Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
15 Noyabr 12:19
Şərh Yoxdur
1286

Gecə namazı qılmaq üzü gözəl, əxlaqı yaxşı, insanı ətirli edir

Gecə namazının fəzilətləri

Nafilələrin arasında gecə namazı daha artıq fəzilətə malikdir. Belə ki, Quranda və hədislərdə onun barəsində çoxlu təkid və tövsiyələr gözə dəyir. Mütəal Allah Peyğəmbəri-Əkrəmə (s) buyurur: Gecənin bir qismini qalxıb namaza məşğul ol. Bu, sənin üçün müstəhəbdir. Bununla Allah səni bəyənilmiş bir məqama məbus edəcək.”[1]

Allah Öz xalis bəndələrini tərif edərkən buyurur: O kəslər ki, gecəni Pərvərdigarları üçün səcdə qiyam halında keçirirlər.”[2]

Möminlərin vəsfində buyurulur: Gecə yataqlarından dururlar. Həm qorxu, həm ümidlə Allahı çağırırlar. Onlara verdiyimizdən infaq edirlər. Heç kəs bilmir ki, əməlləri müqabilində onları necə nemətlər gözləyir!”[3]

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur: Mütəal Allah dünyaya vəhy etdi ki, sənə xidmət edənləri çətinliyə sal, səni tərk edənlərə xidmət et. Allahın bəndəsi gecə qaranlığında Pərvərdigarı ilə xəlvətdə münacat edərkən Allah onun qəlbini nurani edir. O, “ey mənim Rəbbimdeyərkən Allah tərəfindən belə nida olunur: “Bəli, ey Mənim bəndəm! istəyirsənsə istə, əta edəcəyəm. Mənə təvəkkül et ki, sənə kifayət edim.” Sonra Allah mələklərinə buyurar: Baxın bəndəmə, görün gecə qaranlığında Mənimlə necə münacat edir, halbuki, dünya əhli bihudə boşboş işlərlə məşğuldurlar, qafillər yuxudadırlar. Siz şahid olun ki, Mən bu bəndəmi bağışladım.”[4]

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) yenə buyurur: Mənim ümmətimin ən şərəfliləri Quranı öyrənənlər gecəni oyaq qalanlardır (ibadətlə keçirənlərdir).” [5]

O Həzrət (s) yenə buyurur: Cəbrail gecə namazı barəsində o qədər tövsiyə etdi ki, ümmətimin yaxşılarının gecəni yatmayacağını güman etdim.” [6]

Başqa bir hədisdə isə belə buyurur:Gecə yarısı qılınan iki rəkət namaz mənim üçün dünya onda olanlardan daha sevimlidir.”[7]

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: Gecə namazı qılmaq üzü gözəl, əxlaqı yaxşı, insanı ətirli edir. Ruzini artırır, borcu əda edir, qəmqüssəni aradan qaldırır gözə nuranilik verir.” [8]

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur: Gecə namazı Allahın razılığını, mələklərin məhəbbətini qazanmaq üçün bir vasitədir. Gecə namazı peyğəmbərlərin sünnəsi, rifət nuru, imanın köküdür (çünki iman gecə namazı vasitəsilə güclənir). O, bədəni aramlaşdırır, şeytanı qəzəbləndirir. O, düşmənlər əleyhinə çəkilən bir silah, duaların əməllərin qəbul olunması üçün bir vasitədir. İnsanın ruzisinə bərəkət verir, Ölüm mələyi ilə namaz qılan arasında şəfaətçi olur. O, qəbrin çırağı döşəməsi, Münkərlə Nəkirin cavabıdır, qiyamətə qədər qəbirdə namaz qılanın ziyarətçisi munisi olacaqdır. Qiyamət bərpa olan zaman namaz onun başına kölgə salacaqdır. Onun başında bir tac, bədənində bir paltar olacaqdır, onun qarşısındakı bir nur onunla cəhənnəm atəşi arasında bir pərdə salacaqdır. min üçün Allahın yanında bir höccət, əməl tərəzisinin ağırlaşma vasitəsi, siratdan keçmə hökmü, behiştin açarıdır. Çünki namaz təkbir, həmd, təsbih, təqdis, zim, qiraət duadan ibarətdir. Həqiqətən vaxtında qılınan namaz əməllərin ən fəzilətlisidir.”[9]

