Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
15 Dekabr 11:00
Şərh Yoxdur
6456

Qurani-Kərimdə müvəffəqiyyətə çatmağın rəmzi

Qurani-Kərim bizlərə insanlarla necə rabitə qurmağımızı və necə rəftar etməyimizi öyrədir. Bəzən ata və ana rabitəsindən, bəzən də cəmiyyət üçün örnək olan insanlardan bəhs edir. Bəzən elə örnək olan insanlardan bəhs edir ki, başqalarının ona diqqət etməsini istəyir.“Şübhəsiz, Allaha və axirət gününə (qəlbdə və əməldə)ümid bəsləyən və Allahı çox zikr edənlər üçün Allah Rəsulunun rəftarında həyat örnəyi və nümunəsi vardır”. (“Əhzab” 21).

Qurani-Kərim buyurur ki, əgər əziz Peyğəmbərin (s) rəftarından örnək götürsən, xoşbəxt olarsan.

Bəzi ayələrdə isə xüsusi ad çəkmədən, saleh insanların xüsusiyyətinə işarə edir və buyurur: (İşlərinizdə) səbir (oruc) və namazdan kömək diləyin. Əlbəttə ki, kömək diləmək və namaz (bunların hər ikisi) itaətkarlardan başqalarına ağır və çətindir”. (“Bəqərə” 45). Allah buyurur ki, əgər itaətkar olsan, namaz və orucdan yardım alsan, xoşbəxt olarsan.

Qurani-Kərim bəzi ayələrində isə nə kiminsə adını çəkir və nə də hansısa sifəti bəyan edir, sadəcə lətif bir işarə ilə müvəffəqiyyət rəmzini bizlərə tanıdır: “Onlar sizin üçün libasdırlar və siz onlar üçün libassınız (hər biriniz digərinin zinəti, eyiblərini örtən və onu günahdan qoruyansınız). (“Bəqərə” 187).

Allah Təala bu ayədə ərlə-arvad münasibətinə işarə edir və onu xoşbəxtliyin rəmzi kimi tanıdır. Əgər bir ailədə əsl meyar – din və imandırsa, həmin ailədə ər xanımı üçün libasdır, xanımı da əri üçün. Çünki:

– Libas kimi həyat yoldaşının eyblərini gizlədər, onu bir sirr kimi daxilində saxlayar. Həyat yoldaşının nöqsanını başqasına göstərməz.

– Bir libas kimi həyat yoldaşını təhlükələrdən qoruyar. Bəzən əlindən tutar və həyatda söykənəcəyi dirək olar ki, yerə yıxılmasın, bəzən də onu fəsad mühitinə düşməkdən qoruyub saxlayar.

– Həyat yoldaşı üçün libas kimi zinət olar. Çalışar ki, həyat yoldaşının abırını qorusun və elə işlər görər ki, həyat yoldaşı onunla iftixar etsin.

– Libas kimi özünü həyat yoldaşından ayrılmaz hiss edər. Heç kəs demir ki, mən və paltarım. Eləcə də həyat yoldaşı demir ki, mən və həyat yoldaşım. Hər birinin qəmi və şadlığı birdir.

– Bir libas kimi həyat yoldaşının halına diqqət edər. Lətif bir havada bədəni üçün nazik olar, soyuqda isə qalın. Həyat yoldaşları bir-birinin təskinlik vasitəsiləridirlər.

Əgər indiyə qədər libasınız olmayıbsa, hərəkət edin və öz libasınızı tapın. Əgər həyatda belə bir libasınız olsa, xoşbəxt olarsınız.

 

 www.ahliman.info

Digər “Qurani Kərim ” Xəbərləri

Quranı üzündən oxumaq kifayət edirmi?

Qurani-Kərim – Allah Təalanın kəlamıdır. Hər kim ərəb dilini bilməsə də belə, ona qulaq assa və ya üzündən oxusa – böyük savaba... Davamı..

İmam Həsən (ə): Qurаnа әn yахın оlаnlаr оnа әmәl еdәnlәrdir

Həzrət Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kim “İхlаs” surәsini yаtmаzdаn qаbаq охusа, Аllаh оnun әlli illik günаhlаrını bаğışlаyаr.”[1] İmаm Bаqir (ә) buyurub: “Hәr... Davamı..

“Kafirun” surəsi niyə nazil olmuşdu?

Nəql edilir ki, Vəlid ibni Müğeyrə, As ibni Vail, Əsvəd ibni Mətləb Həzrət Peyğəmbərlə (s) görüşən zaman ona deyirlər: “Ya Muhəmməd! Gəl... Davamı..

Bütün vacibatlar Quranda bəyan olunmuşdur, yoxsa yox?

Vacibat dedikdə o əməllər nəzərdə tutulur ki, hər müsəlman ona riayət etməli və yerinə yetirməlidir. Əgər həmin əməlləri tərk edərsə, o zaman... Davamı..

Cəhənnəm əhlinin çəkdiyi 8 ruhi əzab haqda Qurani-Kərim nə buyurur?

Qurani-Kərimin bir çox ayələrində cəhənnəm əhlinin çəkdiyi əzablara işarə edilmişdir. Bu əzabların bəziləri ruhidir ki, onlarla tanış olaq: 1. Allahın gözündən düşmək... Davamı..

Evə girərkən bu surələri oxuyan, yoxsulluğu özündən uzaqlaşdırar

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər «Həmd» (“Fatihə”) surəsini tərəzinin bir gözünə və Quranın qalan surələrini başqa gözünə qoysalar, «Həmd» surəsi 7 dəfə ağır gələr”.  ... Davamı..

Gözdəymədən qoruyar, ruzini artırar – “Qul” ilə başlayan 4 surənin bərəkətləri

Əziz Peyğəmbərimiz (s) və İmamlarımız (ə) bizə “Qul” ilə başlayan 4 surəni hər gün oxumağı tövsiyə edirlər və bu surələr ibarətdir: “Kafirun”,... Davamı..

“Səcdə” surəsini oxumaq, Qədr gecəsini əhya saxlamaq kimidir

Səcdə” surəsi Quranın 32-ci surəsidir. Məkkədə nazil olub və 30 ayəsi vardır. Bu surənin fəziləti barəsində Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Hər kim “Səcdə”... Davamı..