Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
4 Noyabr 14:05
Şərh Yoxdur
3410

Ayətullah Məkarim Şirazi İmam Zaman ağanın (ə.f) zühurunun müqəddiməsi barədə

Ayətullah Məkarim Şirazi Həzrət İmam Zamanın (ə.f) inqilabında əmr-be-mərufun və nəhy-əz-munkərin yeri barəsində buyurmuşdur: “İnsan ictimai bir varlıqdır. İnzivadan və təklikdən həmişə qaçır. İnsanın ictimai varlıq olmasının bir çox müsbət tərəfləri vardır ki, onlardan biri də müştərək hədəfə çatmaq üçün edilən həmrəylikdir. İnsan cəmiyyətində bəzən fərdi təhlükələr ictimai təhlükələrə çevrilir. Əgər çarə düşünülməzsə, cəmiyyət təhlükə altına düşər. Bəli, bir çox fəsadlar qorxulu bir xəstəlik kimi çox sayda insana ziyan vurar. Ona görə də cəmiyyətin heç bir fərdi gərək o biri fərdin rəftarına biganə qalmasın.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanların arasında olan bir günahkar şəxs ona bənzəyir ki, bir dəstə insanla gəmiyə minmişdir və dənizin ortasında qərar tutan zaman baltanı götürüb əyləşdiyi yeri deşməyə çalışar. Nə zaman ona etiraz etsələr, cavabında deyər ki, mən öz payıma düşəni ələ keçirmişəm. Əgər bir başqası onu bu işdən çəkindirməsə, bir müddətdən sonra dənizin suyu gəmiyə dolacaqdır və hamı dənizdə qərq olacaqdır”.

Həzrət Peyğəmbər (s) bu maraqlı misalı çəkərək əmr-be-mərufun və nəhy-əz-munkərin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bizlərə çatdırmağa çalışmışdır. Hər bir insan həm özünün və həm də başqalarının əməllərinə görə məsuldur.

Əgər İslami mənbələrə nəzər salsaq görərik ki, həlak olmuş millətlərin çoxu məhz bu vacibatı yerinə yetirmədiklərinə görə məhv olmuşdular. Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: “Bəs nə üçün sizdən qabaqkı insan cəmiyyətlərindən (məsələn Nuhun, Hudun, Salehin və Lutun qövmlərindən)onların xilas etdiyimiz az bir qismindən (peyğəmbərlər və onların ardıcıllarından) başqa(insanları) yer üzündə fəsad törətməkdən çəkindirən ağıl və düşüncə sahibləri olmadı (ki, onlar da o cür əzaba düçar olmayaydılar)?”. (“Hud” 116).

Hər kəs çalışmalıdır ki, bacardığı qədər cəmiyyəti islah etmək üçün səy göstərsin. Əgər bu məsuliyyət hissi aradan gedərsə və insanlar bir-birinə qarşı laqeyd olarsa, fəsad və zülm tez bir zamanda hər yeri bürüyər.

İmam Rza (ə) bu barədə xəbərdarlıq etmiş və buyurmuşdur: “Əgər əmr-be-mərufu və nəhy-əz-munkəri tərk etsəniz, pis əməl sahibi sizə hakim olacaqdır. Hər nə qədər dua etsəniz, yerinə yetməyəcəkdir”.

İmam Hüseyn (ə) öz qiyamının hədəfini belə bəyan etmişdir: “Məgər görmürsünüz ki, haqqa əməl olunmur və batilin qarşısı alınmır?! Belə bir şəraitdə möminə lazımdır ki, (qiyam etsin) və Allahla görüşə məftun olsun. Mən sadəcə cəddimin ümmətini islah etmək üçün qalxmışam və istəyirəm ki, əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər edəm. Mənim hərəkətim cəddimin və atam Əli ibn Əbutalibin (ə) sünnəti əsasındadır”.

Bu mübarizə İmam Zaman ağanın (ə.f) dövrünə qədər davam edəcəkdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: “Elə bir zaman gəlib çatacaqdır ki, insanlar əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər etməyəcəklər. Ondan da pisi elə bir zaman gələcəkdir ki, insanlar pisliyə əmr edəcək və yaxşılıqlardan çəkindirəcəklər. Hətta elə bir zaman gələcəkdir ki, insanlar mərufu münkər və münkəri isə məruf kimi görərlər”.

Ona görə də demək olar ki, yol – həmin yol və sünnət – həmin sünnətdir. Hər bir şərəfli insan bilməlidir ki, əgər çirkin əməllər qarşısında sükut edərsə, iş o yerə gəlib çatacaqdır ki, yaxşılıqlar yerini pisliklərə verəcəkdir. Hər bir insan öz vəzifəsini tanımalıdır və ona bacardığı qədər əməl etməlidir. Sonra başqalarını doğruluqlara dəvət etməlidir. Nalayiq işlərdən çəkindirməlidir. Əgər belə olarsa, İmam Zaman ağanın (ə.f) zühurunun zəminələri meydana gələr və Mövlanın (ə.f) inqilabının müqəddimələrini hazır etmiş olar”. (Həvzəh/Deyerler)

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün imam Həsənin (ə) mövlud günüdür

Üçüncü hicri ilinin Ramazan ayının 15-də Əmirəl-möminin (ə) evində ilk övlad dünyaya gözlərini açdı. Özü ilə bütün ev əhlinə şadlıq və sevinc... Davamı..

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün bütün cavanlar üçün örnək olan Əli Əkbər ağanın (ə) təvəllüdüdür

Əli Əkbər ağa (ə) 33-cü hicri ilində şəban ayının 11-də dünyaya gəlmişdir. Peyğəmbərimizin (s) yeni dünyaya gələn övladlarla bağlı verdiyi mübarək buyuruşlara... Davamı..

Əllamə buyurur: “Bütün imamlar mərhəmətlidir, amma imam Rzanın mərhəməti hiss ediləndir”

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Çox dəyərli Quran təfsiri  “Əl-Mizan” əsərinin müəllifi Əllamə Ayətullah Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai İmam Rza (ə) barədə... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhid edilən günüdür

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhadət günüdür. Müsəlmanların 7-ci imamı hicri-qəməri tarixi ilə 182-ci ildə rəcəb ayının 25-də Abbasi xəlifəsi Harunun... Davamı..

Həzrət Əli (ə) müsəlmanlara son tövhid vəsiyyətində bunları buyurmuşdur

Həzrət Əli (ə) zərbətləndikdən sonra İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə), ümumilikdə isə bütün müsəlmanlara vəsiyyət edir. Həmin vəsiyyətin bir yerində... Davamı..

Bu gün İslamın əzəmətli xanımı Həzrət Zeynəbin (s.ə) vəfat günüdür

İslamın əzəmətli qadınlarından və Kərbəla qəhrəmanı kimi məşhur olan Xanım Zeynəb (ə) hicrətin 5-ci ilində Cəmadiul-əvvəl ayının 5-də dünyaya göz açıb. Xanım... Davamı..