Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
10 Yanvar 16:50
Şərh Yoxdur
546

İstehza olunan cavanın İmam Zaman ağa (ə.f) ilə görüşməsi

Molla Əli Rüşti nəql edir: “Kərbəla ziyarətindən qayıdırdıq və bir qayığa mindik ki, yerli əhalindən də ora minənlər var idi. Onlar zarafat edir və gülürdülər. Bir cavana istehza edirdilər. Ancaq cavan öz sükutunu qoruyub, onlara cavab vermirdi. Təəccüblüsü budur ki, yemək süfrəsi açılan zaman onların yanına gəldi və onların süfrəsində əyləşdi. Mən bu işdən çox təəccübləndim və fürsət axtarırdım ki, həqiqəti öyrənim.

 

Qayıq elə yerə çatdı ki, çayın suyu orada az idi. Çarəsiz hamı aşağı düşdü və piyada getməyə başladılar. Bu zaman özümü həmin cavana çatdırdım və onların bu istehzasının səbəbini soruşdum.

 

Cavan dedi: “Onların hamısı mənim qövmündəndirlər və əhli-təsənnündürlər. Atam da o məzhəbdədir. Ancaq anam Əhli-Beyt (ə) davamçısıdır və İmamları (ə) çox sevir. Özüm Hillədə yaşayıram və peşəm də yağ satmaqdır. Macəram o zamandan başlayır ki, yağ almaq üçün karvanla birlikdə səfərə çıxdım. Geri qayıdan zaman karvanla birlikdə bir səhrada istirahət üçün endik. Bu zaman yuxu mənim apardı və ayılan zaman gördüm ki, karvan getmişdir.

Hər yer səhra idi və hava çox isti idi. Mən bu yeri tanımırdım və qorxu məni bürüdü. Qarşıda məni gecə gözləyirdi, mən ac və susuz idim.

 

Yağları qoyub, yoluma davam etməyə başladım. Səhranın birini geridə qoyan zaman, o birisi gəlirdi. Sanki heç yol getmirdim. Suzuzluq məni əldən salmışdı. Bu zaman öz-özümə dedim ki, böyüklərə təvəssül edim və onlardan yardım istəyim. Mən əhli-təsənnün məzhəbində olduğum üçün, bir-bir alimlərin adını çəkdim və yardım istədim, ancaq xəbər olmadı.

 

Anidən yadıma düşdü ki, anam deyərdi: “Bizim bir İmamız (ə) var ki, onu nə zaman çağırsan – sənə cavab verər. Hər kim ondan yardım istəsə – ona yardım edər”.

Onu tanımırdım, ancaq anamın sözlərinə inamım var idi.

 

Allahımla əhd bağladım ki, əgər həmin ağa mənə yardım etsə, Əhli-Beyt (ə) məzhəbini qəbul edəcəyəm.

Nalə çəkib dedim: “Ya Əba Saleh Məhdi (ə)! Ədrikni!”.

 

Adından o qədər xoşum gəldi ki, susuzluğu unutdum və bu zaman onun gəldiyini hiss etdim. Məni sirab etdi və özümə gəldim. Mənə buyurdu: “Əhli-Beyt (ə) davamçısı ol!”.

Sözlərindən çox şey öyrəndim. Ancaq onun getməsini istəmirdim, o Həzrət (ə.f) bunu hiss edib, buyurdu: “İndi minlərlə çarəsiz məni gözləyir və mən onlara tərəf getməliyəm”.

 

Bu sözlərdən sonra heç kəsi görmədim. Özümü bir ağacın altında gördüm ki, ətrafından bulaq axırdı və hər yer abadlıq idi””. (Həvzəh/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İman gətirən cinlərin İmamlarla (ə) görüşü

“De: «Mənə vəhy olundu ki, (bizim hiss etmədiyimiz, oddan yaranmış, erkək və dişi cinsli, doğub-törəyən, dini öhdəçilikləri, ölümləri və dirilmələri olan, savab qazanan... Davamı..

Nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәnin 15 bәlаsı

Hәzrәt Fаtimәyi-Zәhrа (s) buyurur ki, аtаmdаn nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәn kişi vә qаdınlаr hаqdа sоruşdum. Buyurdu: “Nаmаzınа qаrşı süstlük vә... Davamı..

“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа nə baş verdi ki, Həzrət Cəbrail güldü?

“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа Pеyğәmbәr (s) öz sәhаbәlәrinә buyurdu: “Kim bu surәni kаfirlәrin аrаsındа охumаğа hаzırdır?” Bәdәn cәhәtdәn zәif vә аlçаqbоy оlаn... Davamı..

Hansı əməllər Qiyamət günü insanın üzünü ağ edər?

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Allah iman gətirənlərin dostu və başçısıdır. Onları (nadanlıq, küfr və itaətsizliklik)qaranlıqlar(ın)dan (elm, iman və təqva) nur(un)a tərəf çıxarır. Kafir olanların başçıları isə azğın və... Davamı..

Münafiqlər üçün meyit namazı necə olur?

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Münafiq kişilərlə münafiq qadınların bəziləri bəzilərindəndirlər (etiqad və əməldə bir-birləri ilə bağlıdırlar). Pis işlər görməyi əmr edərlər, yaxşı işləri qadağan edərlər... Davamı..

İslam Peyğəmbəri (s): Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun

Bir gün imam Әli (ә) аğlаyırdı. Sәbәbini sоruşаndа buyurdu: “Yеddi gündür ki, еvimizә qоnаq gәlmir.”[1]   Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Birinci, ikinci... Davamı..

Həyatımıza bərəkət verə bilən amillər hansılardır?

Bərəkət dedikdə, İlahi xeyrin qalıcı olması və artması nəzərdə tutulur. Hər bir mömin istəyər ki, Allah onun həyatına xeyir və bərəkət versin.... Davamı..

Sаçı din yоlundа аğаrmış müsәlmаnа hörmәt еtmәk, Аllаhа hörmәt еtmәkdir

İslam Pеyğәmbәri həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur: “Hәr kim (özündәn) kiçiklәrә rәhm vә (özündәn) böyüklәrә hörmәt еtmәsә, bizdәn dеyil.”[1] “Sаçı din yоlundа аğаrmış... Davamı..