin əməlləri yerinə yetirməyi nəsib et. Öz kərəmin və rəhmə­tinə xatir, ey mehribanların ən mehribanı!

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün İmam Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadət günüdür

Bu gün hicri-qəməri təqvimi ilə zilhiccə ayının 7-si müsəlmanların 5-ci imamı – Həzrət Məhəmməd Baqirin (ə) şəhadət günüdür. İmam Məhəmməd Baqir (ə)... Davamı..

İmam Əli (ə) ilə Həzrət Fatimənin (s.ə) evlənməsi barədə İlahi qərarın təsviri

“Uyun əxbari Rza” adlı kitabda İmam Rzanın (ə) nəql etdikləri və hədisləri dərc edilmişdir. Bu kitab Əlhi-beyt (ə) məktəbinin mötəbər kitablarından sayılır... Davamı..

İmam Cavadın (ə) gözəl əxlaqından nümunələr

İmam Cavad (ə) da başqa Məsum İmamlar (ə) kimi hər bir insan üçün əxlaq nümunəsi idi. İmamın (ə) bu gözəl əxlaqından bir... Davamı..

Bu gün İmam Cavadın (ə) şəhadət günüdür

Bu gün Əhli-beyt (ə) davamçılarının doqquzuncu İmamı olan İmam Cavadın (ə) şəhadət günüdür. Adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbləri isə Təqi və... Davamı..

Həzrət Rəsulullah (s): “Ey Fatimə, sənə müjdə verim. Mehdi sənin nəslindəndir”

  Həzrət İmam Hüseyndən (ə) belə rəvayət olunmuşdur: “Mən Rəsulullahın Mehdi Fatimənin nəslindəndir, – dediyini eşitdim”.[1] “Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) Həzrət Fatiməyə xitab... Davamı..

Bu gün İmam Rzanın (ə) mövlud günüdür

148-ci ilin Zilqədə ayının 11-də Mədinə şəhərində başqa bir ab-hava var idi. Nəinki yer əhli, hətta səma əhli belə təbriklərini dilə gətirirdilər.... Davamı..

Həzrət İmam Rzadan (ə) hədislər

1 Hədis: İmanın dörd əsası var: Allaha təvəkkül, Allahın verdiklərindən razı qalmaq, Allahın əmrlərinə təslim olmaq, işləri Allaha tapışırmaq. 2 Hədis: İmam Rzadan (ə)... Davamı..

Ey Əbuzər! Ölümün səni günah halında yaxalamasından qorx!

“Ey Əbuzər! Ölümün səni günah halında yaxalamasından qorx! Bu halda artıq nə tövbə edib günahlarını yumağa vaxtın qalacaq, nə də ikinci dəfə... Davamı..