Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
23 İyul 15:05
1 Şərh
6735

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin

Həzrət Məhəmməd  (s) peyğəmbər buyurub:

“Tamah alimin qəlbindən hikməti aparar.”[1]

“Tamah elə sürüşkən qaya parçasıdır ki, alimlərin ayağı onun üzərində sabit qalmaz.”[2]

“Tamahdan ehtiyatlı ol ki, o nəqd olan yoxsulluqdur.”[3]

 

İmam Əli (ə) buyurub:

“Tamahkarlıq əbədi köləlikdir.”[4]

Kim ömrünü azad yaşamaq istəyirsə öz qəlbində tamaha yer verməsin.[5]

“Tamahkar xarlığa düçar olubdur.”[6]

“Kim tamah libasını əyninə geysə, özünü xar edər.”[7]

“Tamahkardan zəlil adam yoxdur.”[8]

“Ağılların ən sürüşkən yeri tamahların parıltısı altındadır.”[9]

“Təqva və tamahkarlıq bir yerə sığmaz.”[10]

 

İmam Baqir (ə) buyurub: “Necə də pis bəndədir, rəhbəri tamah olan şəxs.”[11]

İmam Kazım (ə) Hişama nəsihətində buyurur:  “Tamahdan çəkin və insanların malına göz dikmə. Xalqa göz dikmək adətini öz qəlbindən çıxar. Çünki tamah hər zəlalətin açarıdır. O, əqli oğurlayar, insaniyyəti didər, abrı ləkələyər və elmi aradan götürər.” [12]

İmam Hadi (ə) buyurub: “Tamah çirkin xislətdir.”[13]

İmam Əskəri (ə) buyurub: “Necə də pisdir mömində onu xarlığa çəkən istəyin olması.”[14]

 

 

Quran yaxşı tamah haqda buyurur:

“Yanlarını yataqlardan ayırarlar. Qorxudan və (ümidə) tamahla Öz Rəbblərini çağırar və onlara verdiyimiz ruzidən ehsan edərlər.”[15]

“Niyə Allaha və haqdan bizə tərəf gələnlərə iman gətirməyək? Halbuki Rəbbimizin bizi layiqlilərin cərgəsinə (cənnətə) çıxaracağına tamah salmışıq?” [16]

 

İmam Səccad (ə) duaların birində buyurur: “Ey Ağam! Öz günahlarıma baxıram, qorxuram. Sənin bağışlamağına baxıram, (ümidə) tamahlanıram.”[17]

İmam Səccad (ə) yenə də duada buyurur: “İlahi! Sənə bəslədiyim çoxdankı ümidimə, Səndən umduğum böyük təmənnaya görə, Sənin Özünə vacib etdiyin mehribanlıq və rəhmətə xatir dərgahına dilək əllərimi açıram.”[18]

 

www.ahliman.info

[1] Kənzul-Ummal, Hədis 7576

[2] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[3] Kənzul-Ummal, Hədis 8852

[4] Nəhcül-Bəlağə, hikmət 180

[5] Tənbihul-Xəvatir, c.1, səh.49

[6] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19, səh.50

[7] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.18, səh.84

[8] Ğurərul-Hikəm, Hədis 10593

[9] Şərhi Nəhcül-Bəlağə, c.19,  hədis 41

[10] Ğurərul-Hikəm, hədis 10578

[11] əl-Kafi, c.2, səh.320, hədis 2

[12] Biharul-Ənvar, c.78, səh.315, hədis35.

[13] -d-Durrətul-Bahirə hədis 42

[14] Biharul-Ənvar, c.78, səh. 374, hədis35.

[15] Səcdə, ayə 16

[16] Maidə, ayə 84

[17] Biharul-Ənvar, c.98, səh.83, hədis 2

[18] İqbalul-Əmal c.1, səh.168

Digər “Mənəviyyat ” Xəbərləri

Ustad Fatimi Niya: Allah bilir ki, anaya bir dəfə hirslənmək, insanı yüz il geriyə atır

Ustad Abdullah Fatimi Niya cavanlara tövsiyəsində buyurmuşdur:  Bildiyimiz kimi, cavanların gücü və qüvvəsi çox olur və böyük potensiala malik olurlar. Cavanlıq dövrünün... Davamı..

Müsəlmanı darıxdırıb biqərar edən şey nədir?

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: “Аllаh-tааlаnın öz bəndələrindən rаzılığının əlаməti, оnlаrın pаdşаhlаrının ədаlətliliyi və qiymətlərin ucuzluğudur. Аllаh tааlаnın bəndələrinə qəzəbinin nişаnəsi isə, оnlаrın... Davamı..

İmаm Səccаd (ə): “Sizlərdən Аllаhа ən yахını, böyük əхlаq sаhibi оlаnlаrdır”

Həzrət Muhəmməd (s) buyurub: “Аllаh buyurmuşdur: “Hеç bir bəndə, vаcib buyurduqlаrımdаn Mənimçün dаhа əziz оlаn bir vаsitə ilə Mənə yахınlаşmаdı. Həqiqətən о,... Davamı..

Bu gün islam dünyası Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir

Bu gün bir çox islam ölkələri İsrail dövləti tərəfindən işğal edilmiş Fələstin torpaqlarının azad edilməsi üçün Beynəlxalq Qüds Gününü qeyd edir. Beynəlxalq... Davamı..

Mömin ruhların duasının həyatımıza təsiri

Alimlərdən biri, Əllamə Təbətəbainin qardaşı Seyid Məhəmməd Həsən İlahidən nəql edərək deyirdi ki, keçmiş alimlərdən birini “Fatihə” surəsi ilə yad edirdim. Bir... Davamı..

Mübarək Qədr gecələrində istiğfar namazı qılmağı unutmayın

Mərhum arif və əxlaq ustadı Həzrət Ayətullah Şahabadi (r.ə) dünyəvi və mənəvi problemləri olanlar üçün aşağıdakı “İstiğfar namazı”-nı tövsiyə etmişdir. Özünün dediyinə... Davamı..

Bu gün Muxtar Səqəfinin şəhadət günüdür

Ramazan ayının 14-ü Muxtar Səqəfinin şəhadəti günüdür.   İmam Əlinin (ə) şagirdlərindən olan Əsbəğ ibni Nəbatə nəql edir: “Bir gün Əmirəl-möminini (ə) gördüm... Davamı..

Ayətullah Yəzdi: “Gənclər şöhrət ardınca gəzərkən ağıl və düşüncəyə müraciət etmir”

Ayətullah Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi buyurur: Bəziləri şan-şöhrətə çatmaq, ictimai məqam əldə etmək üçün təqlid edir. Bəzilərinin sabit şəxsiyyəti yoxdur, cəmiyyətdə etibar qazanmamışlar.... Davamı..