Gecə namazının fəziləti barəsində çoxlu ayə və rəvayətlər vardır. Gecə namazını qılmaq peyğəmbərlərin və Allah övliyalarının adətidir. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və onun Əhli beytindən olan məsum imamlar (ə) gecə namazına xüsusi diqqət və əhəmiyyət vermişlər. Allah övliyaları və ariflər gecə namazına davamiyyət vasitəsilə, səhər sübh namazından qabaq zikr və duaya məşğul olduqlarından ali məqamlara çatmışlar. Allahın bəndəsinin sübh namazından qabaq yuxudan duraraq özünün yumşaq yorğan döşəyini tərk edib dəstəmaz alaraq gecə qaranlığında gözlər yuxuda olan zaman Pərvərdigari-Aləmin hüzurunda dayanması, Onunla raz-niyaz etməsi necə də çox gözəl bir işdir. O, bu merac vasitəsilə yüksək aləmlərə seyr edir, asimanların mələkləri ilə yoldaş olur, Allaha təsbih, təqdis  deməyə məşğul olur. Belə bir halda onun qəlbi Allah nurunun saçma mərkəzinə çevrilir, ilahi cazibələrlə qürb məqamına doğru yüksəlir.

 

www.ahliman.info

[1] “İsra” surəsi, ayə: 79

[2] “Furqan” surəsi, ayə64

[3] “Səcdə” surəsi, ayə:16

[4] “Biharul-ənvar”, 87-ci cild, səh.139

[5] “Biharul-ənvar”, 87-ci cild, səh.138

[6] “Biharul-ənvar”, 87-ci cild, səh.148

[7] “Biharul-ənvar”, 87-ci cild, səh.148

[8] “Biharul-ənvar”, 87-ci cild, səh.153

[9] “Biharul-ənvar”, 78-ci cild, səh.161

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Mübarək Ramazan ayının gecələrində bu namazı qılmağı unutmayaq

Mübarək Ramazan ayının hər gecəsi (gecə yarısı,) iki rəkətli müstəhəb namazı var ki, bu qaydada qılınır. Hər rəkətində bir Həmd və üç... Davamı..

Ramazan ayı üçün 10 bənddən ibarət tutumlu gündəlik proqram

O zaman ki, insan qarşısına çıxan bir fürsətin dəyirini bilər, onun qədrini daha yaxşı başa düşər və həmin fürsətdən bacardığı qədər istifadə... Davamı..

Ramazan ayında ibadətlərin qəbul olunmasının nişanələri vardır

Ustad Qiraəti Ramazan ayı ilə bağlı buyurur: “Necə ki, namazdan əvvəl azan deyilməlidir, Ramazan ayı gəlməzdən əvvəl də bu qonaqlığa hazırlaşmaq lazımdır.... Davamı..

Bu duaları namazların qunutunda oxuya bilərsiniz

Qunutda Quranın bu ayəsini  oxumaq Peyğəmbərin sünnəsidir: “Rəbbəna atina fid-dünya həsənətən və fil-axirəti həsənətən və qina əzabən-nar”. Tərcüməsi: “Ey Rəbbimiz, bizə bu... Davamı..

Ramazan ayı həyatı dəyişdirmək üçün bir fürsətdir

Mübarək Ramazan ayı həyatı yaxşılığa doğru dəyişmək, Quranla ünsiyətdə olmaq, özünü düzəltmək və fəaliyəti İslam prinsiplərinə əsasən qurmaq üçün ən münasib fürsətdir.... Davamı..

Ramazan ayının hər gecəsinin müstəhəb namazı var

Ramazan ayının hər gününə məxsus dualar olduğu kimi, hər gecəsinə məxsus fəzilətli namazları vardır ki, onlarla tanış olaq. Bunu qeyd edək ki,... Davamı..

Mübarək Ramazan ayının əməlləri

Bu gecə mübarək Ramazan ayının ilk gecəsi daxil olur   Ramazan ayı – orucun vacib olduğu aydır. Bundan əlavə, məsləhət görülən bir... Davamı..

Sabah Şaban ayının 30-dur. Mübarək Ramazan ayının ilk günü may ayının 7-dir

Bu gecə Ramazan ayının hilalı görünmədi. Ayətullah Xameneinin nəzarətində olan “İstihlal İdarəsi”nin  verdiyi məlumata görə, Sabah Şaban ayının 30-dur. Ramazan ayının ilk günü isə... Davamı..