Hacı Əhliman Rüstəmovun informasiya bloku


Fəcr | Gün | Zöhr | Şam | Gecə
13 İyul 15:30
Şərh Yoxdur
3567

Peyğəmbər (s) Cabir ibn Abdullah Ənsarinin yeddi yuxusunu mənalandırması

Cənnətül-Aliyyə kitabında mötəbər mənbələrdən Həzrət Əli (ə)-dan rəvayət olunub ki, bir gün Həzrəti Rəsuli-Əkrəm (s) öz səhabələrinin arasında oturub ağlıyırdı. Səhabələr o həzrətdən (s) Ya Rəsulallah! Nə üçün ağlayırsan deyə soruşduqda həzrət buyurdu: Bu saat Cabir ibn Abdullah Ənsari gələcək və gördüyü yeddi yuxunun yozumunu məndən soruşacaq. Cabirin yuxuları məni ağlatdı. Elə bu söhbət əsnasında Cabir gəlib çıxdı. Həzrət (s) buyurdu: “Ya Cabir! Gördüyün yuxuları deyirsən? Yoxsa mən bəyan edim?”

1-Cabir ərz etdi: Canım sənə fəda olsun Ya Rəsullallah! Siz bəyan edin. Həzrət (s) buyurdu: “Ya Cabir! Birinci yuxuda gördün ki, Zərdli bütlər gümüşdən düzəldilmiş taxtlarda oturublar.” Ərz etdi: Elədi ki var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur: Axirəz-zamanda kafirlər müsəlmanlara qalib gələrlər.

2-İkinci yuxuda gördün ki, kök inəylər otlayırlar, lakin heçnə ifraz etmirlər. Cabir ərz etdi: Elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur ki, mənim ümmətim üçün bir zaman gələr zalım padişah onların mal-dövlətini zülm ilə mənimsiyər və xeyir işlərdə xərcləməz.

3-Üçüncü yuxuda gördün ki, kök atlar otlayır, amma heçnə ifraz etmirlər. Cabir ərz etdi: Elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur ki, Mənim ümmətim üçün bir zaman gələr imkanlılar və varlı adamlar Allahın malını yeyər, yoxsulları məhrum edərlər.

4-Dördüncü yuxuda gördün ki, böyük bir hovuz var, lakin onda su yoxdur. Bununla belə onun ətrafında çoxlu yaşıl otlar bitmişdir. Cabir ərz etdi: Bəli, elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət buyurdu: “Yozumu budur ki, ümmət arasında çoxlu alimlər tapılar, hündür kürsülərdə oturub gözəl danışar və gözəl bilərlər, ancaq özləri ona əməl etməzlər.

5-Beşinci yuxuda gördün ki, Xəstələr sağlam insanların başına yığışıblar. Cabir etdi: Elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur ki, o zamanın yoxsulları xəstə, imkanlıları da sağlam hesab olunurlar. Yoxsullar öz hüquqlarını almaq üçün onların saraylarının qapısının ağzına yığışırlar.

6-Altıncı yuxuda gördün ki, göydən ağ bir parça asılıb. Hər kəsin də əlində o parçadan bir qədər vardı. Onlardan hər biri mənim əlimdəki parça başqalarının parçasından daha yaxşıdır deyir. Cabir ərz etdi: Elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur ki, ümmətim məndən sonra 73 firqəyə bölünür. Yalnız mənim Əhli-Beytimin (ə) yolu olan bir firqə həqq üzrə olar. O biri təriqətlər isə batil, ziyankar və həlakətdə olarlar. Bununla belə o məzhəblərdən hər birinin ardıcılı mənim məzhəbim başqalarının məzhəbindən yaxşıdır. Mən haqqam, başqaları isə batildirlər, deyər.

7-Yeddinci yuxuda gördün ki, bir yuvada çoxlu göyərçin var. Birdən ağ bir gövərçin gəlib digər gövərçinləri yuvadan çıxartdı. Cabir ərz etdi: Elədir ki, var Ya Rəsullallah! Həzrət (s) buyurdu: “Yozumu budur ki, o ağ göyərçin axirəz-zamanda zühur edənİmama işarədir. Onun adı mənim adımla, künyəsi də mənim künyəmdə eynidir. İnsanların hamısı onun əli ilə haqq dinə daxil olarlar. O batil məzhəblərin hamısı məhv edib haqq dininə rəvac verəcək.

 

www.ahliman.info

Digər “Əhli-Beyt ” Xəbərləri

Bu gün imam Həsənin (ə) mövlud günüdür

Üçüncü hicri ilinin Ramazan ayının 15-də Əmirəl-möminin (ə) evində ilk övlad dünyaya gözlərini açdı. Özü ilə bütün ev əhlinə şadlıq və sevinc... Davamı..

Bu gün sonuncu imam Həzrət Məhdinin (ə) mövlud günüdür

Bütün müsəlman məzhəbləri və firqələri qiyamət günü çatmamış İmam Mehdinin (ə) zühur edəcəyi və dünyanı ədalətlə təmin edəcəyini qəbul edir və buna... Davamı..

Bu gün bütün cavanlar üçün örnək olan Əli Əkbər ağanın (ə) təvəllüdüdür

Əli Əkbər ağa (ə) 33-cü hicri ilində şəban ayının 11-də dünyaya gəlmişdir. Peyğəmbərimizin (s) yeni dünyaya gələn övladlarla bağlı verdiyi mübarək buyuruşlara... Davamı..

Əllamə buyurur: “Bütün imamlar mərhəmətlidir, amma imam Rzanın mərhəməti hiss ediləndir”

Ustad Abdullah Fatimi Niya buyurur: Çox dəyərli Quran təfsiri  “Əl-Mizan” əsərinin müəllifi Əllamə Ayətullah Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai İmam Rza (ə) barədə... Davamı..

Bu gün Məbəs günüdür. Məbəs gününün əməlləri

Bu gün vəhy mələyi Cəbrail-Əminin “İnnəkə Rəsulullah! Həqiqətən, sən Allahın Rəsulusan!“dediyi gündür. Bu əziz gündə Həzrət Cəbrayil (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq,... Davamı..

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhid edilən günüdür

Bu gün İmam Museyi Kazimin (ə) şəhadət günüdür. Müsəlmanların 7-ci imamı hicri-qəməri tarixi ilə 182-ci ildə rəcəb ayının 25-də Abbasi xəlifəsi Harunun... Davamı..

Həzrət Əli (ə) müsəlmanlara son tövhid vəsiyyətində bunları buyurmuşdur

Həzrət Əli (ə) zərbətləndikdən sonra İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə), ümumilikdə isə bütün müsəlmanlara vəsiyyət edir. Həmin vəsiyyətin bir yerində... Davamı..

Bu gün İslamın əzəmətli xanımı Həzrət Zeynəbin (s.ə) vəfat günüdür

İslamın əzəmətli qadınlarından və Kərbəla qəhrəmanı kimi məşhur olan Xanım Zeynəb (ə) hicrətin 5-ci ilində Cəmadiul-əvvəl ayının 5-də dünyaya göz açıb. Xanım... Davamı..