Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
12 Dekabr 11:33
Şərh Yoxdur
608

Oğru hansı şərtlər daxilində şəri cəza alar?

Oğurluq kəbirə günahlardan olub, insanın iman zəifliyinə qayıdır. Çünki imanı güclü olan insan oğurluq etməz və əlində olanlara qane olar.

 

Bəs oğru hansı şərtlər olarsa, şəriətdə cəza alar?

 

Allah Təala oğrunun cəza alması haqqında Quranda buyurur: (Ey İslam hakimləri,) oğru kişi və oğru qadının əlini (baş barmaqlarını çıxmaqla sağ əllərinin dörd barmaqlarını) etdikləri işin müqabilində Allah tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bir cəza olaraq kəsin. Allah yenilməz qüdrət və (yaradılış və şəriətdə) hikmət sahibidir. (Kim etdiyi zülmündən sonra tövbə etsə və (əqidə və əməlini) düzəltməyə başlasa, şübhəsiz, Allah ona nəzər salar və tövbəsini qəbul edər. Həqiqətən Allah çox bağışlayan və mehribandır”. (“Maidə” 38-39).

 

Oğrunun cəza alması üçün bu şərtlər olmalıdır:

 

1. Həddi-büluğ yaşına çatmalıdır. Oğrunun cəza alması üçün həddi-büluğa çatması zəruridir. İmam Sadiq (ə) buyurur ki, nə zaman həddi-büluğa çatmayan uşaq oğurluq edərsə, birinci və ikinci dəfə onu bağışlayın. Üçüncü dəfə onu tənbeh edin. Əgər yenə oğurluq edərsə. gərək barmaqlarının ətrafı kəsilsin.

Əgər yenə təkrar edərsə, barmağının aşağısı kəsilər.

 

2. Ağıllı olmalıdır. Əgər dəli insan oğurluq edərsə, onu cəzalandırmaq olmaz. Oğru gərək ağlı başında olan insan olsun.

 

3. İxtiyar üzündən etməlidir. Yəni, öz iradə və ixtiyarı ilə oğurluq edərsə. Yox, əgər məcburi oğurluq edərsə, cəza almaz.

 

4. Oğurladığı əşyanın qiyməti təyin edilmiş şəri həddi keçməlidir.

 

5. Oğurladığı şey mal və dəyərli əşya olmalıdır.

 

6. Oğurlanan mal övladının və ya xidmətçisinin malı olmamalıdır. Əgər ata öz övladının və ya xidmətçisinin malını oğurlayarsa, əli kəsilməz.

Ancaq əgər əksinə – övlad ata və ya ananın malını oğurlayarsa, o zaman cəza alar.

 

7. Oğurladığı şey qəhətlik zamanında yeyəcək və ərzaq olmamalıdır.

 

8. Əgər əsgər iştirak etdiyi döyüşdə əldə olunan qəniməti oğurlayarsa, cəza almaz.

 

9. Nə zaman şərik öz şərikinin malını oğurlayarsa və iddia edərsə ki, bu malı özününki hesab etmişdir, o zaman cəza almaz.

 

10. Nə zaman oğru mühakimə olmazdan əvvəl oğurladığı malı sahibindən satın alarsa, cəza almaz.

 

11. Əgər oğru iddia etsə ki, malı oğurlamaq niyyətində olmamışdır və əgər ona bu ehtimalı vermək olarsa, o zaman cəza almaz. (Deyerler.org)

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

İman gətirən cinlərin İmamlarla (ə) görüşü

“De: «Mənə vəhy olundu ki, (bizim hiss etmədiyimiz, oddan yaranmış, erkək və dişi cinsli, doğub-törəyən, dini öhdəçilikləri, ölümləri və dirilmələri olan, savab qazanan... Davamı..

Nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәnin 15 bәlаsı

Hәzrәt Fаtimәyi-Zәhrа (s) buyurur ki, аtаmdаn nаmаzа qаrşı süstlük vә sәhlәnkаrlıq еdәn kişi vә qаdınlаr hаqdа sоruşdum. Buyurdu: “Nаmаzınа qаrşı süstlük vә... Davamı..

“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа nə baş verdi ki, Həzrət Cəbrail güldü?

“Әr-rәhmаn” surәsi nаzil оlаndа Pеyğәmbәr (s) öz sәhаbәlәrinә buyurdu: “Kim bu surәni kаfirlәrin аrаsındа охumаğа hаzırdır?” Bәdәn cәhәtdәn zәif vә аlçаqbоy оlаn... Davamı..

İstehza olunan cavanın İmam Zaman ağa (ə.f) ilə görüşməsi

Molla Əli Rüşti nəql edir: “Kərbəla ziyarətindən qayıdırdıq və bir qayığa mindik ki, yerli əhalindən də ora minənlər var idi. Onlar zarafat... Davamı..

Hansı əməllər Qiyamət günü insanın üzünü ağ edər?

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Allah iman gətirənlərin dostu və başçısıdır. Onları (nadanlıq, küfr və itaətsizliklik)qaranlıqlar(ın)dan (elm, iman və təqva) nur(un)a tərəf çıxarır. Kafir olanların başçıları isə azğın və... Davamı..

Münafiqlər üçün meyit namazı necə olur?

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Münafiq kişilərlə münafiq qadınların bəziləri bəzilərindəndirlər (etiqad və əməldə bir-birləri ilə bağlıdırlar). Pis işlər görməyi əmr edərlər, yaxşı işləri qadağan edərlər... Davamı..

İslam Peyğəmbəri (s): Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun

Bir gün imam Әli (ә) аğlаyırdı. Sәbәbini sоruşаndа buyurdu: “Yеddi gündür ki, еvimizә qоnаq gәlmir.”[1]   Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: “Birinci, ikinci... Davamı..

Həyatımıza bərəkət verə bilən amillər hansılardır?

Bərəkət dedikdə, İlahi xeyrin qalıcı olması və artması nəzərdə tutulur. Hər bir mömin istəyər ki, Allah onun həyatına xeyir və bərəkət versin.... Davamı..