Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
30 İyul 15:20
Şərh Yoxdur
4726

“Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər…” – Ayətullah Behcətdən 6 nəsihət

Əgər kamala çatmağımızı istəyiriksə, gərək Allahı sevək. Əgər Allahı seviriksə, gərək nəbisini və vəsisini də sevək. Əks halda ya özümüzün dostu deyilik, ya da feyz Əta edənin dostu deyilik.

Deməli, səadət yolu Allahı yada salıb sevməkdən keçir. Özünü tərbiyə edib Allah yoluna qədəm qoyan ariflərdən biri bizlərə gözəl nəsihətlər verir ki, əgər qulaq versək faydamıza olar. 

Ayətullah Behcətin 6 nəsihətinə diqqət edək.

1. Nəsihət cüzi şeylərə görə verilər, moizə daha ümumi. Bir-birini tanımayan insanlar bir-birinə nəsihət verə bilməz.

2. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiyi elmi öyrədər. Hər kim bildiyinə əməl edərsə, bilmədiyinə kifayət edər. O kəslər ki, Allah yolunda cihad edərlər, Allah onları öz yoluna hidayət edər. Bildiklərinizə əməl edin, bilmədiklərinizə görə ehtiyat edin, o zamana qədər ki, aydın olar. Əgər aydın olarsa, bilin ki, bəzi məlumatları ayaq altında qoymusunuz. Çünki moizədə mütləq eşitmisiniz və bilirsiniz, ancaq əməl etməmisiniz. Əks halda aydın olardı.

3. Hamı yaxşı bilir ki, risaləni oxumalı, başa düşüb ona əməl etməlidir. Halal və haramı onunla ayırmalıdır.

4. O kəslərə ki, əqidəniz vardır – onların əməllərinə nəzər salın. O şeyi ki, edirlər – siz də ixtiyari olaraq edin. O şeyi ki, etmirlər, ixtiyari olaraq siz də etməyin. Bu, ali məqsədlərə çatmağın ən yaxşı yoludur. Əməli moizə söz moizəsindən daha təsirlidir.

5. Hər gün Quran və dua oxumaq, məscidə gedib-gəlmək, alimlərin məclislərində əyləşmək insanın günü-gündən bəsirətini artırar və ibadətə yaxınlaşdırar. Əksinə, qəflət əhli ilə yoldaş olmaq qəlbi qəsavətli edər və ibadətdən çəkindirər.

6. Bədihiyyatdır ki, etiqad və əməldə günahı tərk etmək insanı başqasından ehtiyacsız edər. Yəni, qeyrisi ona möhtacdır, ancaq o, qeyrisinə möhtac deyildir. Həsənələr yaradar və pislikləri uzaqlaşdırar. Günah, sahibi üçün susuz insanın içdiyi zəhər kimidir. Ya ac insanın yediyi meytə kimidir. Əgər bu yol axıra qədər çətin olsaydı, asanlıq və rəğbətlə sonlanmasaydı, Mehriban və Qadir Xaliq tərəfindən təşviq edilməzdi. “Mənim uğurum yalnız Allahın köməyi ilədir. Ona təvəkkül etdim və Ona tərəf qayıdacağam”. (“Hud” 88).

 

www.ahliman.info

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Həzrət Muhəmməd (s): “Bilikləri, аlimlər ölməmiş yаzıyа köçürün”

“Nun. Аnd оlsun, qələmə və yаzılаnlаrа.”1   İmаm Əli (ə) buyurub: “Kitаblаr аlimlərin bоstаnlаrıdır.”2 “Kitаb nеcə də gözəl nаtiqdir.”3 “Kitаblаrlа özünü sаkitləşdirən... Davamı..

İmam Əli (ə) buyurur: “Qənаətcil оlun ki, vаr-dövlət sаhibi оlаsınız”

Аllаh-tааlа Dаvudа vəhy buyurmuşdur: “Mən vаrdövləti qənаətdə qərаr vеrsəm də, cаmааt оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Bunа görə də оnu tаpmırlаr.” 1 Həzrət... Davamı..

Ustad Fatimi Niya: Allah bilir ki, anaya bir dəfə hirslənmək, insanı yüz il geriyə atır

Ustad Abdullah Fatimi Niya cavanlara tövsiyəsində buyurmuşdur:  Bildiyimiz kimi, cavanların gücü və qüvvəsi çox olur və böyük potensiala malik olurlar. Cavanlıq dövrünün... Davamı..

Müsəlmanı darıxdırıb biqərar edən şey nədir?

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: “Аllаh-tааlаnın öz bəndələrindən rаzılığının əlаməti, оnlаrın pаdşаhlаrının ədаlətliliyi və qiymətlərin ucuzluğudur. Аllаh tааlаnın bəndələrinə qəzəbinin nişаnəsi isə, оnlаrın... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Sizlərdən Аllаhа ən yахını, böyük əхlаq sаhibi оlаnlаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Аllаh buyurmuşdur: “Hеç bir bəndə, vаcib buyurduqlаrımdаn Mənimçün dаhа əziz оlаn bir vаsitə ilə Mənə yахınlаşmаdı. Həqiqətən о,... Davamı..

Bu gün islam dünyası Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir

Bu gün bir çox islam ölkələri İsrail dövləti tərəfindən işğal edilmiş Fələstin torpaqlarının azad edilməsi üçün Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir. Beynəlxalq... Davamı..

Mömin ruhların duasının həyatımıza təsiri

Alimlərdən biri, Əllamə Təbətəbainin qardaşı Seyid Məhəmməd Həsən İlahidən nəql edərək deyirdi ki, keçmiş alimlərdən birini “Fatihə” surəsi ilə yad edirdim. Bir... Davamı..

Mübarək Qədr gecələrində istiğfar namazı qılmağı unutmayın

Mərhum arif və əxlaq ustadı Həzrət Ayətullah Şahabadi (r.ə) dünyəvi və mənəvi problemləri olanlar üçün aşağıdakı “İstiğfar namazı”-nı tövsiyə etmişdir. Özünün dediyinə... Davamı..